Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SAK_Ostalo_Obresti

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​

Saldakonti - Prenos zamud v Obračun obresti

Postopek avtomatično prenese v program za obračun obresti vse podatke, ki so potrebni za obračun zamudnih obresti.

Prenašajo se vsi računi, ki so že dokončno zaprti, so bili plačani z zamudo in še niso bili prenešeni ali predčasno plačani računi

Za prenos se lahko določijo postavke določenega konta ali skupine kontov (rezanje po kontu), ali samo postavke za določenega poslovnega partnerja. Če je v polju za vnos partnerja *, se bodo prenesle v obračun obresti zamude za vse partnerje na izbranem kontu (ali skupini kontov).

OBR1_OST.JPG

Slika 1 - Meni in opcija za izvedbo prenosa knjižb v program obračun obresti

Obstaja tudi opcija ponovnega prenosa zamud v obračun obresti. V primeru, da smo nek obračun v paketu OBR brisali, lahko ponovno prenesemo podatke iz Saldakontov za partnerja in ponovno pripravimo obračun obresti.

Predčasno plačani računi: v isti obračun je mogoče s potrditvijo zajeti tudi pozitivne obresti. Program v obračun zajame tiste račune ali dobropise, ki so bili plačani predčasno. Prenesejo se tudi tisti računi, ki imajo zamudo ravno 0. 

Podatki se pred samim prenosom najprej pripravijo na predogledu. 
Z desnim menijem lahko z izborom odznačimo/označimo vse postavke ali izberemo označitev vseh postavk samo za konkretnega partnerja, si pripravimo izpis, pregledujemo vezave in izvedemo prenos v Obračun obresti.

OBR2_OST.JPG 
 

Slika 2: Izpis pred prenosom v paket OBR

 OBR3_OST.JPG

Slika 3 - Pregled pripravljenih postavk za prenos

Prenos v Obračun obresti se izvaja za vse konte, tudi za devize <> EUR.

 

Vpis obrestne mere:

Pregled pripravljenih podatkov za prenos:
Na pregledu imamo določena polja, ki jih nastavljamo v šifrantu Partnerji ali v šifrantu Pogodbe.
 
GK358.JPG
Slika 4 - predogled podatkov za prenos v OBR
Polje Vrsta obračuna: vrstni red upoštevanja vpisov v drugih šifrantih:
- Če je vrsta obračuna definirana na pogodbi, se upošteva najprej ta podatek,
- če pogodba nima definirane vrste obračuna, program preverja šifrant Partnerji,
- če tudi tam ni definirana, potem program vzame vrednost iz sistemske spremenljivke XIND_O.

 

Tudi podatek Dni za plačilo se upošteva iz šifranta Partnerji, polje Dni za plačilo.