Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

Brexit

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

​​Izhod Velike Britanije iz EU


Potrebno je urediti:

-          - Knjižiti vse dokumente izdelane do vključno  31.12.2020 za partnerje iz Velike Britanije.

-        -  Odstraniti v šifrantu držav oznako Član EU – 'D'

brexit_1.jpg

- V šifrantu Partnerji zamenjati Davčno zavezanost iz 'E' – član EU   v  'T' – tujec.

Po zamenjavi davčne zavezanosti se bodo na novo vnesenih ali neknjiženih dokumentih izbrale nove davčne oznake, ki so osnova za davčna poročila.

brexit_2.jpg

Glede na objavo Ministerstva za finance (https://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=99) je potrebno preveriti status Velike Britanije v območju SEPA in ustrezno spremeniti angleškim bankam (šifrant Banke) oznako iz D – da za območje SEPA v N-ne, če države ni več na seznamu. 

brexit_3.jpg


Navodila za Intrastat po Berexit
u: Intrastat

Navodila za področje carine dobite na strani: Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (gov.si)

Status Severne Irske in Uporaba oznak GB in XI

Za namene registracije in identifikacije gospodarskih subjektov ter za namene izpolnjevanja carinskih deklaracij, obvestil in dokazil o carinskem statusu unijskega blaga, se uporabljata naslednji oznaki:​


GB

Združeno Kraljestvo Velika Britanija, Severna Irska, Kanalski otoki in otok Man

XI

Združeno Kraljestvo (Severna Irska). Oznaka, ki se uporablja, če je treba Združeno   Kraljestvo (v odnosu na Severno Irsko) razlikovati v skladu s pogoji iz ustreznih določb Unije


Dobave blaga med Slovenijo in Severno Irsko se po koncu prehodnega obdobja še vedno štejejo za transakcije znotraj EU. Na podlagi Protokola o Irski in Severni Irski, ki velja od 1. 1. 2021, se za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024 za registracijo in identifikacijo davčnih zavezancev iz Severne Irske za namene transakcij z blagom uporablja oznaka XI (ti davčni zavezanci v zvezi z  dobavami blaga znotraj Unije pridobijo identifikacijsko številko za namene DDV s predpono XI).