Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Seznam polj z validi

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evdenca: Seznam največkrat uporabljenih polj in njihovi validi

 

POLJE

VALID

OPOMBE in pojasnila

Osnovni podatki

 

SIF_DEL

.VA

primarni ključ

PRIIMEK

.VA

obvezen vnos

DEKLISKI

prosti vpis

 

PRIIMEK1

.VA

obvezen vnos

IME

.VA

obvezen vnos

STATUS

.VA_STATUS

spisek statusov

SIFRK

.VA_SIFRK

obvezen vnos pri najetih delavcih

REZIDENT

.VA _REZIDENT

seznam, avtomatska sprememba statusa po 183 dneh

REZ_PRIHOD

.VA_REZ_PRIHOD()

vpis mogoč ob statusu N-nerezident

SIF_OLAJ

.VA_SIF_OLAJ

vpis mogoč ob statusu R-rezident

NASLOV

.VA_NASLOV

 

KRAJ

.VA_KRAJ

 

POSTA

.VA_POSTA()

 

E_NASLOV

prosti vpis

 

​GESLO

​vpis mogoč le preko opcije

​vpis preko desnega menija Sprememba gesla ali Generiranje naključnih gesel oz. direktno v Osebnem portalu

​IND_IZP

​.VA_DA_NE

​Ali zaposleni želi prejemati obvestila o novih dokumentih na osebnem portalu (samo če XMAIL_OIPD=.T.)

​IND_DOK

​.VA_DA_NE

​Ali zaposleni želi prejemati dokumente, vročene na osebni portal, tudi na e-naslov, zakodirane z geslom (samo če XMAIL_OIPD=.T.)

SIF_KS

.VA_SIF_KS()

 

SIF_OBCINE

.VA_SIF_OBCINE()

 

DRZAVA

.VA_DRZAVA()

 

KRAJ_ROJ 

prosti vpis

 

OBC_ROJ

.VA_SIF_OBCINE()

 

SIFDU

.VA_SIFDU('';.T.)

 

OCETOVO

prosti vpis

 

DRZAVLJAN

.VA_DRZAVA('';T.)

 

DRZ_ROJ

.VA_DRZAVA('';T.)

 

ZAC_NASLOV

prosti vpis

 

ZAC_KRAJ

prosti vpis

 

ZAC_POSTA 

.VA_POSTA('';.T.)

 

ZAC_OBCINA

.VA_SIF_OBCINE('';.T.)

 

ZAC_DRZAVA

.VA_DRZAVA('';.T.)

 

ZAC_DO

prosti vpis

datum izteka veljavnosti zač. Prebivališča

TEKST

.VA_TEKST

 

TELEFON

prosti vpis

 

TELEFONS

prosti vpis

 

LETO_OSN

prosti vpis

 

EMSO

.VA_EMSO

vpiše vrednost v polja dat_roj in spol(če sta prazna)

DAT_ROJ

.VA_DAT_ROJ

ni prazen - se izračuna iz EMŠO

STAROST

izračun podatkov

 

SPOL

.VA_SPOL

se izračuna iz EMŠO

DAV_ST

.VA_DAV_ST

kontrola z izračunom kontrolne številke

REG_IPZ

.VA_REG_IPZ

 

STRM

.VA_STRM()

 

ENOTA

.VA_ENOTE()

 

DEL_MESTO

.VA_DEL_MESTO()

 

INVALID

.VA_INVALID

Ali je delavec invalid Da/Ne

INVALID1

.VA_INVALID1

Vpis šifre invalidnosti iz šifranta VSI_INVALID

NAD_KVOTO

.VA_NAD_KVOTO

Ali je delavec invalid nad kvoto Da/Ne

INVAL_DAT

 

Invalid od dne

INVAL_ST

 

Številka odločbe

INVAL_TEXT

 

Omejitve

UPOK_DEL

.VA_UPOK_DEL()

 

OLAJSAVA

izračun podatkov

Število vzdrževanih druž. Članov

OTROK_ZAV

prosti vpis

 

PREVOZKM 

prosti vpis

 

SLIKA_LINK

 

 

SIFKOLED

 

 

ZAV_PIZ .VA_ZAV_PIZ()​
​RAZL_ZAV ​​.VA_RAZL_ZAV()

Delovne in zavarovalne dobe

 

VSTOP

.VA_VSTOP

ne sme biti prazen

DATUM_POG

 

 

ST_POG_ZAP

 

 

KRAJ_DEL

 

 

KLAVZULA

.VA_KLAVZULA()

 

IZSTOP 

.VA_IZSTOP

na vprašanje sprememba statusa delavca

SIF_PRE 

.VA_SIF_PRE

obvezen vpis, če je vpisan izstop

DOB_V_TUJ 

prosti vpis

 

DOBA_DO

prosti vpis

Skupna delovna doba do zadnjega vstopa v podjetje

DOBA_SOZD 

prosti vpis

Prejšnja del.doba v firmi je del skupne delovne dobe

DOBA_PREDH

prosti vpis

Prejšnja del. doba v firmi ali pravnih predhodnikih brez prekinitev ( del del. dobe v firmi DOBA_SOZD)

DOBA_FIRMA 

izračun podatkov

Tekoča del.doba v firmi od vstopa do dne izračuna ali izstopa

DEL_DOB_D 

izračun podatkov

Skupna del.doba DOBA_DO+DOBA_FIRMA

STAL_DOBA

izračun podatkov

Delovna doba v podjetju izračunana od vpisanega dat. vstopa in prejšne delovne dobe v firmi VSTOP+DOBA_SOZD

STALNOST 

izračun podatkov

(iz DOBA_FIRMA) % dodatka na delo v podjetju

DOBA_PREDS

izračun podatkov

(iz DOBA_PREDH+DOBA_FIRMA)

STAZ 

izračun podatkov

(iz DEL_DOB_D) % dodatka na skupno delovno dobo

DEL_DOB_I 

prosti vpis

Vpis delovne dobe pred invalidnostjo

Z_DOB_ZAV 

prosti vpis

 

DOK_ZAV_D 

prosti vpis

 

ZAV_DOBA 

izračun podatkov

Zavarovalna del. doba iz del. razmerja

ZAV_D_SKU 

izračun podatkov

z_dob_zav+dok_zav_doba+del_cob_d+dob_v_tuj+ben_skupaj

SKUPAJ_DD 

izračun podatkov

 

BEN_PRED 

prosti vpis

 

BEN_TEKOCA 

izračun podatkov

(če XBENIFIC)

BEN_SKUPAJ 

izračun podatkov

(če XBENIFIC)

Ostale določbe za izračun plače

 

​ATRIBUT ​.VA_ATRIBUT

KOLEKTIVNA

.VA_KOLEKTIVNA()

ali .VA_TOCKE

TARIFNI

.VA_TARIFNI()

če ima Kolektivna .VA_TOCKE valid ni potreben, vpis je sočasen iz Tarifne priloge

PLAČILNI

prosti vpis

če ima Kolektivna .VA_TOCKE je vpis sočasen iz Tarifne pril.

OSNOVA_UR

prositi vpis

če ima Kolektivna .VA_TOCKE je vpis sočasen iz Tarifne pril.

TOCK 

prosti vpis

 

OSNOVA 

prosti vpis

 

NORMA

prosti vpis

 

OOCENA 

prosti vpis

 

POGOJI_D 

prosti vpis

 

​STAR_UPOK

.VA_STAR_UPOK()​

doseganje starostnih pogojev​ za upokojitev Da/Ne

​PRVA_ZAP

.VA_PRVA_ZAP()

prva zaposlitev Da/Ne

​NAC_ZAPO

.VA_NAC_ZAPO()​

način zaposlitve: za določen čas, za nedoločen čas več kot 2 leti, za nedoločen čas prvi dve leti

​KLAS ​VA_KLAS('KLAS';.T.;.F.;'D') ​obvezno nastavljen klasifikator Delavca

Delovno razmerje in čas zaposlitve

 

DEL_RAZM 

.VA_DEL_RAZM()

Vpis iz šifranta KAD_DEL_RAZM

DEL_RAZ_OD

.VA_DELA_RAZM

Vpis v primeru del. razm. za nedoločen čas

DAT_PODALJ 

.VA_DAT_PODALJ

izračuna datum in ga vpiše v polje DO

DOL_CAS

.VA_DOL_CAS

izračuna datum in ga vpiše v polje DO

DO 

.VA_DO

če je vpisan DOL_CAS ali DAT_PODALJ ne sme biti prazen

RAZLOG_DC

prosti vpis

 

DEL_CAS 

.VA_DEL_CAS

ne sme biti prazen Dnevni delovni čas

URT 

.VA_URT

ne sme biti prazen Število delovnih ur na teden

URT_DD

.VA_URT

ne sme biti prazen Št. del. ur na teden za izračun del. dobe

DC_RAZPO

.VA_DC_RAZPO()

 

DRUGI_DEL

prosti vpis

 

DRUGI_MAT

prosti vpis

 

DRUGI_NASL

prosti vpis

 

PREJ_FIRMA 

prosti vpis

 

TURNUS

JE_NIZ_SQL(''; 'Enoizmenski;1; Dve izmeni;2; Tri izmene; 3; Več izmenen;4; Turnusi po 12 do 24 ur;5'; 'Izbira';.F.)

 

Vodenje dopustov

 

DNI_DOP 

izračun podatkov

Število dni letnega dopusta v tekočem letu

DOP_LAN

izračun podatkov

Število preostalih dni dopusta preteklega leta

DOP_IZR

prosti vpis

Število dni izrednega dopusta v tekočem letu

DOP_KOR

izračun podatkov

Število dni že izkoriščenega dopusta v tek. letu

DOP_NEKOR

izračun podatkov

Število dni še neizkoriščenega dopusta v tek. letu

DOP_LET

izračun podatkov

Leto za katerega se vodi dopust

DOP_OTR 

izračun podatkov

Število druž. član. do določene starosti (XDOP_OTR)

Osebni dokumenti

 

DK_DAT 

prosti vpis

 

DK_OBC 

prosti vpis

 

DK_REG 

prosti vpis

 

DK_SER 

prosti vpis

 

DOV_VRSTA

prosti vpis

 

DOV_DO 

prosti vpis

 

DOV_IZDAL

prosti vpis

 

DOV_OD 

prosti vpis

 

DOV_STEV 

.VA_DOV_STEV()

 

OI_DAT 

prosti vpis

 

OI_OBC 

.VA_OBCINE('';.T.)

 

OI_REG 

prosti vpis

 

OI_SER 

prosti vpis

 

POT_DO 

prosti vpis

 

POT_IZDAL 

prosti vpis

 

POT_OD 

prosti vpis

 

POT_STEV 

prosti vpis

 

ZD_DAT 

prosti vpis

 

ZD_IZTEK 

prosti vpis

 

ZD_REG 

prosti vpis

 

ZD_ROK 

prosti vpis

 

ZD_SER 

prosti vpis

 

VIZ_DO 

prosti vpis

 

VIZ_IZDAL

prosti vpis

 

VIZ_OD

prosti vpis

 

Nakazila na banke

 

BANKA

.VA_BANKA()

 

BANKA1

.VA_BANKA()

Šifra banke se vpiše na podlagi vpisanega računa v polju ZIRO

BANKA2

.VA_BANKA()

Šifra banke se vpiše na podlagi vpisanega računa v polju ZIRO1

PROCENT2

prosti vpis

 

ZIRO

.VA_ZIRO

 

ZIRO1 

.VA_ZIRO

 

Izobrazbe

 

 

POKLIC

.VA_POKLIC()

 

VRSTA_IZO

.VA_VRSTA_IZO()

 

POD_IZO

.VA_POD_IZO()

 

POK_ISCO

.VA_POK_ISCO()

 

SOLA 

.VA_SOLA()

 

SOLA_M1 

.VA_SOLA_M1()

 

SOL_IZO

.VA_SOL_IZO()

 

STR_IZO

.VA_STR_IZO()

 

STR_USP

.VA_STR_USP()

 

Dodatno pokojninsko zavarovanje

 

PPZ_POLICA

prosti vpis

 

PPZ_ZN0

prosti vpis

 

PPZ_ZN1

prosti vpis

 

PPZ_ZN2

prosti vpis

 

​PPZ_DIZ ​prosti vpis

PPZ_PROC1

.VA_PPZ_PROC

 

PPZ_PROC2

.VA_PPZ_PROC

 

PPZ_PROC0

.VA_PPZ_PROC

 

DATV_ZAV_V

.VA_DAT_ZAV_V

če je vpisan eden izmed podatkov za DPZ, obvezen vpis

DATV_ZAV_I

prosti vpis

 

ST_POK_ZAV

.VA_ST_POK_ZAV

 

SIF_ZAV_PR 

.VA_SIF_ZAV_PR('';.T.)

 

SIF_ZAV

.VA_SIF_ZAV()

 

Detaširani delavci

 

V_DRZAVO

.VA_DRZAVA('';.T.)

 

DETAS_OD

.VA_DETAS_OD()

Kdaj je del. napoten na delo v tujino

DETAS_DO

.VA_DETAS_DO()

če je datum vpisan vpraša po spremembi statusa

Vodenje štipendistov (če je sistemska XSTIPEND=.T.)

STIPENDIST 

.VA_STIPENDIST

 

STIP_PROG

 

Program šolanja

STIP_SMER

 

Smer šolanja

LETNIK

prosti vpis

Letnik šolanja

STIP_DAT

 

Datum veljavnosti vpisa

STIP_VPIS

 

Datum potrdila o vpisu

SOL_IZO_ST

.VA_SOL_IZO()

zahteva obvezen vnos iz šifranta

STR_IZO_ST

.VA_STR_IZO()

zahteva obvezen vnos iz šifranta

STR_USP_ST 

.VA_STR_USP()

zahteva obvezen vnos iz šifranta

STIP_ OD

.VA_STIP_OD

obvezen vnos Prvi mesec štipendiranja

STIP_ DO

.VA_STIP_DO

izračun in vpis STIP_SKUPAJ Zadnji mesec štipendiranja

STIP_ SKUP

izračun podatkov

Skupno število mesecev in let štipendiranja

SOCENA1

prosti vpis

Ocena 1. leta šolanja

SOCENA2

prosti vpis

Ocena 2. leta šolanja

SOCENA3

prosti vpis

Ocena 3. leta šolanja

SOCENA4

prosti vpis

Ocena 4. leta šolanja

SOCENA5

prosti vpis

Ocena 5. leta šolanja

SOCENA6

prosti vpis

Ocena 6. leta šolanja

SOCENA7

prosti vpis

Ocena 7. leta šolanja

SOCENA8

prosti vpis

Ocena 8. leta šolanja

STIP_ZNESK

prosti vpis

Višina štipendije v znesku

STIP_OD_ZM

prosti vpis

Mesec/leto začetka zamrznitve štipendije

STP_DO_ZM

prosti vpis

Mesec/leto konca zamrznitve štipendije

STIP_PREK 

prosti vpis

Vzrok prekinitve štipendiranja - opis