Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

Ujpnet_XML

MIT navodila za uporabo programa Orkester

OBVESTILO

30.07.2015

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki


Dne 14. 7. 2015 sta bila v Uradnem listu RS, št. 51/15 objavljena Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (v nadaljevanju: Pravilnik) in nova verzija Strukture elektronske oblike plačilnih navodil, plačilnih navodil za SEPA direktno obremenitev, izpiskov o prometu in stanju, delnih izpisov, obrestnih listov, PDP in PCP poročil, poročil o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov ter na računih diplomatsko-konzularnih predstavništev, verzija 0.8, ki je objavljena na spletni strani MF
Pravilnik je pričel veljati 15. 7. 2015, uporablja pa se od 1. 10. 2015.

Bistvena sprememba pravilnika je, da v primeru, ko mora proračunski uporabnik poravnati obveznosti na podlagi prejetega e-računa, pri izpolnjevanju podatkov na plačilno navodilo v papirni in/ali elektronski obliki obvezno navede ID številko prejetega e-računa, v zato določeno polje/značko. V primeru, da proračunski uporabnik s plačilnim navodilom poravnava druge obveznosti, za katere ni prejel e-računa (primer nakazilo plače), mora pri izpolnjevanju podatkov v plačilno navodilo obvezno navesti konstanto 999999999999999, v zato določeno polje/značko. 

UJP bo v skladu s Pravilnikom, od 1. 10. 2015 dalje, proračunskim uporabnikom zavračal datoteke s plačilnimi navodili, ki ne bodo vsebovale podatka v polju/znački <InstrForDbtrAgt> (ISO indeks 2.85). 
 

 

Struktura_elektronske_oblike_verzija_0_8.pdfStruktura_elektronske_oblike_verzija_0_8.pdf

 

Spletni naslovi objav:

http://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_n=400

http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_zakladnistvo/seznam_pravnih_podlag_ki_izhajajo_iz_zakona_o_opravljanju_placilnih_storitev_za_proracunske_uporabnike/