Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OBR_Vnos_RV

MIT navodila za uporabo programa MIT

Obračun obresti - Ročni vnos 

Vnos novih obračunov naredimo v meniju Vnos, obračun, izpis. 

Vnos, obračun, Izpis

9941416_1.JPG

Slika 2 - Izbor uporabnika in statusa ob vstopu v meni


Izbor omejimo lahko na: 

- uporabnika, ki obračun pripravlja oz. obdeluje: omejimo se lahko na svoje obračuna ali na obračune drugih uporabnikov programa

- status obračuna: dokument lahko ima od začetka do konca obdelave naslednje statuse:

VNESEN         = "0", kreira se ob ročnem vnosu obračuna-RV
PRENESEN     = "1", kreira se ob prenosu obračuna iz Saldakontov
OBRAČUNAN  = "2", kreira se ob izvedbi obračuna v desnem meniju
POTRJEN        = "3" , kreira se ob dokončnem izpisu obračuna
ČAKA              = "4" , poseben status, ki ga sami definiramo obračunom, za katere nismo prepričani, da jih bomo s knjiženjem poslali v ostale programske module
KNJIŽEN         = "5" , kreira se ob potrditvi opcije Knjiženje v desnem meniju
IGNORIRAN    = "I" , poseben status, ki ga lahko spremenimo sami,a li pa se nam avtomatsko preppiše, če je znesek izračunanih obresti manjši od nastavljenega zneska v sistemski XMIN_ZNE.
ARHIVIRAN     = "A" , poseben status, ki ga sami definiramo v primeru, ko želimo obračun ohraniti v evidenci, ne želimo pa ga posredovati partnerju

S posebno ikono za Dodanjanje izvedemo vnos postavk za obračun:

OBR20.JPG 

Slika 3 - Vnos glave obračuna obresti

Pri ročnem vnosu obračuna obresti moramo v polju Vrsta obračuna izbrati šifro RV - Ročni vnos.
Obrestna mera je v tem primeru nedefinirana (RV). 

Dni za plačilo: določimo število dni za izračun Valute:
Datum veljave + število dni za plačilo = Valuta

Prenos: če želimo, da se podatek prenese v Saldakonte, Glavno knjigo in Vodenje projektov ob knjiženju obračuna, izberemo D, drugače pa N.

Fakturiranje: če želimo, da se podatek prenese v Fakturiranje, izberemo najprej v polju Prenos N, nato pa v tem polju D.

Ob shranitvi vnosa program izvaja kontrolo na manjkajoče podatke in zahteva vnos.

OBR_VNOS_RV_1.JPG

 

Slika 4 - Vnos pozicije obračuna obresti


Po vnosu pozicije se na glavi odpre dodatno polje Ignor. min. z možnostjo vnosa ali se upošteva minimalni znesek iz sistemske ali ne. 

Takšen račun z zneskom pod postavljenim minimalnim (XMIN_ZNE) lahko kljub temu knjižimo in prenesemo v Saldakonte. 

Osnovna prednastavljena vrednost je vedno 0. 

OBR4_ZDR3.JPG

Vnešene obračune imamo sedaj na predogledu, razdeljeni so na glavo in pozicije.

Z opcijami v desnem meniju izvedemo nadaljno obdelavo dokumentov.
Koraki nadaljne obdelave so naslednji:
- Izračun obresti
- Izpis obračunov s potrditvijo
- Knjiženje obračunov
 
OBR26.JPG 

Slika 5 - pregled kreiranih obračunov obresti z ročnim vnosom

  

 

 

 

Nazaj na  Obračuni

Spreminjanje statusov z ikonami

Pregledi z ikono Povezave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreiranje izdanega računa v programskem modulu Fakturiranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis funkcionalnosti desnega menija: