Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Klasifikator

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Klasifikator delavca

S pomočjo klasifikatorja posameznega delavca omogočimo podjetju lažje razdeljevanje delavcev po področjih, ki jih pokrivajo, po pomembnosti ..... možnosti je neomejeno.

Za pripravo klasifikatorja delavca je potrebno najprej določiti sestavo klasifikatorja in nato še vsebino klasifikatorja.

 

Sestava klasifikatorja

S sestavo klasifikatorja opredelimo pomen posameznega znaka ali skupine znakov v strukturi.

Na sliki je prikazana sestava klasifikatorja, ki bo delavce razdelila glede na:

  • področje dela
  • skupino, ki pokriva specifična znanja
  • skupino, ki je predvidena za nadomeščanje

Za vsako oznako sta predvidena po dva znaka.

Sest_klas.PNG

Slika 1: Prikaz sestave klasifikatorja

 

Vsebina klasifikatorja

Ko imamo določeno sestavo klasifikatorja določimo vsebino klasifikatorja. Uporabljajo se lahko številke ali črke, možnosti je toliko kot nam dopušča sestava klasifikatorja. V primeru enega znaka za vsak opis je lahko 9 številk in cca. 22 črk, torej skupaj 31 oznak). Dvomestne oznake tako nudijo že skoraj neomejeno razlago klasifikatorja.

 Na sliki je razviden način določanja vsebine klasifikatorja:

Vseb_klas.PNG

Slika 2: Prikaz vsebine klasifikatorja za sestavo iz Slike 1

 

Sestava klasifikatorja je v drevesni strukturi vidna na tak način:

Drev_klas.PNG

 

Slika 3: Prikaz klasifikatorja v drevesni strukturi