Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Generiranje gesel

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Generiranje naključnih gesel

V tem meniju lahko podjetje, ki uporablja osebni portal za vročanje dokumentov svojim zaposlenim, avtomatsko generira naključna gesla za zaposlene. Dolžina gesla se ponudi enaka, kot je sistemsko določena v spremenljivki XGESLODOL (od izdaje 909-000 naprej se upošteva sistemska za modul KAD), lahko pa se podaljša ali skrajša.

Ob vpisu gesel se trajanje gesla še ne vpiše, pač pa se datum, do katerega velja geslo vpiše ob prvem vstopu v osebni portal.

 

 

Sprememba gesla samo enemu zaposlenemu (ker ga je npr. pozabil), se izvede v desnem meniju Sprememba gesla.

KAD_Generiranje gesel.PNG

Slika 1 - Izbor dolžine gesla in zaposlenih, ki se jim generira naključno geslo

Po potrditvi generiranja gesel se prikaže še izpis generiranih gesel, da se jih lahko razdeli zaposlenim.

 

Izpis generiranih gesel.PNG
 

Slika 2 - seznam naključno generiranih gesel za osebni portal

 

 
 

 

Nazaj na Delavce