Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

Seznam_verzij_EXE

​​​​​​​​

Seznam zagonskih programov s spremembami v verzijah

Seznam je pripravljen po izdajah. Ustrezno izdajo, za katero nameščate nov zagonski program, najdete v stolpcu desno. Trenutno izdajo lahko preberete v naslovni vrstici vsakega zagonskega programa poleg imena modula.

 

Kaj je izdaja in kaj je verzija

Izdaja vsebuje nove funkcionalnosti, ki običajno pomenijo tudi spremembo podatkovnega modela - nove tabele, nova polja .... Izdaje so predvidene dvakrat letno (pomladi in jeseni) in jih označujejo prve tri cifre (na Sliki 1 obarvano z rumeno).

Verzija posamezne izdaje pomeni, da so bile obstoječe funkcionalnosti dopolnjene ali popravljene. Številčenje verzije se izvajajo avtomatično tudi, če se verzija pripravlja za potrebe testiranja. Zato se lahko zgodi, da bo verzija, ki je nameščena pri uporabniku in nova verzija, tudi več številk razlike.

 

Izdaja.PNG 

 Slika 1 - Naslovna vrstica, kjer je zapisana trenutna izdaja (označena z rumeno)