Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ZDDV_UVOZ01072016_nastavitve

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Potrebne nastavitve v programu za evidentiranje uvoza blaga po 30.6.2016

​V programu je potrebno za uvoženo blago, za katerega je obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016, ustrezno nastaviti šifrant Davčni klasifikator​ in šifrant Davčne oznake in davki

Nadgradnje na novo verzijo 904-000 naročnikom ni potrebno narediti.

DDV obrazec in knjiga prejetih/izdanih računov niso spremenjeni.
 DAVČNI KLASIFIKATOR

Novost so klasifikatorji za vstopni davek s končnico (V,S,O)**T, ki jim je v koloni Niz indikatorjev DDV potrebno določiti dodatne atribute. To je nastavitev, katera omeji nabor davčnih oznak glede na nastavitev partnerja v šifrantu partnerjev.

Posodobitev nastavitev lahko izvedemo na dva načina:
1. Z uvozom šifranta Davčni klasifikatorji iz excela
2. Z ročno dopolnitvijo indikatorjev v šifrantu Davčni klasifikatorji. 

ZDDV01.07.2016_4.JPG
1.Uvoz sprememb davčnih klasifikatorjev iz excel-a​:

 
V programu Administracija se nahaja poseben meni za uvoz šifrantov iz excel-a

Datoteko lahko prevzamete iz te spletne strani, si jo shranite lokalno in v navedenem meniju izvedete uvoz. 

ZDDV01.07.2016_3.JPG 
 
 
 
ZDDV01.07.2016_2.JPG 

 
Po uvozu iz excela šifrant Davčni klasifikator izgleda takole:

 
ZDDV01.07.2016_6.JPG


 
 
2. Ročna dopolnitev indikatorjev v šifrantu Davčni klasifikatorji


V šifrantu Davčni klasifikatorji (dostop je v ZAJ, GK, FA,...) najprej naredimo filter in si na ta način pripravimo klasifikatorje, ki jih je potrebno dopolniti:

ZDDV01.07.2016_5.JPG

Z opcijo Korekture naredimo dopolnitev indikatorjev za klasifikator - dodamo kljukico še na *-Domači davčni zavezanec in na Ni davčni zavezanec:

ZDDV01.07.2016_7.JPG


 

2. DAVČNE OZNAKE IN DAVKI:

V primeru, da davčne oznake še nismo imeli, odpremo novo. 

Če imamo davčno oznako oznako že odprto, je potrebno v kolono Konti fa. dopisati še domači konto obveznosti.


 

ZDDV01.07.2016_8.JPG 

Primer izpoljenega šifranta Davčne oznake in davki: v šifrantu imamo samo oznake, ki jih potrebujemo. 

Če imamo samoobdavčitev tudi za nižjo stopnjo davka, je priporočljivo, da odpremo novo davčno oznako, saj nam bo odstotek davko v pomoč pri samem preračunu zneska na poziciji samoobdavčitve. 

Lahko pa imamo eno davčno oznako za obe stopnji saj padejo na obrazec v skupno rubriko. 

ZDDV01.07.2016_9.JPG


PRIMER VNOSA PREJETEGA RAČUNA ŠPEDITERJA:

Špediter nam je poslal račun, na katerem nam ni obračunal dodatnih stroškov. V takšnem primeru na glavo prejetega računa vnesemo Znesek=0. Program nas o nevpisanem znesku obvesti, vendar ne blokira.

 

ZDDV01.07.2016_10.JPG

Za samoobdavčitev naredimo dve poziciji. Davčno osnovo in davek prepišemo iz prejetega EUL. Vnesemo tudi številko EUL, datum dokumenta, datum prejema dokumenta, šifro postopka carinjenja. Obveznost in pravica do odbitka se bosta upštevala glede na vpisan davčni datum iz davčne pozicije.

ZDDV01.07.2016_11.JPG


 

ZDDV01.07.2016_12.JPG

Končni rezultat vnosa pozicij:

 
ZDDV01.07.2016_13.JPG

GLAVNA KNJIGA \ DAVČNA POROČILA

 
Prikaz samoobdavčitve v davčnih poročilih: 

ZDDV01.07.2016_14.JPG

ZDDV01.07.2016_15.JPG 
ZDDV01.07.2016_16.JPG 

 
ZDDV01.07.2016_17.JPG


Priprava temeljnice za DDV:

 
ZDDV01.07.2016_18.JPG 

ZDDV01.07.2016_19.JPG
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VSI_DDV_KLAS_705.xlsVSI_DDV_KLAS_705.xls