Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_PREZAPOSLITEV

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​

​Kadrovska evidenca: Prezaposlitev delavca - Uvoz (opcija)

Opcija omogoča kopiranje podatkov delavca, ki je bil zaposlen na enem podjetju in ga prezaposlimo na drugo podjetje. 
S kopiranjem se nam prepišejo vsi kadrovski podatki, ki so bili na delavcu vneseni na starem podjetju. Gre za uvoz podatkov delavca med dvema podjetjema. Uvoz se naredi samo za delavce, ki so na prejšnjem podjetju že neaktivni in imajo vpisan izstop. 
V primeru, da kakšen podatek v novem podjetju ne obstaja, na primer kateri od šifrantov (stopnja izobrazbe, poklic,...) pa program polje pusti prazno in ga je potrebno določiti naknadno. 

Opcija je vezana na spremenljivko XPREN_DEL (kad). Mogoče je samo, če obe podjetji uporabljata kadrovsko evidenco v Orkestru in sta povezani podjetji (enoten vstop v Orkester).

Opis polj:
Izbor baze: izberemo iz pomoči ime podjetja (baze) na kateri je delavec že neaktiven in ima vpisan izstop. 
Ročni vnos: v primeru, da podjetja nimamo povezanega v sklop svojih podjetij, ampak imamo ločeno namestitev, ročno vpišemo ime baze (takšno ime kot je na serverju)
Delavec: pomoč samo na neaktivne delavce z vpisanim izstopom, ob potrditvi delavca je vzpostavljena kontrola na davčno številko delavca, če že obstaja na novem podjetju.
Nova šifra delavca: v primeru, da je šifra delavca na novem podjetju že zasedena, vpišemo drugo prosto šifro. 
Vstop: vpišemo datum vstopa v novo podjetje
Banka: program ponudi šifro banke iz šifranta Banke na novem podjetju. Šifro prebere iz prvih 6 mest TRR delavca in ponudi novo šifro. 
Novo stroškovno mesto: vpišemo novo stroškovno mesto 
Novo delovno mesto: iz šifranta izberemo pripadajoče delovno mesto
Nova registerska številka: izberemo registersko številko podjetja

Prenos družinskih članov: možnost izbire ali želimo prenesti družinske člane ali ne. Prenesejo se samo osnovni podatki o družinskih članih, brez prijav otrok v olajšave. Te moramo vnesti ročno. 
Prenos stalnosti: možnost izbire prenosa stalnosti in s tem izračunanega podatka v polju Nova prejšnja delovna doba v podjetju. Polje se ob potrditvi Da odpre. 
Materialni stroški: pred uvozom lahko vidimo materialne stroške, ki jih je delavec imel evidentirane v prejšnjem podjetju. V siva polja pa vnesemo nove vrednosti šifre materialnega stroška in kov ključ za plače. Pomoč na oba šifranta je vzpostavljena.
 
9935609_1.JPGPo potrditvi program preira zapis v redni evidenci zaposlenih in v arhivu.

9935609_2.JPG

Preneserjo se vsi osnovn podatki delavca: Naziv, status (postane A), Naslov, Pošđta, Kraj, EMŠO, Datum rojstva, Starost, Spol, Davčna številka, Rezidenstvo, Državljanstvo, Država, Turnus, Delovno razmerje, Delovni čas, Ur na teden, Tedenski delovni čas za izračun delovne dobe, Olajšava, TRR z banko, PLačilni razred, Mesečna bruto osnova, Invalidnost, Poklic, Stopnja šolske izobrazbe, Stopnja strokovne izobrazbe, Stopnja strokovne usposobljenosti, Prejšnja delovna doba (iz Zavarovalne dobe skupaj).