Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Obrazci M

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​​​​

Kadrovska evidenca: Izpis M obrazcev in prenos na eVem

Z opcijo dodatnega menija lahko naredimo samo izpis obrazca ali pripravimo XML za M-1, M-2 in M-3.

Obvezno potrebujemo nameščene sledeče knjižnice (mapa DLL):
 eVemHrsBridge.dll v mapi DLL
- wwDotNetBridge.dll v mapi EXE
- datoteka vkad.exe.config​ v mapi EXE

V primeru, da želimo pripraviti XML datoteko, je postopek sledeč:
1. pridobitev digitalnega potrdila (več na 
​Portal eVEM​)
2. prijava odjemalca na kadrovski vmesnik eVem 
(več na ​Portal eVEM​​)
3. pridobitev 
referenčne oznake v obliki 4-mestne številke (več na ​Portal eVEM​​)​
4. Vnos podatkov v Nastavitve

9935849_2.JPG

Nastavitve:

- Oznaka dokumenta: oznaka v obliki 4-mestne številke (več na ​Portal eVEM​​)​

- Shranjevanje XML: možne vrednosti so označeno ali neoznačen-DA/NE

- Testno okolje DA/NE: Status izmenjave (»00« - testno okolje, »01« - produkcija)​, testno in redno okolje imata vsak ločen URL naslov

- Certifikat: Ime in priimek lastnika certifikata

- Mapa (kjer se shranjujejo XMLji)


9935849_5.JPG