Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_913

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Novosti v izdaji 913.000

 
V tej izdaji ne spreglejte:   
 

 
​​​Program Novosti​ ​Prijava​ Zaključeno​ ​Testira
​​Pomembno Odsvetujemo uporabo brskalnika Internet Explorer

Opažamo, da za obisk spletnih strani nekateri še vedno uporabljate brskalnik Internet Explorer, za katerega pa Microsoft obvešča, da ga kmalu ne bo več vzdrževal. Ker je brskalnik zastarel, se tudi baza znanja v njem ne prikaže optimalno. Vse bolj je pod vprašajem tudi varnost, zato predlagamo, da se poslužujete brskalnikov Microsoft Edge ali Google Chrome.​

UPGRADE OB NADGRADNJI ​Obvezen vstop v meni Statusi spremljanja ponudb v paketu Vodenje prodaje.
UPGRADE OB NADGRADNJI ​Obvezen vstop po nadgradnji v modul Saldakonti, da se izvede brisanje praznega zapisa v tabeli SAK_SP_ZADR. Več v novostih za program Saldakonti. ​9950632 ​12.03.2021 ​Nikolija Jović
UPGRADE OB NADGRADNJI ​Nadgradnja 913-000 doda nove pravice za različne tipe pogodb. Obvezen vstop v programe Nabava, Prodaja in Vodenje projektov.  Več v novostih za program VSI. ​9949253 ​28.01.2021 ​Nikolija Jović
UPGRADE OB NADGRADNJI ​Obvezno preveriti log MBKupgrade913.log po nadgradnji na 913-000 in po potrebi sporočiti v Podporo, da ročno ažurira zapise. Več v novostih za program MBK. ​9951187 ​17.03.2021 ​Nikolija Jović
UPGRADE OB NADGRADNJI ​Obvezen vstop v program Glavna knjiga - v šifrant davčnih oznak se vpišejo oznake države po kateri DDV zakonodaji velja - opcija XEVEM. ​9951031  ​17.03.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Administracija​ Uporabniki in skupine: V meni na desni klik dodan meni 'Uskladi status Aktiven na vseh bazah'. ​9950802 16.02.2021 ​Nikolija Jović
Blagajna
Datoteke / Vrste izplačila - dodana možnost omejitve aktivnosti za šifro vrste izplačil (specialna rešitev). 9950797​ 12.04.2021 Zdenka Selšek Manjulov
Blagajna ​Ostalo / Prenos v Honorarje - na pregledu dodana možnost izpisa poročila Izpis po partnerjih. Izpis omogoča, da ni potreben prenos v program Honorarje, da bi se pripravljalo poročilo o obračunu dohodnine iz tega programa. ​9947964 ​12.04.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Fakturiranje​ ​Pri izdelavi fakture iz prejetega avansa se ažurira polje PIZDELAL. Dokumenti, ki nastanejo v MIT Orkestru vsebujejo program, ki je dokument izdelal, v polju PIZDELAL. ​9949593 ​19.03.2021 ​Nikolija Jović
Fakturiranje ​Fakture za predplačila: dodana možnost pošiljanja po e-pošti (PDF) ​9942993 04.05.2021​ ​​Monika Smiljčić
Fakturiranje​ ​Pogodbe za avtomatsko fakturiranje: Kopiranje pozicij na pogodbi. Okno je drugačno kot je na prodajnih pogodbah v paketih FA, PR in MBK. Uporabniku se prikažejo vse osnovne pozicije artiklov iz pogodbe z vsemi podatki. Uporabnik v zgornjem delu okna določi datum veljave od in datum veljave do za novo pozicijo ter pritisne gumb OSVEŽI. S tem se na pregled prenese tudi obdobje veljave. Tako pripravljene pozicije lahko uporabnik z gumbom POTRDI prenese na pogodbo. Ob tem program preveri, da za artikel in enako obdobje zapis še ne obstaja. ​9948555 ​10.06.2021 ​Nikolija Jović
Fakturiranje​ ​Knjiga izdanih računov z razliko v ceni - dodanih 6 novih opcij: RVC z LC, LC1, LC2, LC3, LC4. LC5 iz šifranta artiklov. ​9951617 ​17.06.2021 ​Nikolija Jović
Fakturiranje ​E-račun 2.0 sedaj v polju AOU vsebuje​ podatke prejemnika blaga s pomočjo katerega je knjiženje fakture na pravilen konto lažje. ​9952152    ​6.7.2021 ​​Matej Markelj
Fakturiranje in MBK​ ​Dokumenti Dobavnice in fakture, Fakture: Pri kopiranju in kopiranju z nasprotnimi vrednostmi količin dodana možnost 'Takojšen pregled dokumenta'. Ob izboru le-te, se po izdelavi novega dokumenta, program postavi na novonastali dokument, ki se nahaja na pregledu neknjiženih dokumentov. ​9942869    ​17.11.2020 ​Nikolija Jović
Fakturiranje in MBK​ ​V primeru aktivirane sistemske spremenljivke XNAZ3=.T. potem se v XML prenese tudi Naziv 3 iz šifranta artiklov. ​9951531   ​01.06.2021 ​​Matej Markelj
Fakturiranje in MBK​ ​V XML e-računa se prenaša polje Besedilo na koncu dokumenta iz fakture v velikosti 1010 znakov. ​9952016    ​​09.06.2021 ​​Matej Markelj
Fakturiranje in MBK​​ ​Dopolnitev ponujanja davčnih oznak na izdanih računih. V primeru, da je na glavi izdanega računa izbrana dodatna davčna številka se bodo na pozicijah ponudile le davčne oznake, ki so bile določene, da veljajo za državo kjer je bila dodatna davčna številka odprta. ​9951033 ​ ​20.09.2021 ​Helena Ferjan
Glavna knjiga in Fakturiranje Dodatne davčne in e-vem številke (nova opcija) - Do šifranta je omogočeno dostopati preko programa Fakturiranje ali Glavna knjiga ​meni Datoteke / Dodatne davčne in e-vem številke. Uporabnik za vstop v šifrant potrebuje pravico VSI.EVEM. Šifrant omogoča evidentiranje dodatnih davčnih številk in e - VEM številke, ki ga ima podjete. Šifro vpišemo na izdane, prejete dokumente in tako ločimo kateri računi so vključeni v slovensko DDV poročilo in katero v posebno davčno poročilo. ​ ​9951030  ​16.09.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Glavna knjiga Davčna poročila, Rekapitulacijsko poročilo, Poročilo o dobavah, so vključeni le dokumenti, kjer je podatek dodatna davčna številka prazen. To so računi, ki se poročajo domači državi. ​9951035  ​20.07.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Glavna knjiga V okviru modula Davčna poročila / Poročilo DDV - dodatna davčna številka v EU - novo poročilo (opcija), kjer so vključeni dokumenti, katere poročamo v tuje države EU, kjer imamo odprto dodatno davčno številko. ​9951038 ​20.09.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Glavna knjiga ​Poročila za revizijo - Osnovna sredstva-register, Osnovna sredstva-izločeno: Pri osnovnih sredstvih, kjer je bila izvedena preknjižba na konto preostanka vrednosti (blokada) se znesek prišteje v nabavno vrednost osnovnega sredstva. ​9949723 04.02.2021​ ​​Zdenka Selšek Manjulov
Glavna knjiga ​Davčna poročila - Poročilo za DDV-O: V primeru omejitve na enega partnerja popravek združevanja po partnerju. ​9951106 ​15.04.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
​​Glavna knjiga Obrazci - Vzpostavitev funkcionalnosti z znakom '$', ki omogoča, da se vrednost prebere iz izbranega arhiviranega obrazca, ki ga določimo na vstopnem oknu (primer uporabe specialna rešitev DuPont analiza). ​9951720 ​02.08.2021
Kadrovska evidenca ​Dokumenti / Delavci - če se spremlja podatek o stroškovnem mestu, delovnem mestu in poslovnem subjektu, se na pregledu podatkov prikaže tudi njihov naziv. ​9943165 ​01.09.2020 ​Joži Kržišnik Jereb​​
​Kadrovska evidenca ​​Pri izpisu MS Word obrazcev se upošteva pri MAILMERDGE tudi najnovejša verzija SQL odjemalca (SQL Server Native client 11.0)​ ​9951166 ​04.08.2021 ​Joži Kržišnik Jereb
MBK ​Pri kreiranju izdajnice iz prevzemnice je sedaj možno vnesti datum veljave izdajnice in pa izbrati možnost takojšnjega knjiženja. ​9950404    ​16.02.2021 ​​Matej Markelj
​MBK ​Glavni meni - okno Opomnik: Dodani so podatki o zadnji inventuri (datum veljave, šifra lokacije, status inventure) ​9950711 25.02.2021​ ​Nikolija Jović
​MBK ​Obračun knjigovodskega stanja s spremembo datuma na nov datum inventure ne spremeni več podatka 'vnesena knj. ceno' na 0. ​9943251 ​01.03.2021 ​Nikolija Jović
​MBK ​​Poročilo Prejemi in izdaje z zalogo, na pregled dodano polje 'Naziv dop.' iz šifranta Artikli. (Tudi na izdaji 912-000.) ​​9950915 ​15.03.2021 ​Nikolija Jović
​MBK

​​Nastavitev dovoljenega obdobja knjiženja OD - DO: Nova polja za določitev števila dni ali konkretnega datuma za omejitev dovoljenega obdobja. Ni več potrebno uporabljati posebnega izraza za nastavitev. Izborna opcija "Ne spreminjam" pomeni, da se ta sistemska ne bo ažurirala. Na ta način ima uporabnik možnost nastaviti tudi samo en datum. Določitveni podatek "Število dni" pri datumu OD se to število odšteje od tekočega datuma, pri datumu DO pa se prišteje tekočemu datumu.                                                                                                                  

​9924651 ​03.03.2021 ​Nikolija Jović
​MBK ​​Vnos inventure: Dopolnitev v hitri pomoči na polje ISO dob. Predlagajo se samo podatki za artikel na tem vnosu. ​9951159 ​26.03.2021 ​Nikolija Jović
​MBK ​Izdelava CMR: Po nadgradnji na 913-000 se ob prvem vstopu v paket MBK ažurira tabelo (VSI_CMR.ZST_ID1). Ažurirajo se samo zapisi, kjer ZST_ID1 še ni vpisan in kjer je možno za TIP_DOK+STEVEC določiti en sam ZST_ID. V kolikor obstaja več dokumentov z istim števcem (zaradi prejšnjega načina številčenja), se ZST_ID1 ne vpiše. V tem primeru se ta informacija zapiše v log z imenom MBKupgrade913.log. Po potrebi se zapisi ročno ažurirajo. Po nadgradnji se bo kontroliral obstoj CMR po zap. št. dokumenta pri dodajanju novega CMR. ​9951187 ​17.03.2021 ​Nikolija Jović
​MBK ​V test inventurnih podatkov dodan seznam nepopisanih artiklov, ISO kod in odlagalnih mest, ki imajo zalogo na dan inventure. Test zazna tudi premike med odlagalnimi mesti, ki so narejeni po izdelavi popisnih listov - zato bo moral uporabnik na inventuri sam dodati odlagalno mesto ali nujno ponoviti pripravo inventure. Če obstaja neknjižena inventura mora priprava inventure predlagati datum, ki je na neknjiženi inventuri.  Enak test je tudi pri knjiženju inventure. (Tudi na izdaji 912-000) ​9942893 ​26.11.2020 ​Nikolija Jovič
​MBK ​Številčenje konsignacijskih prenosnic sedaj ločeno od števca navadnih prenosnic. ​9951155 ​26.03.2021 ​Nikolija Jović
​MBK ​​Poročilo Nabava po partnerjih: V pripravo podatkov za izvoz dodana šifra in naziv prejemne lokacije iz Prevzemnice pri vseh načinih združevanja. (Tudi na izdaji 912-000.) ​9951710 ​31.05.2021 ​Nikolija Jović
MBK ​Uvoz iz Excela pri inventurah upošteva ISO na način, da v primeru kjer je artikel označen da ni ISO a je ISO vpisan, uvoz zavrne. ​9951874    ​01.06.2021 ​​Matej Markelj
MBK ​V pregledu kartice sledljivosti je možno pridobiti nov izpis: Distribucijska​ lista. ​9951987    ​28.6.2021 ​​Matej Markelj
MBK ​Pri uvozu inventure iz Excela se preveri ali ima artikel vpisan ISO ampak v artiklih ni označen kot artikel s sledenjem ISO. V takšnem primeru se celoten uvoz iz Excela zavrne z obvestilom.​ ​9951989 ​29.6.2021 ​​Matej Markelj
Nabava ​Dodana možnost nastavitve, da se ob izpisu interne naročilnice slika shrani v tabelo dokumentov. ​9949382 ​10.03.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
​Nabava ​Poročilo Odprte naročilnice po dogovorjenem roku - V povezave dodan vpogled v interne naročilnice, pozicije prevzemnic in pripadajoče glave prevzemnice ter povezava do povezovalne tebele do prejetih računov. V pregled dodani trije nazivi artiklov iz pozicij naročilnic. ​(Tudi na izdaji 912-000.) ​9947596 ​03.03.2021 ​Nikolija Jović
Nabava​ in prodaja ​Na enem mestu vnos in pregled vseh naročilnic - domačih in uvoznih. ​9945849 ​31.08.2020 ​Nikolija Jović
Osnovna sredstva Poročila / Register - dodana opcija, ki omogoča za najeme, da se ne upošteva obdobje aktiviranja od-do. Pri najemih datum aktiviranja hkrati pomeni tudi datum začetka obračuna obresti. Dodana opcija Združi str.mesta/projekte - izbor pomeni, da se bo zapis osnovnega sredstva prikazal s podatkom zadnjega stroškovnega mesta in projekta in ne razdeljeno po zapisih kjer je bila amortizacija dejansko knjižena. ​9950571  ​10.03.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Dopolnitev pomoči na polju Investicije v teku – Podatki za register: Izbor šifre investicije v teku naj vpiše to šifro tudi v tabelo OS_VKNJIZ1 in sicer na vse knjižbe, ki imajo:  tip dokumenta (TIP_DOK) oznako Z-začetno stanje, N-nove nabave, SW-sprememba vrednosti;  podatek konta, da gre za prehodni konto IND_OS=(Z). 9948609​ ​15.04.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Osnovna sredstva - Dogodki / Podatki za register: Seznam prejetih računov osnovnega sredstva - pregled povezav med prejetimi računi in med osnovnimi sredstvi. Omogočen izpis seznama. Omejitveni pogoji so glede na inventarno številko, števec prejetega računa, partnerja na prejetem računu. Dodelava naknadno vključena na izdajo  913.000. Poleg programa potrebno namestiti tudi izpis OSD_SeznamPF1 . ​9951857 ​15.7.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Preimenovanje caption imena v meniju ​Poročila / Register iz I_REG v I_REG1.
​9951951 ​27.8.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Plače ​Izračun prispevka v sklad za zaposlovanje invalidov (manjkajoči invalidi) po novi formuli: minimalna plača *70% (zaokroženo na 2 decimalni mesti - prej brez zaokrožka) * število manjkajočih invalidov.  9947747​ ​02.12.2020 ​​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​V meniju Poročila / Zahtevki za povračila / Zahtevek za refundacijo ZZZS je mogoče dodati novejše šifre zadržanosti: 13 (Bolezen-3 dni), 14 (Sobivanje), 15 (Bolezen-46. člen) in 16 (Sobivanje z otrokom) ​9951778 ​11.05.2021 Joži Kržišnik Jereb​
Plače ​Izdelava datoteke VIRPN2.DAT v meniju Ostalo/Prenosi na pokojninske družbe/​Prenos PPZ na DURS - desni meni Priprava VIRPN2.DAT datoteke je dopolnjena: če se v polji Povp.št.zavarovanih in Povp.št.zaposlenih vpiše 0, se v zadnji, zbirni vrstici ne izpolnijo polja od 75 do 82 in od 103 do 110.  ​9952374 ​26.08.2021 Joži Kržišnik Jereb​
Plačilni promet Šifrant Transakcijskih računov naročnika - pri vnosu novega transakcijskega računa in izboru ter potrditvi podatka v polju Banka, bo program prepisal podatke o nazivu, naslovu banke in ostalih potrebnih podatkov, ki se jih iz izbrane banke potrebuje ob plačevanju.
​9950733 ​15.04.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Plačilni promet ​Obdelave / Množična plačila / Knjižena MP - desni meni Izpis - zbirni nalog za prenos: omogočen izpis samo podatkov, ki so zajeti v filter. ​9951749 ​09.07.2021 ​Joži Kržišnik Jereb
Plačilni promet Dopolnitev programa Plačilni promet - Dokumenti - Izpiski: Pri vpisu transakcijskih računov kupcev program v polju Banka ponudi šifro banke glede na podatek v polju oznaka banke iz šifranta bank (GIRO).  ​9951592 ​08.06.2021 ​​Mateja Krajnik
Potni nalogi ​Dokumenti / Potni nalogi - kopiranje potnih nalogov in obračunov potnih nalogov - na oknu za kopiranje dodana opcija 'Upoštevanje datumov iz osnovnega dokumenta', ki ob izboru omogoča, da so na novo nastalem dokumentu enaki datumi in ure kot na prvotnem, osnovnem dokumentu. ​9949351 04.02.2021​ ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti Ostalo / Prenos v obračun obresti - pri prenosu se prenese opis iz računa, ki je predmet obračuna​ obresti. Poenoteno delovanje z obračunom, pripravljenim iz modula v programu Obračun obresti / Obresti v zapadlih terjatvah.​ ​9950135 04.02.2021​ ​​Zdenka Selšek Manjulov
​Saldakonti ​Obvezno vstop v program Saldakonti po nadgradnji na izdajo 913000. Izvedla se bo ​upgrade procedura: Brisanje praznega zapisa v SAK_SP_ZADR. ​9950632 ​12.03.2021 ​Nikolija Jović
​VSI

Nadgradnja 913-000 doda nove pravice za različne tipe pogodb. Pravica VSI.POGODBE zagotavlja pravico do vseh pogodb. Tipi pogodb in nove pravice (vezano na paket v katerem so): 
P - prodaja    (PR.POGODBE)
N - nabava    (NA.POGODBE)
V - projektne pogodbe   (VP.POGODBE)
A - ASP cenik   (ASP.POGODBE)
F - pogodbe za avtomatske fakture   (FA.POGODBE)
O - pogodbe za ravnanje z odpadki   (PR.POGODBE_RO)
R - pogodbe za prevoznike   (NA.POGODBE_PREV)
Ob prvem zagonu VNA.exe se vsem uporabnikom, ki so imeli pravico VSI.POGODBE, dodeli pravica NA.POGODBE. Pravico NA.POGODBE_PREV mora administrator dodeliti ročno uporabnikom. 
Ob prvem zagonu VPR.exe se vsem uporabnikom, ki so imeli pravico VSI.POGODBE, dodeli pravica PR.POGODBE. 
Če ima firma vnešeno tudi vsaj eno RO pogodbo, se ob prvem zagonu VPR.exe vsem uporabnikom, ki so imeli pravico VSI.POGODBE, dodeli pravica PR.POGODBE_RO. Če ima firma vnešeno tudi vsaj eno Projektno pogodbo, se ob prvem zagonu VVP.exe vsem uporabnikom, ki so imeli pravico VSI.POGODBE, dodeli pravica VP.POGODBE. Če ima firma vnešeno tudi vsaj eno ASP pogodbo, se ob prvem zagonu VASP.exe vsem uporabnikom, ki so imeli pravico VSI.POGODBE, dodeli pravica ASP.POGODBE. Če ima firma vnešeno tudi vsaj eno FA pogodbo, se ob prvem zagonu VFA.exe vsem uporabnikom, ki so imeli pravico VSI.POGODBE, dodeli pravica FA.POGODBE. Na koncu naj administrator briše vsem uporabnikom pravico VSI.POGODBE ter jo dodeli uporabnikom, ki lahko uporabljajo nalogo "POGODBE - nadzorni center" v Vodenju projektov in Prodaji.

​9949253 ​28.01.2021 ​Nikolija Jovič
VSI ​Nov šifrant Tečaji banke ECB - Dodana možnost vnosa ali uvoza tečajnice Banke ECB. Šifrant je omogočeno odpreti v programih Zajem prejetih računov, Glavna knjiga, Fakturiranje. ​9951039 ​15.04.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
VSI Novi sistemski omejitvi v okviru sistemskega paketa VSI (​XOBDD_OD, XOBDD_DO), v katere je omogočeno vpisati število let od sistemskega datuma, v okviru katerega razdobje se vnos dovoli. Kontrola na polju se vključi glede na vsebino. Pomoč na polju se vpiše: Preveri_datum() ​9951110 ​Zdenka Selšek Manjulov
VSI Dopolnitev šifranta davčnih oznak z dodatnimi polji v primeru vključene opcije prodaja na daljavo fizičnim osebam s sedežem izven Slovenije. ​9951031 04.05.2021 Zdenka Selšek Manjulov
VSI​ ​Dopolnitev šifranta Partnerji: novo polje Oznaka prejetih računov, ki se uporablja kot pomoč pri opremljanju prejetih računov. ​9950974 0​3.06.2021 ​Mateja Krajnik
WebPodpisovanje Gumb - Podpiši z opombo - Polje Pogodba​ - ponudi se pogodba iz glave prejetega računa. Omogočen je izbor in pomoč na šifrant pogodb. Omejitev je na aktivne pogodbe partnerja izbranega na glavi prejetega računa.
​9951681​ ​05.08.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov​
WebPodpisovanje ​Prejeti računi - Delilnik - dodana polja, ki omogočajo izbor in vpis: Naročilo s pomočjo na tabelo aktivnih naročilnic partnerja, prevzeta količina storitve, inventarna številka osnovnega sredstva z izborom iz registra osnovnih sredstev, amortizacijska skupina s pomočjo iz šifranta, nahajališče s pomočjo iz šifranta, šifra investicije v teku s pomočjo na šifrant investicij v teku, zaporedna št. izdanega računa za vezavo stroška prevoza na knjiženi izdani račun. 
​9949608 ​05.08.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov​
WebPodpisovanje Urejevanje priponk dokumenta - ​omogočeno brisanje za tiste priponke, ki jih je prijavljeni podpisnik dodal sam preko spletnega podpisovanje. Priponke se sme brisati dokler ima dokument še status, da ga mora prijavljeni podpisnik podpisati - klic Priponk preko filtra Nepodpisani (podpisnik ali namestnik).
​9949608 ​​05.08.2021
​Zdenka Selšek Manjulov
WebPodpisovanje ​Dopolnitev pomoči pri delilniku prejetih računov, da je omogočen izbor nabavnih naročilnic tudi, če je cena enako 0. Program zapis ponudi dokler je prevzeta količina različna od 0.
Po podpisu na webPodpisovanju-delilnik se izvede prepis podatkov iz tabele delilnik v tabelo povezav med prejetimi računi in med nabavnimi naročilnicami. V primeru, da je konto stroška vpisan v šifrantu artiklov, se konto stroška vpiše tudi na pozicijo prejetega računa.
​9952816 ​05.10.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Uvoz e računov: oznaka prejetega računa in konto obveznosti se ob uvozu vpiše iz podatkov vnesenih​ v Partnerja.   ​9950974 ​03.06.2021 ​Mateja Krajnik
Zajem prejetih računov Dodano polje za izbor dodatne davčne številke in kontrola na davčne oznake glede izbrane dodatne davčne številke.  ​9951034 ​15.06.2021
Zajem prejetih računov​ Knjigovodski popravki pozicij- ​popravek kontrole na davčni datum/davčno obdobje  ​9952775 ​06.10.2021 ​Monika Smiljčić