Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_EM

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Skupni šifrant: Merske enote

Datoteka vsebuje vse enote mere, ki jih imajo posamični artikli. Enoto mere lahko vnesete tudi za več jezikov. V pregledu sta dve tabeli. V zgornjo tabelo vnesete vse enote mere, ki jih v podjetju lahko uporabljate.

Vnosna polja so:

  •  EM...enota mere
  • Naziv...opis enote mere 

V spodnjo tabelo se vnesejo vse enote mere, ki jih potrebujete za izpise v tujih jezikih.

Vnosna polja so:

  • EM...enota mere

  • Tuj jezik...jezik v katerem je zapisana enota mere

  • Naziv...opis enote mere oz. slovenski prevod

     
Za pripravo XML eRačunov obstaja predpisan šifrant merskih enot (tabela VSI_EM_ERAC​). 
Avtomatsko se napolni ob vstopu v šifrant Merske enote.
V primeru, da v šifrantu Merske enote ni vpisane EM za eRačun (EM_ERAC), se v XML vedno zapiče PCE.  


Sprememba šifranta Enote mere za eRačune:

 EnotaMere:
o Koda ASV zamenjana s kodo ASU;
o Koda GJO zamenjana s kodo GV;
o Koda KMT zamenjana s kodo KTM;
o Koda PGE zamenjana s kodo ZP;
o Koda PPM zamenjana s kodo 59. 

Pomoč na polje EM eRačun je vzpostavljena na Store proceduro.