Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Delavci-prenos podatkov v druge pakete

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Prenos podatkov v druge pakete

 Prenos podatkov o delavcih se lahko izvede posamično v enega do štirih paketov oz. šifrantov ali v vse šifrante istočasno.

KAD_Prenos v ostale pakete.JPG

Prenos podatkov v plače

Prenesejo se podatki o delavcih, ki veljajo na zadnji dan izbranega meseca in sicer le za tiste delavce, ki so upravičeni do izplačila plače v izbranem mesecu. Z vklopom opcije Razlike v izstopih med KAD in OD bomo dobili seznam vseh delavcev, ki so v kadrovski evidenci že neaktivni (imajo vpisan izstop), v mesecu za katerega prenašamo podatke jim izplačilo plač ne pripada in iz določenega razloga niso neaktivni tudi v plačah. Takim delavcem moramo datum izstopa v plačah vpisati ročno oz. prenesti podatke tega delavca z mesecem ko mu je plača še pripadala.

V plače se bodo prenesli podatki, ki se v kadrovski evidenci vodijo (so navedeni v eni izmed sistemskih nastavitev XH_) in so hkrati navedeni tudi v sistemski nastavitvi XNIZ_PRS.

 

Prenos podatkov v evidenco prisotnosti

Prenesejo se podatki o delavcih, ki so v izbranem mesecu zaposleni. Prenesejo se podatki, ki veljajo na zadnji dan izbranega meseca. V evidenco prisotnosti je potrebno podatke prenašati sproti, torej takoj, ko delavca zaposlimo ali je izstopil iz podjetja. Naj ne bi bilo razlik med izstopi v kadrovski evidenci in evidenci prisotnosti.

Z gumbom Dodatni izbor za prenos lahko določimo tudi delavce z drugačnim statusom (npr. Najeti delavci)

Prenašajo se podatki, ki se hkrati vodijo v kadrovski evidenci in so predvideni tudi v evidenci prisotnosti, ne prenašata pa se podatka o osebni oceni in normi.

 

Prenos podatkov v Honorarje

Prenesejo se podatki o zunanjih sodelavcih in študentih, ki veljajo na izbrani datum veljave. Preko gumba Dodatni izbor pa lahko izbiramo tudi med posamezniki, ki so aktivno zaposleni ali neaktivni.

Prenesejo se vsi podatki, ki se hkrati vodijo v kadrovski evidenci in so predvideni tudi v honorarjih.

 

 Prenos podatkov v skupini šifrant

Skupni šifrant Delavcev uporabljajo vsi ostali paketi, ki imajo predviden šifrant delavcev (Zajem, Potni nalogi, ....). Prenesejo se podatki o zunanjih sodelavcih in študentih, ki veljajo na izbrani datum veljave. Preko gumba Dodatni izbor pa lahko izbiramo tudi med drugimi statusi delavcev.

Prenesejo se podatki, ki so določeni v sistemski nastavitvi XNIZ_PRO.

Preberite še:

Plače - delavci

Kadrovska evidenca - delavci

Arhiv sprememb

Sistemske nastavitve

 

Pri prenosu podatkov se vedno upošteva datum veljave, torej arhiv sprememb. Priporočamo redno uporabo Test usklajenosti podatkov.