Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_912

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Novosti v izdaji 912.000

 
V tej izdaji ne spreglejte:   
 

 
​​​Program Novosti​ Prijava​ Zaključeno​ ​Testira
Glavna knjiga ​Nepreneseni dokumenti - opomnik: poleg kolon za neprenesene dokumente dodana še kolona za neknjižene v izbranem obdobju.  9946444 ​9.3.2020 Milena Lorenčič
​Fakturiranje in MBK NamizjeNa namizje programa FA in MBK je dodano okno s podatki o zaključenem obdobju. ​9942024 ​21.5.2020 ​Milena Lorenčič
​MBK ​Prenos podatkov v Glavno knjigo: na izbor je dodana možnost označitve, da želimo po prenosu izpisati temeljnico.  ​9945868 ​10.4.2020 ​Milena Lorenčič
Osnovna sredstva Najemi - v dodatnem meniju dodana možnost kopiranja zapisa najema v nov zapis s statusom neknjiženo. Kopiranje je omogočeno iz knjiženih ali neknjiženih zapisov v meniju Dogodki / Najemi. ​9945937
Plačilni promet Uvoza postavk bančnega izpiska: Ob uvozu podatkov v polje Opis iz taga <AddtlRmtInf> izločen poseben znak CHAR(10) ali CHAR(13). ​9947157 ​31.3.2020 ​Milena Lorenčič
Saldakonti Anonimizacija opominov: dopolnjena je procedura za anonimizacijo in sicer se sedaj anonimizira tudi tabela SAK_OPOM_GL - arhiv opominov]] ​9947096 ​24.3.2020 ​Milena Lorenčič
VSI-Šifrant partnerjev ​​Šifrant partnerjev: klic modula Sprememba klasifikatorja partnerja omogočena preko pravice VSI.PARTNER (W) ali nova pravica VSI.PART_SKLAS. ​9947543 ​16.4.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
VSI-Priponke ​Kontrola pri dodajanju priponk v bazo, da se izbriše iz file sistema le, če je bil uvoz uspešno izveden. ​9947893 ​22.05.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
Vodenje projektov Anonimizacija vodenja projektov: dopolnjena je procedura za anonimizacijo in sicer se sedaj v proceduri VP_ANONIM_FO anonimizira poleg šifre partnerja še šifra naročnika in šifra dobavitelja.  ​9947395 ​30.3.2020 ​Milena Lorenčič
Zajem prejetih računov Povezava računa s storitvenimi nalogi za strošek kooperacije: Na oknu za povezavo dodana možnost omejitve na status storitvenih nalogov. Statusi se ponudijo glede na sistemsko nastavitev XSTATSN. Spremembo nastavitve na oknu s strani uporabnika, si program ohrani. ​9946056 ​10.04.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Dopolnitev opcije časovne razmejitve - Ob spremembi datuma veljave na glavi računa, se nov datum veljave vpiše na pozicije, ki niso nastale z razdelitvijo.
Storno računa - nov datum se ponudi iz glave dokumenta in ne najvišji iz pozicije. Maska za delitev - polje protikonto delitve se ne ponudi in je obvezno za vnos.
​9947032 ​25.05.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Povezava prejetega računa s komercialnimi dokumenti (naročilnica, prevzemnica), da ni več omejitve na enoto iz prejetega računa. ​9949047 ​01.06.2020 ​Zdenka Selšek Manjulov