Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Delavci

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Delavci

O delavcu lahko vodimo čez 250 različnih podatkov. Preglednost podatkov bomo dosegli z nastavitvijo sistemskih nastavitev. Podatke bomo razvrstili v posamezne sklope in odvečna polja izklopili iz pregleda. Sklope podatkov oblikujemo tudi iz razloga razdelitve pravic do pregleda določenih podatkov o delavcih.

Ob vstopu v šifrant delavcev bomo izbirali med posameznimi sklopi in med posameznimi statusi delavcev. Izbrati je mogoče posameznega delavca (v tem primeru kategorije delavcev ni mogoče izbirati) ali vse delavce (*).

KAD_Delavci izbor.PNG

Slika 1 - Vstopna maska v pregled tekočih podatkov delavcev

Posamezni statusi delavcev imajo določene značilnosti glede vodenja podatkov:

Ne glede na status delavca, je potrebno vnesti podatke: Naziv delavca (PRIIMEK),  Priimek (PRIIMEK1), Ime (IME), Vstop (VSTOP), Status (STATUS), Rezidentstvo (REZIDENT), Identifikacijska številka nerezidenta (ID_NEREZ), Država nerezidenta (DRZ_NEREZ).

 

A -  Aktivni redno zaposleni delavci ... za vnos delavca je obvezno vnesti najmanj podatke, ki so zajeti na obrazcu za prijavo delavca (M1). Glede na nastavitve ostalega sistema najbolj pogosto zahtevan podatek tudi stroškovno mesto na katerem je delavec zaposlen. Polja določamo v sistemski nastavitvi XVAL_DEL.

D - delavci katerim smo drugi delodajalec ... gre za aktivno zaposlene delavce, ki v podjetju niso zaposleni za polni delovni čas in mu nismo glavni delodajalec. Zahteve o obveznih podatkih so enake kot pri aktivno zaposlenih delavcih.

T - detaširani delavci .... ali delavci napoteni na delo v tujino. So aktivno zaposleni delavci in zahteve o obveznih podatkih so enake kot pri aktivno zaposlenih delavcih.

J - najeti delavci ... delavci so v podjetju najeti od posrednika delovne sile. Obvezni podatki so omejeni le na osnovne podatke. Polja določamo v sistemski nastavitvi XVAL_DEJ.

Z - zunanji sodelavci ... le ti ne prejemajo plače in niso zaposleni v podjetju. Vodimo jih iz razloga izplačila raznih drugih honorarjev. Obvezni so le osnovni podatki. Polja določamo v sistemski nastavitvi XVAL_DEZ.

S - študentje, vajenci, štipendisti ... prav tako prejemajo le izplačila honorarjev za delo vajenca ali štipendijo. Obvezni so le osnovni podatki. Polja določamo v sistemski nastavitvi XVAL_DEZ.

N - neaktivni delavci ... delavec v podjetju ni več zaposleni ali ni več aktiven. Datum izstopa je nujo vpisati s pomočjo opcije na desnem meniju. Pri zaposlenih delavcih je potrebno vpisati razlog prekinitve delovnega razmerja.

 

Klasifikator delavca

S klasifikatorjem delavcev v podjetju lahko še bolj natančno in organizacijski strukturi prilagojeno razdelimo delavce. Med polja delavcev določimo tudi polje KLAS z validom VA_KLAS('KLAS';.T.;.F.;'D'), določimo sestavo ter razlago klasifikatorja.

9935849_1.JPG

Slika 2 - Funkcionalnosti desnega menija v pregledu delavcev

Priponke delavca

Priponke delavca se od izdaje 908-000 beležijo v posebno tabelo, da so zaradi varnosti in GDPR-ja ločene od priponk ostalih dokumentov. Vse predhodno vnesene priponke se po nadgradnji na izdajo 908-000 iz skupne tabele priponk ob prvem vstopu v kadrovsko evidenco prenesejo v posebno tabelo kadrovskih priponk.

Za dodajanje priponk v kadrovski evidenci mora imeti uporabnik pravico KAD.DOKUMENTI(R).