Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Dodatna znanja - delavec

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Dodatna znanja delavca

Preko desnega menija v šifrantu Delavci lahko pregledujemo in vpisujemo dodatna znanja posameznega delavca.

Dodatno znanje izberemo iz kataloga dodanih znanj. Pridobitev dodatnega znanja se običajno začne z napotitvijo na izobraževanje (izjema so že pridobljena v lastni režiji delavca).

Po vpisu datuma pridobitve znanja se datum veljavnosti izračuna samodejno, če gre za časovno omejeno znanje. V skladu s tem se zapiše tudi status. Po pridobitvi znanja se vpišejo še zahtevani datumi izpitov, diplome, certifikata in potrdila. Obveznosti vseh teh listin določimo že v katalogu dodatnega znanja. Po potrebi se vpišejo evidenčne številke dokazil.

Določimo začetek in konec izobraževanja in, če imamo vklopljeno opcijo Vodenja stroškov izobraževanja zapišemo tudi izvajalca, znesek kotizacije, višino potnih stroškov in znesek dnevnic.

KAD_Dodatna znanja delavca 1.JPG

Slika 1 - vpis dodatnega znanja delavca