Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_913

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​

Novosti v izdaji 913.000

 
V tej izdaji ne spreglejte:   
 

 
​​​Program Novosti​ Prijava​ Zaključeno​ ​Testira
Blagajna
Datoteke / Vrste izplačila - dodana možnost omejitve aktivnosti za šifro vrste izplačil (specialna rešitev). 9950797​ 12.4.2021 Zdenka Selšek Manjulov
Blagajna ​Ostalo / Prenos v Honorarje - na pregledu dodana možnost izpisa poročila Izpis po partnerjih. Izpis omogoča, da ni potreben prenos v program Honorarje, da bi se pripravljalo poročilo o obračunu dohodnine iz tega programa. ​9947964 ​12.4.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Fakturiranje in MBK​ ​Dokumenti Dobavnice in fakture, Fakture: Pri kopiranju in kopiranju z nasprotnimi vrednostmi količin dodana možnost 'Takojšen pregled dokumenta'. Ob izboru le-te, se po izdelavi novega dokumenta, program postavi na novonastali dokument, ki se nahaja na pregledu neknjiženih dokumentov. ​9942869    ​17.11.2020 ​Nikolija Jović
Kadrovska evidenca ​Dokumenti / Delavci - če se spremlja podatek o stroškovnem mestu, delovnem mestu in poslovnem subjektu, se na pregledu podatkov prikaže tudi njihov naziv. ​9943165 ​01.09.2020 ​Joži Kržišnik Jereb​​
​Kadrovska evidenca ​​Pri izpisu MS Word obrazcev se upošteva pri MAILMERDGE tudi najnovejša verzija SQL odjemalca (SQL Server Native client 11.0)​ ​9951166 ​04.08.2021 ​Joži Kržišnik Jereb
MBK ​Pri kreiranju izdajnice iz prevzemnice je sedaj možno vnesti datum veljave izdajnice in pa izbrati možnost takojšnjega knjiženja. ​9950404    ​16.02.2021 ​​Matej Markelj
​MBK ​​Poročilo Prejemi in izdaje z zalogo, na pregled dodano polje 'Naziv dop.' iz šifranta Artikli. (Tudi na izdajo 912-000.) ​​9950915 ​15.03.2021 ​Nikolija Jović
Nabava ​Dodana možnost nastavitve, da se ob izpisu interne naročilnice slika shrani v tabelo dokumentov. ​9949382 ​10.03.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti ​Ostalo / Prenos v obračun obresti - pri prenosu se prenese opis iz računa, ki je predmet obračuna obresti. Poenoteno delovanje z obračunom pripraveljenim iz modula v programu Obračun obresti / Obresti v zapadlih terjatvah. ​9950135 0​4.02.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Glavna knjiga ​Poročila za revizijo - Osnovna sredstva-register, Osnovna sredstva-izločeno: Pri osnovnih sredstvih, kjer je bila izvedena preknjižba na konto preostanka vrednosti (blokada) se znesek prišteje v nabavno vrednost osnovnega sredstva. ​9949723 ​04.02.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Glavna knjiga ​Davčna poročila - Poročilo za DDV-O - v primeru omejitve na enega partnerja popravek združevanja po partnerju. ​9951106 ​15.04.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Poročila / Register - dodana opcija, ki omogoča za najeme, da se ne upošteva obdobje aktiviranja od-do. Pri najemih datum aktiviranja hkrati pomeni tudi datum začetka obračuna obresti. ​9950571  ​10.03.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Dopolnitev pomoči na polju Investicije v teku – Podatki za register: Izbor šifre investicije v teku naj vpiše to šifro tudi v tabelo OS_VKNJIZ1 in sicer na vse knjižbe, ki imajo:  tip dokumenta (TIP_DOK) oznako Z-začetno stanje, N-nove nabave, SW-sprememba vrednosti;  podatek konta, da gre za prehodni konto IND_OS=(Z). 9948609​ ​15.04.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Potni nalogi ​Dokumenti / Potni nalogi - kopiranje potnih nalogov in obračunov potnih nalogov - na oknu za kopiranje dodana opcija 'Upoštevanje datumov iz osnovnega dokumenta', ki ob izboru omogoča, da so na novo nastalem dokumentu enaki datumi in ure kot na prvotnem, osnovnem dokumentu. ​9949351 ​04.02.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Plače ​Izračun prispevka v sklad za zaposlovanje invalidov (manjkajoči invalidi) po novi formuli: minimalna plača *70% (zaokroženo na 2 decimalni mesti - prej brez zaokrožka) * število manjkajočih invalidov.  9947747​ ​2.12.2020 ​​Joži Kržišnik Jereb
Plačilni promet Šifrant Transakcijskih računov naročnika - pri vnosu novega transakcijskega računa in izboru ter potrditvi podatka v polju Banka, bo program prepisal podatke o nazivu, naslovu banke in ostalih potrebnih podatkov, ki se jih iz izbrane banke potrebuje ob plačevanju.
​9950733 ​15.4.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Vsi ​Nov šifrant Tečaji banke ECB - Dodana možnost vnosa ali uvoza tečajnice Banke ECB. Šifrant je omogočeno odpreti v programih Zajem prejetih računov, Glavna knjiga, Fakturiranje. ​9951039 ​15.04.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Vsi Novi sistemski omejitvi v okviru sistemskega paketa VSI (​XOBDD_OD, XOBDD_DO), v katere je omogočeno vpisati število let od sistemskega datuma, v okviru katerega razdobje se vnos dovoli. Kontrola na polju se vključi glede na vsebino. ​9951110 ​Zdenka Selšek Manjulov