Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Validi

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Kontrole na poljih - 'validi'

Vsako polje ima lahko določeno kontrolo, ki skrbi, da bo polje ustrezno napolnjeno. Naloge validov so lahko zelo različne:

 • polje ne bo prazno

 • ponudi se pomoč v obliki obstoječega šifranta; v polje ne moremo vpisati vrednosti, ki se v šifrantu ne nahaja; polje ne sme biti prazno

 • ponudi se pomoč, vendar je poleg vrednosti iz šifranta dovoljeno tudi prazno polje

 • ponudi se niz - meni z dovoljenimi v naprej določenimi vnosi

 • vnos v polje je možen brez pritiska na korekture oz. tipko F3

 

Večina polj ima zelo natačno določeno kontrolo ali pomoč  pri vnosu:

Primer: polje Delovno mesto je obvezno za vnos, kot pomoč pri vnosu se ponudi šifrant Katalog delovnih mest.

Valid se zapiše .VA_DEL_MESTO()

Legenda:

.VA_ - valid

DEL_MESTO - naziv polja na katerem se kontrola prioritetno izvaja

() - v oklepaj lahko zapišemo t.i. parametre. Prazen oklepaj bo pomenil, da je vnos v polje obvezen in da bo šifrant, ki se nam ponudi kot pomoč pri vnosu, urejen po polju katerega vnašamo.

Sicer pa v oklepaj zapišemo dva parametra (parametre loči podpičje)

1. parameter: če želimo iskati po polju, ki je različen od polja v katerega vnašamo vrednost

2. parameter: če dopuščamo prazno polje v drug vpišemo parameter  .T.

Primer valida, kjer vnos ni obvezen, vendar z napačnim vnosom prikličemo v pomoč šifrant Držav:  .VA_DRZAVA('';.T.)  Valid lahko uporabimo na kateremkoli polju, kjer moramo vnesti šifro države (Države, Državljanstvo, Poslan v državo ipd.) 

 

Funkcija NI_PRAZEN_SQL

 

Najbolj preprost valid, s katerim določimo samo to, da polje ni prazno. Vpišemo samo NI_PRAZEN_SQL. V primeru, da prestopimo prazno polje se nam bo vrnilo obvestilo 'Pozabili ste vnesti podatek.'

 
 
Funkcija JE_SQL
 
Z validom istočasno lahko določimo
 • šifrant, ki nam se naj ponudi v pomoč - vpis je obvezen

 • opis polja, ki ga želimo vpisati na delavca -  neobvezen vpis, lahko ga preskočimo z vpisom dveh enojnih narekovajev

 • polje v šifrantu po katerem iščemo - neobvezen vpis, lahko ga preskočimo z vpisom dveh enojnih narekovajev

 • šifra na vnosu - neobvezen vpis, lahko ga preskočimo z vpisom dveh enojnih narekovajev

 • ali je lahko polje prazno - vpišemo .T. če to dovoljujemo oz. .F., če prazno polje ni dovoljeno

 • Naziv polj in šifrantov moramo obvezno vpisovati med enojnimi narekovaji. Logične operacije pa med dvema pikama

 •  

Primer: JE_SQL('OD_TOCKE';'razred';'tarifni';'';.F.)

nam bo ponudil v pomoč šifrant Točke plačilnih razredov, na delavca se bo vpisal tarifni razred, šifrant, ki se nam bo ponudil v pomoč pa bo urejen po tarifnih razredih. Šifro na vnosu smo izpustili. Prazno polje ni dovoljeno.

 

Funkcija JE_NIZ_SQL

 

Z validom si lahko določimo niz podatkov, ki ga lahko vnesemo v polje na katerega se valid sklicuje. Določimo:

 • vrednost šifre na vnosu - polje pustimo prazno, vpišemo dva enojna narekovaja zgoraj

 • seznam, niz - vpišemo ga na način 'Enoizmenski;1;  Dve izmeni;2;  Tri izmene; 3;  Več izmen;4;  Turnusi po 12 do 24 ur;5'; 

Zapis valida:

JE_NIZ_SQL(''; 'Enoizmenski;1;  Dve izmeni;2;  Tri izmene; 3;  Več izmen;4;  Turnusi po 12 do 24 ur;5'; 'Izbira';.F.) 

bo na polju ponudila sledečo pomoč. Ker je zadnji parameter .F., je polje lahko tudi prazno.

KAD_Validi 1.JPG

 

Preberite še:

Sistemske nastavitve

Polja v kadrovski evidenci

Delavci

Seznam pogosto uporabljenih polj in validi

 

Posebni validi

.VA_TOCKE ... valid lahko zapišemo na polje Kolektivna; valid bo zadimil polja Tarifni razred, Plačilni razred in Bruto urna osnova. Ob prehodu čez polje se bo pomoč ponudila tarifna priloga. Ob izbiri se bodo ustrezno napolnila vsa polja