Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Vnos delavca

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska ev​idenca: Delavci​ - Vnos novega delavca in popravek vstopa

Delavca ob vstopu lahko vnesemo s statusom N (neaktiven) in ga aktiviramo naknadno ali pa s statusom A (aktiven).

Najbolj siguren je vnos delavca po tem, ko ima že potrjen zdravniški pregledi in smo ga že vnesli v eVem. Tako je datum vstopa ob vnosu znan, sicer pa se lahko zgodi, da je drugačen od prvotno predvidenega.

Če se kljub temu zgodi, da je ob vnosu vpisani datum vstopa napačen, imamo nekaj opcij popravkov.

1. Vpisan datum vstopa 4.8., status delavca N, dejanski vstop je 1.8.

Primer, ko delavca vpišemo kot neaktivnega​ z vstopom 4.8., nato pa v resnici prične z delom 1.8. rešimo na sledeč način:

- Delavec ima še status N, zato ga aktiviramo z opcijo v desnem meniju Aktiviranje ali vpis izstopa

- Vpišemo mu vstop 1.8.

- V desnem meniju izberemo Storno zadnje spremembe in storniramo spremembo na 4.8.

2. Vpisan datum vstopa 4.8., status delavca A, dejanski vstop 1.8.

Primer, ko delavca vpišemo kot aktivnega z vstopom 4.8., nato pa v resnici prične z delom 1.8. rešimo na sledeč način:

- Delavec ima status A: 

  * Če še ni prenesen v plače, honorarje, evidenco prisotnosti ali skupen šifrant, lahko šifro delavca izbrišemo (F2 - Brisanje) in ga vnesemo na novo s pravilnimi podatki.

  * Če je že prenesen v druge šifrante:
     - delavcu s korekturo (F7) popravimo status na N, pri čemer vpišemo datum veljave 4.8.
     - Delavca aktiviramo 
z opcijo v desnem meniju Aktiviranje ali vpis izstopa z datumom vstopa 1.8.
     - Zaradi neskladja med šifrantom Delavci in Arhivom sprememb je treba v meniju Test usklajenosti podatkov izbrati opcijo Uskladitev arhiva, ker so vrednosti v šifrantu Delavci pravilne.
     - 
V desnem meniju izberemo Storno zadnje spremembe in storniramo spremembo na 4.8.​

3. Vpisan je datum vstopa 4.8., status delavca A, dejanski vstop je 10.8.

Primer, ko delavca vpišemo kot aktivnega z vstopom 4.8., nato pa v resnici prične z delom 10.8. rešimo na sledeč način:

- Z opcijo v desnem meniju Aktiviranje ali vpis izstopa delavcu vpišemo izstop na dan 4.8.

- Z opcijo v desnem meniju Aktiviranje ali vpis izstopa delavca aktiviramo na dan 10.8.


Nazaj na ​Delavci