Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_SISTEMSKE_NASTAVITVE

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Sistemske nastavitve  

Sistemske nastavitve omogočajo nastavitev delovanja programa. Program je v zakonodajnem smislu za vse enak, vendar ima vsako podjetje svoje specifike, ki se jih uravnava prav z sistemskimi nastavitvami.

Sistemske nastavitve so razdeljene na nivoje. Za nastavitve do vključno nivoja 3 skrbi uporabnik sam. Nivo 4 je najvišji nivo, do katerega ima dostop samo MIT in predvsem določa funkcije, ki jih določen uporabnik potrebuje. Dostop do sistemskih nastavitev ima uporabnik z administratorskimi pravicami ali s pravico do urejanja sistemskih nastavitev.

Nastavljajo se za vsak paket posebej, razen za skupne nastavitve, ki jih uporablja celoten informacijski sistem (paket VSI).

Vsaka spremenljivka v nastavitvah ima polji  za 'Uporabniško nastavljivo vrednost' in 'Privzeto (sistemsko) vrednost.

Privzeto (sistemsko) vrednost lahko spreminja le MIT.

Veljavna nastavitev je tista, ki je vpisana v uporabniško nastavljivi vrednosti. Če je polje prazno pa velja privzeta (sistemska) vrednost.

 
SISTEMSKE_NASTAVITVE.PNG
 

Na pregledu sistemskih nastavitev je dodana opcija uvoza novih sistemskih nastavitev ali sprememba obstoječih. Opcijo pokličemo na dodatni meni -Uvoz sistemskih nastavitev. Pokažemo na mesto z raziskovalcem kamor smo datoteko z novimi nastavitvami odložili (*.UPD).

Po uvozu je potrebno ponovno vstopiti v program, da se nastavitve osvežijo.

Uvoz sistemskih nastavitev.jpg
Uvoz sistemske spremenljivke v modulu Opcije / Sistemske nastavitve
 

Skupne nastavitve za celoten sistem (paket VSI)

Vstopimo v katerikoli paket, poiščemo meni Opcije/Sistemske nastavitve in s puščico na polju 'Paket' izberemo paket VSI.

Pravice do urejanja sistemskih nastavitev so ločene za vsak paket posebej. Za skupne nastavitve se imenuje VSI.SISTEMSKE.

   

 

 

 

 

 Osnovne podatke o podjetju je možno vnesti tudi na vstopni maski ORKESTER preko zavihka 'Nastavitve'.

 

 

slika1.PNG
 
 
Prikažejo se vse sistemske spremenljivke za izbran paket VSI, ki jih lahko urejamo. 
 
Pozicioniramo se na izbrano 'Spremenljivko' in preko zavihka 'Korekture' uredimo, dodamo ali spremenimo nastavitev in jo shranimo.
Po shranitvi nas program še opozori, da se bo nova nastavitev upoštevala šele po ponovnem vstopu v program.
 
 
SISTEMSKE_OBVESTILO.PNG
 

Seznam sistemskih spremenljivk, ki se upoštevajo za cel sistem MIT je viden iz preglednice, zato jih na tem mestu ne predstavljamo posebej. Vsaka vsebuje tudi opis in navodilo za nastavitev.

 

 

Skupni šifranti za vse pakete