Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

Verzije_osebnega_portala

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​Seznam verzij in dopolnitev Osebnega portala


Verzija Osebnega portala Opis Vezano na izdajo Orkestra​
​2.0 ​Prikaz in možnost filtriranja novega dokumenta O (prispevki) - Seznam obračunanih in plačanih prispevkov. ​909-000
1.9 ​- Ob vnosu gesla (pri vstopu in v zavihku Menjava gesla) je gumb, ki začasno prikaže vpisano geslo, ki je sicer zakodirano.​
​- V datoteko App.config dodana nastavitev "mitWorkerData", kjer se vpiše spisek polj, ki se prikažejo na maski Osebni podatki, upošteva se tudi vrstni red (SN 9942750).
​909-000
​1.8 ​V filter se ne shrani več uporabniško ime. Posledično se pokažejo vsi podatki glede na leto (SN 9942719).
​909-000
​1.7 - ​Omogočena označitev, da zaposleni prejema obvestila o vročenih dokumentih na osebni portal ali prejem sporočila z zakodiranim dokumentom. Obvezna tudi menjava modula Kadrovska evidenca, da se dodajo nova polja. Opcijo se lahko vklopi le, če ima podjetje konfiguriran Database mail​.
- Dodane datoteke App.config.sample,Connection.config.sample in Mail.config.sample (SN 9941421)​
​909-000
​1.0-1.6 ​Začetne verzije WPD-ja. ​908-000