Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_Hrvaska_EU

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Vstop Hrvaške v Evropsko skupnost

 

S 1.7.2013 vstopa Hrvaška v Evropsko skupnost. Za tiste, ki poslujete s podjetji iz območja Hrvaške bodo potrebne naslednje spremembe v šifrantih.

Glede na to, da gre za enkraten dogodek bo potrebno pri pripravi poročila SFR za III. kvartal 2013 narediti prenos salda za hrvaške partnerje na 30.6.13 iz sektorja za tujino, na sektor za EU in vpis na obrazec 05 oziroma obrazec 06.  

Priprava poročila in popravek zneskov pred oddajo poročila zaradi spremembe sektorjev:

SAK_SFR_priprava.jpg

Slika 1: Priprava obrazcev za SFR - Opcija desnega menija

 

Pred izdelavo datoteke program na pregled ponudi zapise katere lahko na gridu ustrezno prilagodimo. Popravimo saldo na obrazcu 05 in 06 s prepisom iz sektorja S.22 - tujina in prepišemo na S.2112 - Ostale članice EU. Oziroma to naredimo po oddaji na spletni strani.

 SAK_SFR_popravki.jpg

Slika 2: Popravki zneskov pred pripravo obrazcev XML, ki pa se ne ohranijo v okviru podatkov saldakonti

 

Šifrant partnerjev

 

Po knjiženju izdanih, prejetih računov od partnerjev iz Hrvaške za promet od 1.7.13, je potrebno v šifrantu partnerjev spremeniti nastavitev v polju Indikator DDV - iz T-tujec v E-Zavezanec v EU.

Ta nastavitev se upošteva pri izboru DDV oznak na vnosu prejetih in izdanih računov.

V primeru storna, kopiranja preteklih dokumentov program pusti davčne oznake kot so na prvotnem dokumentu.

V primeru, da morate po spremembi v šifrantu partnerjev na 'E-Zavezanec v EU' vnesti račun po pravilih, kateri so veljali do 30.6.13, morate spremeniti v šifrantu partnerjev nazaj nastavitev na 'T-Tujec'.

 

Parterji Hrvaška.jpg

Slika 3: Indikator zavezanosti v šifrantu partnerjev

Sektor za poročilo SFR spremenite po oddaji obrazca za II. četrtletje.

BS objava.jpg

 Slika 4: Izsek iz navodil Banke Slovenije

 

Šifrant držav

 

V šifrantu držav po oddaji junijskih poročil Intrastat in Kvartalnega poročilo, spremenimo za državo Hrvaška:

 

  • Država EU: dvomestna oznaka države
  • Član EU: možnost določitve D-DA, N-ne
  • Država EU (KP): dvomestna oznaka države za kvartalno poročilo

 

Država Hrvaška v EU.jpg

 Slika 5: Šifrant držav

 

Šifrant Bank

 

V tem šifrantu spremembe še niso potrebne. Vstop Hrvaške v EU ne pomeni avtomatično vstop Hrvaške v SEPA območje. Nekatere banke iz Hrvatske imajo IBAN obliko sicer že objavljeno. Vstop Hrvaške v SEPA območje naj bi bilo 1. februarja 2014. Več na: 

radni-sastanak-na-temu-sepa-projekta-u-rh

 

 

 

Ostale novosti

Objava Banke Slovenije za oddajo poročila SFR s pripisom
glede vstopa Hrvaške v EU:

Dopis_obv_poroc_10_07_2013.docDopis_obv_poroc_10_07_2013.doc