Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Sistemske nastavitve

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Sistemske nastavitve

Sistemske nastavitve omogočajo nastavitev delovanja programa. Le ta je v zakonodajnem smislu za vse enak, vendar ima vsako podjetje svoje specifike, ki jih uravnavamo prav z sistemskimi nastavitvami.

V kadrovski evidenci ločimo sistemske nastavitve za

  • nastavitev polj
  • izbira izpisov
  • prednastavitve
  • povezave z ostalimi paketi

 

Nastavitve polj

Z nastavitvami polj določamo katere podatke bomo vodili v kadrovski evidenci. Nastavitev je obvezno uporabniška, saj mora uporabnik za podatke, ki jih bo vodil v kadrovski evidenci, po Zakonu o varstvu osebnih podatkov izdelati katalog podatkov in ga posredovati Informacijskemu pooblaščencu. V kadrovski evidenci tvorimo katalog Evidence zaposlenih.

Poleg privzetih podatkov, ki so nujni za delovanje programa (šifra delavca, naziv osebe, priimek in ime ter status) so obvezni podatki tudi podatki, ki jih moramo navesti na prijavah in odjavah delavcev.

Sistemske nastavitve, ki so namenjene urejanju šifranta delavcev so:

XDELGRP, XDELGRH

Delavci - seznam sklopov podatkov za delavce

XH_OSN,  XP_OSN, XV_OSN

Osnovni podatki

XH_PLA,  XP_PLA,  XV_PLA

Podatki za plače

XH_IZO,   XP_IZO,   XV_IZO

Izobrazba

XH_DRU, XP_DRU,  XV_DRU

Družinski člani

XH_OSP, XP_OSP,  XV_OSP

Osebni dokumenti

XH_ZAD,  XP_ZAD,  XV_ZAD

Prejšnja zaposlitev

XH_POS, XP_POS,  XV_POS

Posebni podatki

XH_OST,  XP_OST,  XV_OST

Ostali podatki

XH_SK1,  XP_SK1,  XV_SK1

Dodatna skupina 1

XH_SK2,  XP_SK2,  XV_SK2

Dodatna skupina 2

XH_SK3,  XP_SK3,  XV_SK3

Dodatna skupina 3

Sistemske so navedene po tri oz. v prvem primeru dve skupaj, ker jih tudi urejamo istočasno preko enega vnosnega okna (Slika 1).

S prvo sistemsko nastavitvijo določimo sklope podatkov, ki jih vidimo ob vstopu v šifrant delavcev. Po privzeti vrednosti so dodani vsi sklopi razen 3 dodatne skupine. V primeru potrebe po dodatni skupini podatkov, morajo biti v sistemski XDELGRP navedeni vsi trije sklopi. Po potrebi preimenujemo samo en sklop. Sklopi podatkov se pri vstopu v šifrant delavcev prikažejo samo, če obstaja vsaj en podatek.

Ostale sistemske nastavitve so namenjene določanju polj ter kontrol na polju.

 

Nastavitev sistemske

Ob prvi nastavitvi sistemske bo le ta prazna. Ker so privzete vrednosti vedno predvidene jih kopiramo iz privzetih nastavitev. Izberemo 'Preberi privzete nastavitve' in kliknemo na tipko Osveži. Zdaj izberemo 'Preberi uporabnikove nastavitve' in shranimo. Na ta način smo prevzete nastavitve vpisali v uporabniške.

Od prve nastavitve dalje tako nastavljamo uporabniško vrednost.

V prva kolona je prazna, kar pomeni, da bomo v šifrantu videli naslov polja, kot ga je predvidel MIT. Naslov polja lahko poljubno spremenimo, vendar ne smemo uporabljati vejice.

V drugo kolono navedemo polje naziv polja (v seznamu polj so navedeni z velikimi tiskanimi črkami) in s tem določimo samo polje.

V tretjo kolono zapišemo t.i. 'valide' ali kontrole.

Polje ne sme biti navedeno v več kot enem sklopu podatkov.

KAD_Sistemske 1.JPG

Slika 1 - prikaz sistemske nastavitve za polja v sklopu za plače v kadrovski evidenci

 

 

 

Preberite še:

Delavci

Prenos v ostale pakte

Nazivi polj

Kontrole na poljih - 'validi'

Seznam najpogostejših polj z validi

 

V primeru potrebe po dodatni skupini podatkov, moraj biti v sistemski XDELGRP navedeni vsi trije sklopi. Po potrebi preimenujemo samo en sklop. Sklopi podatkov se pri vstopu v šifrant delavcev prikažejo samo, če obstaja vsaj en podatek.

 

 

 

 

  

Sistemske nastavitve so po pomembnosti določene z nivoji od 1 do 4. Nivoji od 1 do 3 so namenjene uporabniku in jih sme/mora nastavljati uporabnik sam. Nivo 4 je namenjen nastavitvam s trani MIT-a.

 

 

 

 

 

Uporabniške nastavitve so v veljavi do spremembe s strani uporabnika. Privzete vrednosti se lahko spremenijo s strani MIT-a ob nadgradnji.

 

 

 

 

 

Ostale sistemske nastavitve

XDOP_ODL

Dopusti - ime reporta za izpis odločbe

XOSN_DOP

Dopusti - osnovno št. dni dopusta

XMAX_DOP

Dopusti - max št. dni dopusta

XDOP_OTR

Dopusti - starost otrok za dodelitev dopusta

XPREN_OLAJ

Prenos olajšav iz KAD v OD

XNIZ_PRS

XNIZ_PRO

Polja za prenos v plače

Polja za prenos v ostale pakete

XNIZ_WORD

Polja iz šifranta delavcev za izpis pog. o zaposl.

XSTAZ_MAX

Ali vpis samo najvišje vrednosti staža in min.dela

XLASTNAP

Datoteke za lastna poročila

XGESLOROK                    Geslo uporabnika - rok menjave v dnevih (velja za osebni portal)

XGESLODOL                    Geslo uporabnika osebnega portala - minimalna dolžina

XMAIL_IOPD                   Avtomatično pošiljanje obvestil iz osebnega portala (.T. je lahko samo, če ima 
                                     podjetje konfiguriran Database mail)