Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

Gotovinski_racuni

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Gotovinski računi - popravljanje 

V skladu s   Pravilnikom o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema
ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov (UL RS, št. 35/13), smo izvedli uskladitev programske podpore ORKESTER, ki zadošča Pravilniku.

 

Obvezno morate namestiti zadnje programe, ki so objavljeni na MIT FPT strani http://navodila.mit-ing.si/SitePages/VSI_Zamenjava_EXE.aspx

 Preverite, da imate nameščena programa VMBK.EXE in VFA.EXE.

 Naročniki, ki so podali pisno izjavo, da ne poslujejo z gotovinskimi načini plačila, prejmejo sistemsko nastavitev XFAPOPRAVI nastavljeni na 1, ki jim omogoča nespremenjeno delovanje programa. To pomeni, da je omogočeno popravljanje računov, knjiženih s potrditvijo.

Naročniki, ki poslujejo z gotovinskimi računi, imajo sistemsko nastavitev XFAPOPRAVI nastavljeno na 0, kar pomeni, da po izpisu s potrditvijo (računu se dodeli števec), popravki niso več mogoči.

Naročniki, ki bi želeli del računov zapreti za popravljanje, na negotovinskih računih pa pustiti popravljanje, morajo imeti sistemsko spremenljivko XFAPOPRAVI na 3. Poleg tega je potrebno v sistemsko spremenljivko XFAPOPRNP vpisati seznam načinov plačila, katerim se dovoli korektura neknjiženega računa tudi v primeru, ko je bil račun že izpisan s potrditvijo (ima dodeljen števec). Načine plačila se našteje ločeno z vejico, brez presledkov.

 Spremembe v delovanju modulov Materialno blagovno knjigovodstvo in Fakturiranju pri izstavljanju računov, če je onemogočeno popravljanje izdanih računov:

-          Dokument Dobavnica:  ni spremembe delovanja.

-          Dokument Dobavnice  za zbirne fakture: ni spremembe delovanja.

-          Dokument Fakture za zbirne dobavnice:  ni spremembe delovanja.

-          Dokument Evidenčni Računi:  ni spremembe delovanja.

         Dokument Račun:

         - Testni izpis (  brez pridobitve števca računa), ni spremembe delovanja.

         - Izpis s potrditvijo (dokument pridobi števec računa):

            - Onemogočeno popravljanje podatkov, ki se poročajo v zahtevanih datotekah.

            - Onemogočeno brisanje pozicij.

        - Izdani račun, »izpisan s potrditvijo«, je mogoče brisati samo v celoti (kot do sedaj).

        - Brisani računi dobijo poseben status, možno jih je pregledovati, ne pa tudi spreminjati.

Popravke računov lahko izvajate samo, če račun še ni izpisan s potrditvijo in torej še nima izhodne številke dokumenta.