Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_NOVOSTI_5MINUT

MIT navodila za uporabo programa Orkester

"5 MINUT ZA IZBOLJŠAVO"

Z akcijo, ki poteka v okviru projekta "Izboljšanje informacijske oskrbovanosti z Orkestrom", želimo spodbuditi uporabnike k posredovanju predlogov za izboljšanje izkoriščenosti programa Orkester.
Akcija je namenjena predvsem predlogom splošnih sprememb in vpeljavi splošne funkcionalnosti v naše programe/opcije. 
Vse posredovane predloge analiziramo in jih na podlagi pripravljene rešitve vključimo v plan za razvoj oz. se s podjetjem dogovorimo za skupen posvet.

V primeru, da se bo posredovani predlog navezoval na specifiko dela v konkretnem podjetju in ne na splošno dodelavo, bomo naročnike o tem obvestili.  V sklopu navedenega projekta imamo na voljo brezplačne posvete, tudi uvajanja pri nas na sedežu podjetja, ki potekajo vsak ponedeljek od 12.00 do 15.30 ure. V primeru, da ugotovimo, da gre za specifične rešitve za naročnika, bomo predlagali obisk pri nas in skupaj bomo pogledali možno dodelavo za izpostavljeno problematiko skupaj z našimi strokovnjaki.   

Hvaležni bomo za predloge, ki jih lahko posredujete na naslov tajnistvo@mit-ing.si.

Obrazec za predlog: 5 minut za izboljšavo.docx5 minut za izboljšavo.docx

Prepričani smo, da lahko s skupnim močmi in obojestransko pripravljenostjo še izboljšamo izkoriščenost Orkestra v vašem podjetju in s tem pripomoremo k dolgoročni uspešnosti vašega poslovanja in našega partnerskega sodelovanja.

 

Paket​ ​Ime podjetja predlagatelja Naslov predloga​ Datum prejema​ Številka naloga​ Opis rešitve​ ​Dokument Rešitev​
Plačilni promet​ Založba Rokus​ ​Vpis konta označenim postavkam na izpisku banke ​21.5.2013 ​9916340  ​Specifična rešitev za naročnika (SN) - rešitev že obstaja Vpis konta na izpisku.docxVpis konta na izpisku.docx drugače.JPG
​Potni stroški Snežnik​ ​Avtomatski izračun domačih in tujih dnevnic ​21.5.2013 ​9916978 ​Avtomatski izračun domačih in tujih dnevnic    Predelava šifranta Dnevnice in vnosa obračuna potnih stroškov ( rešuje se po nalogu 9915243) Avtomatski izračun dnevnic.docxAvtomatski izračun dnevnic.docx POTRJENO.JPG
Predkalkulacije​ Donit ​Kalkulacije in vnosno polje za datum veljave ​13.5.2013 ​9916958 ​V predkalkulacijo in pokalkulacijo dodati možnost izbora datuma cen iz arhi Termini.docxTermini.docx POTRJENO.JPG
Proizvodnja​ Steklarna Hrastnik​ ​Delovni nalogi v planiranje ​22.5.2013 ​9916975  ​Specifična rešitev za naročnika (SN) Delovni nalogi v planiranje.docxDelovni nalogi v planiranje.docx drugače.JPG
​Tehnološki postopki Donit​ ​Vnos cen tehnoloških delovnih mest ​13.5.2013 ​9916957 ​Izdelava arhiva cen TDM, ki se uporabijo v obračunih proizvodnje           Termini.docxTermini.docx POTRJENO.JPG
Vsi paketi ​Donit ​Možnost menija s priljubljenimi transakcijami ​13.5.2013 ​9916863 ​Orkester.exe in zavihek Priljubljene Priljubljene transakcije.docxPriljubljene transakcije.docx POTRJENO.JPG
Vsi paketi ​Snežnik ​Podatki za več partnerjev skupaj ​21.5.2013 ​9916969  ​Izbor več šifer partnerjev bo zaenkrat vključen samo v paket ZAJ \ Poročila \Stroškovna kartica po (proti)kontih Podatki za več partnerjev skupaj.docxPodatki za več partnerjev skupaj.docx POTRJENO.JPG
Vsi paketi Steklarna Hrastnik ​Odstranitev prikaza linkov, za katere nimamo dodeljenih pravic ​24.5.2013 ​9916973 Zavihek Priljubljeni na dostopu Orkester.exe in v samem programu (nov meni Priljubljene) Menijski iskalnik in pravice.docxMenijski iskalnik in pravice.docx drugače.JPG
Vsi paketi Donit ​Uvedba terminov za veljavnost podatkov ​13.5.2013 ​9916948 ​Izdelava arhiva planskih cen artiklov ne glede na metodo vrednotenja        Termini.docxTermini.docx POTRJENO.JPG
 

 Legenda prikaza sprejetosti predloga:

zavrnjeno.JPG
- predlog je bil zavrnjen, pojasnilo zavrnitve je navedeno v prilogi Dokument

drugače.JPG
- predlog je specifična rešitev naročnika oz. je rešeno drugače

POTRJENO.JPG
- predlog je sprejet in bo realiziran v eni od naslednjih nadgradenj

PRAZNO

- predlog še ni bil obravnavan