Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti

MIT navodila za uporabo programa MIT

NOVO

 
 
 
 

Koristne povezave 

Varnost na spletu SI-CERT obvestila


Pomembno: Odsvetujemo uporabo brskalnika Internet Explorer

Opažamo, da za obisk spletnih strani nekateri še vedno uporabljate brskalnik Internet Explorer, za katerega pa Microsoft obvešča, da ga kmalu ne bo več vzdrževal. Ker je brskalnik zastarel, se tudi baza znanja v njem ne prikaže optimalno. Vse bolj je pod vprašajem tudi varnost, zato predlagamo, da se poslužujete brskalnikov Microsoft Edge ali Google Chrome.

Spremljamo za vas


--------------------------------------------------------------------------------------
2021-07-11: Potni stroški in povračilo stroškov na delo:

S 1. julijem se zvišuje povračilo stroškov prevoza na delo in za službena potovanja. V zapisu izveste, ali so vsi zaposleni upravičeni do višjega povračila za prevoz na delo, navajamo pa tudi nekaj primerov iz prakse.
 


--------------------------------------------------------------------------------------

2021-03-24: Zakonodajne novosti na področju plač:

--------------------------------------------------------------------------------------

2021-02-01: ZDDV -  ​Po novem lahko zavezanec za DDV uveljavlja pravico do odbitka DDV v davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun DDV - > torej DDV lahko odbije glede na datum opravljene storitve (in ne šele takrat ko prejeme račun, kot je to bilo do sedaj). Glej 6. točko 67. člena: Sprememba je objavljena v Uradnem listu št. 3/2022 Uradni list - Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)


--------------------------------------------------------------------------------------

2021-01-01: Brexit -  izhod Velike Britanije iz Evropske unije
​Kaj je potrebno urediti v MIT?


---------------------------------------------------------------------------------------


Nova verzija bančnega programa Proklik:
Proklik1.JPG---------------------------------------------------------------------
24.8.2020: eRačun 2.0:  
Od 1.10.2020 dalje se prenehata uporabljati standarda za e-račun e-SLOG 1.6 in 1.6.1, uporabljal se bo le še standard za e-račun e-SLOG 2.0.​
---------------------------------------------------------------------
08.5.2020: 59a. V kakšni višini se izplača krizni dodatek?
Znesek mesečnega kriznega dodatka, ki znaša 200 eur se v primeru, da delavec v posameznem mesecu ni delal cel mesec, sorazmerno zmanjša. Delavec je upravičen do kriznega dodatka, za dneve ko opravlja delo, pri čemer ni pomembno ali delo opravlja na sedežu delodajalca ali od doma. Za dneve, ko je delavec odsoten z dela zaradi začasnega čakanja na delo, izrabe letnega dopusta ali zaradi drugih upravičenih odsotnosti se krizni dodatek ne izplača.
Če delavec ne dela cel mesec ali ukrepi ne trajajo cel mesec, je upravičen do sorazmernega dela  kriznega dodatka. Delavcu pripada dodatek za prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela.
Objavljajo dokument na strani https://www.fu.gov.si/podjetja/:
FURS - odgovori na pogosta vprašanja

Izračun gre po formuli 200€/ fond ur * ure dela, torej 200/176*160 = 181,82€

Primer, ki so ga zapisali v tej isti točki namreč pravi:
Če je delavec, katerega zadnja plača ne presega zneska 3x minimalne plače delal vse delovne dni od 13. 3. do 31. 3. (13 delovnih dni) prejme krizni dodatek v višini 118,18 eur (200/22*13).

--------------------------------------------------------------------------
 
23.4.2020: Oddaja ePobot - številko oddaje pobota je potrebno preveriti na spletni strani Ajpes. V mesecu aprilu in tudi maju sta dve oddaji in zato se številka pobota ne ujema več s številko meseca.
https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Splosno/Urnik
-------------------------------------------------------------------------
10.4.2020: Spremembe pri obračunu plač v času epidemije
Interventni zakon ZIUPPP in ZIUZEOP - obračun plač v času epidemije.
 
--------------------------------------------------------------------------

26.02.2020 - Davčno potrjevanje računov: vprašanja in odgovori v zvezi z davčnim potrjevanjem računov:

---------------------------------------------------------------------------
3.2.2020: Spremembe pri minimalni plači po 1.1.2020:
Za opravljeno delo od 01.01.2020 so bile sprejete zakonodajne spremembe, ki zahtevajo spremembe v nastavitvah v plačah. Navodila prilagamo v prilogi, skupaj s primeri izračunov. Za tovrsten izračun potrebujete nadgradnjo na izdajo 911-000 in verzijo plač vsaj 9.11.0027.
Zadnja verzija se nahaja na naši FTP strani (ftp.mit-ing.si\download\911-000\EXE).

Spremembe so:
- Zvišana je minimalna plača na 940,58€ Bruto.
- Iz minimalne plače so izvzeti vsi dodatki (tudi na minulo delo).
- Minimalna osnova za plačilo prispevkov za izplačila od 01.01.2020 do 29.02.2020 znaša 975,30€ in je bila uporabljena že pri izplačilu decembrske plače v januarju. Od 01.03.2020 naprej pa bo veljala nova minimalna osnova.

Pomembno obvestilo:
Prosim, da plače z novimi nastavitvami, če je le mogoče, pripravite in obračunate do 12.2.2020.
Od 14.2.2020 do vključno 19.2.2020 sem odsotna in vam pri obračunu ne bom mogla pomagati.

Še opomnik: Do 31.01. morajo plačniki davka vročiti Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v preteklem letu.
Za leto 2019 je FURS poudaril, da mora biti pri regresu vključen celoten znesek izplačanega regresa, ne glede na to, da se v davčno osnovo všteva le znesek regresa, v delu, ki presega 100 % povprečne plače. Pri izplačilu nagrade za poslovno uspešnost pa se prikazuje le znesek nad uredbo, od katerega so plačani prispevki in dohodnina.
Spremembe pri minimalni plači po 01_01_2020.docxSpremembe pri minimalni plači po 01_01_2020.docxIzračun_MP_2020.xlsxIzračun_MP_2020.xlsx

---------------------------------------------------------------------------
eRačuni
Nacionalni forum za eRačun je na 11. seji sprejel odočitev, da se s 1.10.2020 prenehata uporabljati standarda za eRačun eSLOG 1.6 in 1.6.1, Uporabljal se bo le še standard za eSLOG 2.0.
Od 1.10.2020 dalje bodo proračunski uporabniki prejemali in izdajali eRačune samo v standardu eSLOG 2.0 .​ 

-----------------------------------------------------------------------------

S 1. 1. 2020 začne veljati kar nekaj davčnih sprememb. V nadaljevanju jih na kratko povzemamo in dodajamo postopke uvedbe
davčnih sprememb v MIT. 
Nekaj dopolnitev, ki bodo omogočala vnos dokumentov, bomo naredili še na izdajo 910.000.
Za oddajo davčnih poročil pa bo potrebno nadgraditi MIT na verzijo 911.000.
Prosimo, da se dogovorite s skrbnikom v MITu za termin nadgradnje.

 
 1. Izdajanje in prejemanje računov po novi stopnji 5 % za storitve in dobave po 'Prilogi IV' - možno na izdaji 910-000 in na 911-000:
 
 • Uvozijo se novi DDV klasifikatorji (http://navodila.mit-ing.si/SitePages/ADM_Uvoz_šifrantov.aspx). Datoteka za uvoz davčnih
  klasifikatorjev je shranjena v navodilih oziroma bo dostopna na našem ftp strežniku Download\Dodatki.
 • Uvozi se nova sistemska spremenljivka (XDDV_PNIZ) – Posebna nižja stopnja, ki je v pomoč pri nastavitvi DDV stopnje v
   šifrantu artiklov (http://navodila.mit-ing.si/SitePages/VSI_SISTEMSKE_NASTAVITVE.aspx). Če boste naredili uvoz sistemske nastavitve na izdajo 910-000, za pripravo datoteke pokličite na naš HelpDesk oziroma pošljite obvestilo na podpora@mit-ing.si.
 • Vnesti je potrebno nove davčne oznake za novo stopnjo davka (http://navodila.mit-ing.si/SitePages/VSI_TARIFA.aspx).
 • V šifrantu Artikli se vpiše posebna davčna stopnja 5 % za tiste artikle, ki se bodo po novem obračunavali po tej stopnji.
  Pred tem morate izdati vse dokumente do datuma 31. 12. 2019. Vnos posebne stopnje davka je možen preko paketa FA.
   Imeti morate vsaj verzijo VFA.EXE 9.10.29.
 

 Za dokumente, ki jih boste izdali po 1. 1. 2020, je potrebno uporabiti nove davčne klasifikatorje za storitve in dobave iz seznama 'Priloga IV'.
Tako na izdani kot prejeti strani.
 

 

        2. Skladišča na odpoklic – vnos dokumentov možen na izdaji 910-000 in na 911-000:

 

Uveden je nov davčni klasifikator za skladišča na odpoklic IOEK - izstopna davčna oznaka za oproščen promet v EU, oproščena dobava
blaga znotraj EU skladišča na odpoklic.
Vnesti je potrebno novo davčno oznako.
Na dokumentih, izdanih po 1. 1. 2020, je potrebno uporabiti to novo davčno oznako, da se bo promet pravilno beležil v novem
Rekapitulacijskem poročilu.
 

 

       3. Spremeni se struktura davčnih poročil in zato vsak, ki oddaja ta davčna poročila preko uvoza datoteke (.XML),
mora pripraviti poročila po novi strukturi XML-ja. Nova davčna poročila se bodo zagotovila samo na izdaji 911-000.
Pripravljena bodo do začetka februarja 2020. Rok oddaje je torej v februarju 2020.

 

Davčna poročila, ki se spreminjajo:

 
 • Rekapitulacijsko poročilo
 • DDV–O
 • Evidenca izdanih računov (I-RAC)
 • Evidenca prejetih računov (P-RAC)
 

 Seznam davčnih sprememb – povzetek iz rubrike Spremljamo za vas http://navodila.mit-ing.si/SitePages/ORK_Novosti.aspx:​

 

------------------------------------------------------------------------------
Ur. l. 72/2019 - objava Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L)  
Uvedena nova nižja stopnja DDV, ki je 5% in velja za blago in storitve objavljene v prilogi IV.
Priloga IV SEZNAM DOBAV BLAGA IN STORITEV, ZA KATERE SE UPORABLJA POSEBNA NIŽJA STOPNJA DDV:
(1) Dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopisov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobarvankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine.
Sprememba začne veljati s 1.1.2020.

Dopolnitve programa MIT bodo izvedene v izdaji 911.000. S 1.1.2020 začne veljati tudi nov DDV-O obrazec, rekapitualcijsko poročilo...

 

------------------------------------------------------------------------------
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV
Identifikacijska številka za DDV je sestavljena iz kode države z dvema črkama, ki ji sledi do dvanajst znakov. Veljavni znaki so številke od 0–9 in črke od A–Z. Pomembno je, da se prodajalec oziroma dobavitelj blaga in storitev prepriča o tem, ali je identifikacijska številka za namene DDV, na katero se sklicuje kupec oziroma prejemnik/pridobitelj blaga ali prejemnik storitev, veljavna. Preveritev, ali je neka številka veljavna ali ne, se lahko opravi:
1. prek sistema eDavki: davčni zavezanci z veljavnim digitalnim potrdilom lahko sami preverjajo veljavnost identifikacijske številke za DDV svojih kupcev ter pravilnost naziva in naslova svojih kupcev (naziv in naslov ni mogoče preveriti za Nemčijo in Španijo);
2. na spletni strani Evropske komisije (naziv in naslov ni mogoče preveriti za Nemčijo in Španijo) (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_number/index_en.htm#disclai mer);
3. na FURS-u, Generalnem finančnem uradu, v Oddelku za mednarodno izmenjavo informacij (CLO) po telefonu: (01) 478 27 91 in na e-naslovu: clo.durs@gov.si (samo za Nemčijo in Španijo, za vse ostale države članice se preveritev vseh podatkov lahko napravi na naslovih, navedenih pod 1. in 2. točko). 

 

Če identifikacijska številka za DDV, na katero se kupec sklicuje, ni veljavna, se mora prodajalec povezati s kupcem in ga prositi za obrazložitev.
Če kupec ne navede veljavne identifikacijske številke za DDV, niso izpolnjeni pogoji za oprostitev plačila DDV, zato se dobava blaga obravnava in obdavči kot domača dobava (dobava blaga, opravljena na ozemlju Slovenije) in se ne vpisuje v rekapitulacijsko poročilo.

------------------------------------------------------------------------------
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), sprememba objavljena v Uradnem listu RS št. 66/2019 z dne 5.11.2019, velja od 6.11.2019, uporabljati se začne 1.1.2020
-------------------------------------------------------------------------------
Zakon o dohodnini (ZDoh-2), sprememba objavljena v Uradnem listu RS št. 66/2019 z dne 5.11.2019, velja od 6.11.2019, uporabljati se začne 1.1.2020
 -------------------------------------------------------------------------------
Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), sprememba objavljena v Uradnem listu RS št. 66/2019 z dne 5.11.2019, veljati začne 20.11.2019
-------------------------------------------------------------------------------

 

Uvedba elektronskega bolniškega lista

 

ZZZS s 1. 2. 2020 uvaja elektronski bolniški list, ki bo postal obvezen in ga bodo zato morali delodajalci za svoje zaposlene od 1. 2. 2020 obvezno prevzemati le še v elektronski obliki prek spletnega sistema SPOT (prej eVEM), kar pomeni, da od zaposlenih ne bodo več zahtevali, da jim morajo bolniški list dostaviti v papirni obliki. V ta namen bodo morali delodajalci pravočasno prilagoditi svojo informacijsko opremo, tako da bodo uporabljali bodisi spletni portal SPOT ali spletni vmesnik eBOL in eNDM, ki omogoča povsem avtomatiziran prenos elektronskih bolniških listov v informacijski sistem delodajalca, s čemer si delodajalec lahko bistveno poenostavi evidentiranje podatkov o bolniškem staležu v kadrovskem informacijskem sistemu in zbiranje podatkov za obračun plač ter pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestil plač.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) pripravlja informacijsko rešitev za izdajo obrazca »Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela« v elektronski obliki (v nadaljevanju: eBOL), ki bo omogočala postopno nadomestitev dosedanjega papirnega obrazca z eBOL.
Od 1. 2. 2020 ne bo več tiskanja bolniških listov. Delodajalec mora pooblastiti npr. osebo v kadrovski službi, službi za obračun plač ali drugo osebo za prevzem eBOL-ov njihovih zaposlenih. Ta pooblaščena oseba mora za prijavo v sistem SPOT in prevzem eBOL-ov imeti digitalno potrdilo. Predlagamo, da si te osebe digitalno potrdilo pridobijo pred 1. 1. 2020. Pooblastilo pa bo možno pridobiti na točkah eVEM šele, ko bo rešitev (prevzem eBOL-ov) že v produkciji na eVEM (predvidoma po 1.1. 2020).
Ukinitev papirnega obrazca bo za delodajalce pomenila poenostavitev postopkov pri vlaganju refundacijskih zahtevkov na ZZZS. Delodajalec bo sicer od ZZZS na podlagi pisne vloge zahteval refundacijo nadomestila za svojega zaposlenega za posamezna obdobja njegove začasne zadržanosti od dela zaradi poškodbe ali bolezni, zahtevkom za refundacijo nadomestil plač pa ne bo več treba prilagati fotokopije ali skeniranega bolniškega lista. Delodajalcu tako ne bo več treba čakati, da mu bo delavec dostavil bolniški list, temveč bo tekoče seznanjen z izdanimi eBOL in jih bo lahko sam prevzel kadarkoli in tudi morebiti že pripravil zahtevek za refundacijo. Omogočen bo avtomatski vnos podatkov iz eBOL v informacijski sistem delodajalca za obračun plač in nadomestil plač in pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestila.
Samostojnim zavezancem zaradi izplačila nadomestila plače ne bo več treba priložiti bolniškega lista, niti podatkov s hrbtne strani, ki jih je do sedaj izpolnjevala Finančna uprava Republike Slovenije. Samostojni zavezanci bodo na ZZZS vložili le vlogo za izplačilo nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer bodo navedli obdobje, za katerega želijo izplačilo, in svoj transakcijski račun.
Že od 1. 10. 2016 je omogočeno elektronsko vlaganje zahtevkov v sistemu e-VEM (SPOT), ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo in je povezan z informacijskim sistemom ZZZS. eZahtevek je možno pripraviti na dva načina:
s pomočjo spletne aplikacije na portalu e-VEM ali
z uporabo vmesnika eNDM.
Navodila za delodajalce za uporabo vmesnika eNDM za prevzemanje eBOL-ov in za nadgradnje rešitve za oddajo eZahtevkov za refundacijo nadomestil plač so objavljena na spletni strani http://evem.gov.si/info/vmesnik-nadomestila/.
Ministrstvo za javno upravo in ZZZS od oktobra 2019 naprej zagotavljata tudi odgovore na vprašanja delodajalcev in proizvajalcev aplikacij za obračun plač. Vsebinska vprašanja glede uporabe spletnega vmesnika lahko naslovijo na elektronski naslov ebol@zzzs.si. V novembru 2019 bo na voljo vmesnik eNDM v testnem okolju za testiranje aplikacij za obračun plač. Od 1. 1. 2020 naprej bodo na voljo za uporabo rešitve za uporabo spletne aplikacije v sistemu SPOT, skupaj z navodili.
Pri elektronskem vlaganju zahtevka bo delodajalec pri pripravi obračuna za posameznega delavca pripadajoč eBOL izbral iz seznama eBOL-ov tega delavca in ne bo več treba skenirati bolniških listov. Zaradi te poenostavitve postane elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestil plač še enostavnejše.
Dostop delavca do eBOL prek spletnega portala ZZZS na naslovu https://moj.zzzs.si
Delavci ter nekateri drugi subjekti (npr. osebe, ki so zaposlene pri fizičnih osebah, ki ne opravljajo dejavnosti, družbeniki, kmetje, verski uslužbenci …) bodo do eBOL dostopali samostojno na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe na naslovu https://moj.zzzs.si.
Vir: ZZZS
-------------------------------------------------------------------------------

 

05.10.2019-ZDDV
V Uradnem listu RS, št. 59/19, z dne 4. 10. 2019 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1 (ZDDV-1K).
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020, razen spremenjenega tretjega odstavka 68. člena, spremenjenega prvega odstavka 74. člena in spremenjenega drugega odstavka 74.i člena zakona, ki se uporabljajo od dneva uveljavitve tega zakona.
Vir: FURS

 

--------------------------------------------------------------------------------
WEB davčna blagajna:
Zadnje posodobitve in brskalnikov Chrome in Explorer
so povzročile težave s tiskanjem davčnih računov na tiskalnik.
Ikona za tiskanje v programu web maloprodaja ni sprogramirana z naše strani, tako da na delovanje nimamo direktnega vpliva.
Trenutno čakamo na posodobitev knjižnic za navedene brskalnike.
Ko bodo posodobitve na voljo, vas bomo obvestili, da boste spet lahko uporabili navedena brskalnika.

 

Zaenkrat pa vas prosimo, da na računalniku, kjer uporabljate web blagajno, najdete in zaženete brskalnik Edge.
Iz tega brskalnika tiskanje deluje nemoteno.

 

Pojasnilo o brskalniku Edge:
Microsoft Edge je brezplačen spletni brskalnik, ki deluje pod okoljem Windows. Leta 2015 ga je izdalo podjetje Microsoft za uporabo na novem operacijskem sistemu Windows 10. Nadomestil je brskalnik Internet Explorer.

Edge.jpg
---------------------------------------------------------------------------------------

 
Izdani račun in dobavnica za partneja iz Srbije mora poleg davčne številka partnerja vsebovati tudi matično številko. Prav tako mora biti na računu in dobavnci vidna poleg davčne tudi matična številka izdajatelja računa.
 

Član 29

Trgovac je dužan da poseduje isprave o proizvodnji, nabavci i prodaji robe naročito sa podacima o: poslovnom imenu, adresi, PIB i matičnom broju ili broju poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broju iz odgovarajućeg registra proizvođača ili dobavljača; broju i datumu izdavanja isprave; nazivu, mernoj jedinici i količini robe; nabavnoj ceni robe; zaduženju za vlastitu robu; prodajnoj ceni robe.

Robu u prevozu moraju da prate isprave koje su u neposrednoj vezi sa njenim prevozom i koje naročito sadrže: broj i datum isprave, poslovno ime, adresu, PIB i matični broj ili broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broj iz odgovarajućeg registra isporučioca, primaoca i prevoznika (ukoliko ga ima), mesto i adresu objekta iz koga se isporučuje i u koji se isporučuje, ime, prezime i potpis odgovornih lica isporučioca i prevoznika, naziv robe i količinu.

Trgovac je dužan da poseduje i isprave kojima se potvrđuje ispunjenost uslova u pogledu svojstva robe kada je to propisano posebnim propisima.

Isprave iz ovog člana mogu biti u originalu ili kopiji.

Isprave mogu imati formu elektronskog dokumenta.​ 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------
V primeru, da ste od svojega poslovnega partnerja prejeli dopis, da želi izmenjavo eRačunov preko BizBox, je potrebno narediti sledeče:
- nadgraditi program MIT na verzijo 910-000
- v šifrant Partnerji \ Pregled računov za partnerja vpisati na TRR partnerja BIC kodo BIZBSI2DICL.
- izvesti pripravo eRačuna v programu
Več na: Priprava eRačunov za BizBox​: 

---------------------------------------------------------------------------------------
Regres - vračilo z odločbo in sestava REK obrazca  ...
 

Nastavitve za obračun regresa preberite v meniju Obračun regresa.

 

Zaradi zakonskih sprememb pri obdavčitvi regresa in posledično potrebnih prilagoditev programskih podpor na FURS bo vlaganje REK obrazcev za izplačilo regresa z datumom izplačila v letu 2019, v obdobju od 4. 5. 2019 do predvidoma 10. 5. 2019 v celoti onemogočeno

 

Vlaganje popravkov in stornov REK obrazcev za izplačila regresa, z datumom izplačila v letu 2019 pred uveljavitvijo novel ZDoh-2 in ZPIZ-2, pa bo onemogočeno tudi po 10. 5. 2019, in sicer do datuma izdaje odločb, ki jih bo FURS izdal za vračilo preveč izračunane akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost. V tem obdobju bo FURS, na podlagi REK obrazcev, ki so bili v sistem eDavki vloženi do dneva uveljavitve novel (za opravljena izplačila do tega datuma), pripravil podatke za izdajo odločb. Na podlagi izdane odločbe, v kateri bo ugotovljena obveznost za akontacijo dohodnine in prispevke od regresa v skladu z novimi pravili ter znesek preveč izračunane akontacije dohodnine in prispevkov, bo FURS kreiral REK-1 obrazec z vrsto dokumenta »F« in ga vložil na eDavke med verigo REK obrazcev, ki jih je oddal delodajalec. Zavezanec bo lahko na ta dokument predložil morebitne popravke obračunov. Tako pripravljeni podatki bodo na voljo tudi za morebitno nadaljnjo uporabo pri delodajalcu (za pravilno posredovanje podatkov v morebitnih naknadnih popravkih, npr. zaradi vračila sorazmernega dela regresa s strani delavca, za pravilno sestavitev povzetka dohodkov, ki ga bo delodajalec posredoval delojemalcem do 31. januarja 2020, idr.).

 

Vlaganje originalov REK obrazcev za izplačilo regresa, z datumom izplačila po uveljavitvi novel ZDoh-2 in ZPIZ-2, bo zopet omogočeno od 10. 5. 2019 naprej.​

 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

2019-03-01: Brexit -  izhod Velike Britanije iz Evropske unije
​Kaj je potrebno urediti v MIT-u?
---------------------------------------------------------------------------------------
2019-02-15: Obvestilo o prenehanju uporabe TLS 1.1 protokola / Notice of discontinuation of use the TLS 1.1 protocol
V sistemu za davčno potrjevanje računov bomo onemogočili protokol TLS 1.1 . Sistem bo med posegom nemoteno deloval. Po posegu bo ostalo omogočeno davčno potrjevanje računov samo še s protokolom TLS 1.2.
Časovnica posega:

 
28. 2. 2019 ob 13:00:
 
 
 
 

23. 4. 2019 ob 21:00 :

 
 

Objavljena je nova verzija tehnične dokumentacije (verzija 1.9). 
Če pri menjavi naletite na tehnične težave, se na nas lahko obrnete na naslednja elektronska naslova: »dev.blagajne.fu@gov.si« ali »sd.fu@gov.si«. 

 

Pojasnilo SAOP: V programu že uporabljamo protokol TLS 1.2. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

2019-02-01: Obvestilo E davki: V skladu z določbo petega odstavka 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17) se gotovinski in negotovinski
računu lahko številčijo v istem zaporedju le ob pogoju, da se obe vrsti računov (gotovinski in negotovinski) davčno potrjujejo. V primeru, da želi zavezanec v istem zaporedju kot gotovinske
račune številčiti tudi negotovinske račune, mora ob izdaji v potrjevanje pošiljati tudi negotovinske račune. Če zavezanec negotovinskih računov ne želi potrjevati, jih mora izdajati v zaporedju,
ki je ločeno od zaporedja, v katerem se številčijo gotovinski računi, ki se pošiljajo v davčno potrjevanje. 
 

 

Pojasnilo (odgovor na vprašanje št. 165) z dne 8. 1. 2019 je objavljeno na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije:

 
 
  
 

Smiselno enako se ravna tudi v primeru, ko se v istem zaporedju kot gotovinski računi številčijo računi, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje. Tudi v tem primeru je treba ob izdaji v potrjevanje pošiljati tudi račune, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje​

Pojasnilo SAOP: 
Številčenje izdanih računov v programu se že izvaja glede na blagajno. Redni računi imajo svoje zaporedje številke računov, blagajne oz. davčni računi za blagajno pa tudi vsaka svoje.

 
 
 

Torej že takoj, ko izstavite račun kot davčni, se mu dodeli številka zadnja od blagajne + 1. 
Številčenje v programu se NE izvaja glede na način plačila. Računu lahko navedete, da gre za plačilo preko TRR pa ga kljub temu davčno potrdite. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
2019-02-01: Predplačilo - 99. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
V skladu s prvim odstavkom tega člena pravilnika lahko davčni zavezanec, ki prejme račun za dano predplačilo, uveljavi odbitek DDV ne prej kot v davčnem obdobju, v katerem prejme račun za dano predplačilo. Z dodanim drugim odstavkom 99. člena pravilnika se določa, da pa lahko davčni zavezanec, ki da predplačilo za dobavo, za katero kot naročnik ali kupec oziroma prejemnik blaga ali storitev plača DDV v skladu z 2. ali 3. točko prvega odstavka 76. člena, tretjim odstavkom 76. člena ali 76.a členom ZDDV-1, uveljavlja odbitek DDV ne prej kot v davčnem obdobju, v katerem obračuna DDV od danega predplačila. Navedeno pomeni, da lahko v točno določenih primerih, ko je davčni zavezanec, ki da predplačilo, določen za plačnika DDV, odbitek DDV uveljavlja že v davčnem obdobju, v katerem obračuna DDV od danega predplačila, in ne šele, ko prejme račun za dano predplačilo (vir: www.racunovodja.com http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_na_dodano_vrednost_ddv/novica/spremembe_zakonodaje_na_podrocju_ddv_8659/)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
2019-01-22: eRačun: sprememba nekaterih oznak enote mere za eRačune. Več na ​Šifrant enot mer.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
2019-01-09: Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. 1.-30. 6. 2019
Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
2019-01-03: Okoljske dajatve - Sprememba priloge 1 uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Dne 1. 1. 2019 začne veljati Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 82/18), na podlagi katere se spremeni točka C priloge 1, ki se nanaša na nagrobne sveče. V točki C se elektronske nagrobne sveče ločujejo od nagrobnih sveč, ki svetlobo ustvarijo z gorenjem vložka (parafin, vosek, olje). Zaradi navedenega se bo spremenil obračunski obrazec tako, da bo treba ločeno poročati količine elektronskih nagrobnih sveč in količine ostalih nagrobnih sveč, danih v promet v davčnih obdobjih od 1. 1. 2019. Do roka za predložitev obračuna bo spremenjen tudi obračun v informacijskem sistemu E-TROD.
Novi obrazec objavljen na: obrazec vir durs 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
2019-01-01: Spremenjeni tretji odstavek 2. člena, nova Priloga 3 in črtanje Priloge 4 se uporabljajo za izplačila dohodkov za obdobja od 1. januarja 2019 dalje (glej 5. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 78/18))
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2019-01-01: Sprejeto je bilo zvišanje minimalne plače.
 
S sprejetjem novele zakona o minimalni plači se najnižji prejemek za polni delovni čas od:
 
- 1. 1. 2019 zvišuje na 667 evrov neto,
 
- 1. 1. 2020 zvišuje na 700 evrov, poleg tega bodo na isti datum (1. 1. 2020), iz minimalne plače izvzeti tudi vsi dodatki (za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela).
 
- Z novelo se bo za izračun minimalne plače od 1. 1. 2021 uporabljala formula, in sicer, da mora najnižji prejemek za polni delovni čas za 20 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške. Z amandmajem, pa je bila sprejeta tudi zgornja meja minimalne plače, in sicer ta ne sem biti višja od 140 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov.
 
Vir: MDDSZ
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-12-31: Prispevki za socialno varnost
Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje za leto 2019. Objavljeni so novi zneski pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje za leto 2019. Vir: Furs - znesek pavšalnih prispevkov 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-12-28: Prispevki za socialno varnost 
Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost DECEMBER 2018. Zavezanec plača prispevke do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. Vir: Furs - Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2018-12-14 Ur. l. 81 Spremembe SRS 2016: Glavne dopolnitve na področjih:
- SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva (sestava nabavne vrednosti, najem...)
- SRS 2 (2016) - Neopredmetena osnovna sredstva
- SRS 6 (2016) - Naložbene nepremičnine
- SRS 8 (2016) - Kapital
- SRS 14 (2016) - Odhodki
 
- SRS 35 (2016) - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih
- SRS 39 (2016) - Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
2018-12-04: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J) Ur. l. 77/2018 30.11.18
 
- Kuponi ali boni ali vavčarji:
Delijo se na enonamenske, če so namenjene za eno vrsto storitve z isto stopnjo obdavčitve in na večnamenske.
Pri enonamenskih je obveza plačila DDV takoj. Pri večnamenskih pa ne.
Prevzem blaga ali storitve plačane s kuponom – DDV se ponovno ne obračuna in ta promet se davčno ne potrjuje in ne poroča. Kakšen dokument bi bilo potrebno na davčni blagajni izdati, še ni znano.
Pravica do odbitka se ohrani tudi pri preprodaji kuponov. Če je kupon izdan za npr. gradbeno storitev, ker končni
kupec ni znan, se tudi čaka pojasnilo. Paziti pri prehodu za stare in nove kupone. Pri stari kuponih DDV ni bil obračunan kot pri novih.

- Digitalne storitve:
Digitalne storitve se obdavčijo v kraju prejemnika. Podjetja, ki so take storitve prodajale so se lahko registrirale v teh državah ali pa poslovale preko mini VEM. Sedaj dobavitelji do 10.000 prometa lahko plačujejo po domačem prometu. Ko pa se to preseže pa se morajo registrirati in poslovati peko mini VEM. Paziti na pravočasno vlogo.
- Tako poslovanje je omogočeno tudi za tujce – ne le za države EU – neunijska shema.
- Kraj bivanja kupca se mora dokazovati vsaj po enem dokazu. Prej jih je moralo biti več.

- Sprememba ureditve pri skladiščenju blaga na odpoklic – poenostavitev, da se poroča, ko blago zapusti skladišče v tujini – odprema. Za oprostitev obvezna ID-številka za DDV in poročanje v RP.

- Tristranski posel in obdavčitev prevoza. Prvi prevoz ni obdavčen. Če se prvi kupec izkaže z ID številko je drugi prevoz neobdavčen.

- Samoprijava DDV – 3% obrestna mera za zamudo.

- Na FURS ni potrebno oddajati izjave po 45. členu (oprostitev DDV pri prodaji ali najemu nepremičnine) od 1.1.19. Mora pa biti pisno navedeno, da je tak dogovor med strankama. Isto velja tudi za 76. a člen.

- Na FURS ni potrebno po 1.1.19 sporočati količnika o odbitnem deležu.

- Pri 76.a členu za gradbeno dejavnost je DDV obveznosti glede na datum opravljene storitve in ne glede na datum prejema računa.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obv. 2017-09-18: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
Obv. 2017-09-01: Bančne aplikacije in UJP imajo vzpostavljen uvoz novih tipov eDokumentov
--------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
Preimenovanje bank - Obvestilo ZBS  
-----------------------------------------------------------------------------------------
E-RAČUNINova verzija standarda e-Slog 1.6.1 in prenehanje uporabe standarda e-Slog 1.5​ s 1.1.2017
Ukinitev strukture 1.5: obvestilo proračunskim uporabnikov
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------------------
 

Splošno e-računi s 1.1.2015
---------------------------------------------------------------------------------------------
5.1.15: Ajpes - nova vrsta dohodka s prodajo odpadnega materiala – 1517 in 2517
Ajpes obvestilo o uvedbi novih vrst dohodkov s prodajo odpadnega materiala.pdfAjpes obvestilo o uvedbi novih vrst dohodkov s prodajo odpadnega materiala.pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Novi obrazci za Statistiko finančnih računov (SFR) po 1.1.2014

 

1.6.2014 bančni račun za Hrvaško v IBAN

 

Sprememba stopnje DDV s 1.7.2013

 

Novosti v obračunu plač in REK obrazci

 

Vstop Hrvaške v EU s 1.7.2013

 

Popravki izdanih gotovinskih računov

 

 

 

5 MINUT ZA IZBOLJŠAVO

 
 
 Ideja.GIF