Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Podakti za kreiranje poljubnih obrazcev

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Kadrovska evidenca: Polja, ki se vodijo v kadrovski evidenci

Na ekranskem pregledu so prikazana vsa polja po vseh tabelah, ki se vodijo v kadrovski evidenci. Najbolj pomembna je tabela KAD_DELAVCI (šifrant Delavci) in KAD_SPREM (Arhiv sprememb). Vpogled v to tabelo zahteva administratorske pravice.

Na ekranskem pregledu imamo v prvi koloni zapisan naziv polja, ki ga uporabnik vidi v aplikaciji.

Na drugem mestu je zapis polja. Zapis uporabimo pri kreiranju MS Word obrazcev, nastavitvi polj na pregledu v šifrantu Delavci in polj za prenos v ostale pakete, kar storimo preko sistemskih nastavitev, kreiranju ključev za izračun dopustov in minulega dela.

Sledi opis polja in oznaka ali se podatek iz tega polja lahko prenese tudi v paket Plače. V šifrantu Delavci v plačah mora obstajati istoimensko polje.

Tip polja nam pove kakšne vrste podatek se sploh lahko zapiše v polje in kakšna je predvidena struktura zapisa. Struktura zapisa je pomembna pri pripravi ključev za izračun dopusta in ključev za izračun stalnosti in minulega dela.

KAD_Podatki.JPG

Podatki, ki se vodijo v arhivu sprememb

Arhiv sprememb podatkov je izrednega pomena. V ostale pakete se bo namreč prenesel podatek, ki v izbranem obdobju velja. V kolikor ima delavec že zabeležene spremembe, se podatek za prenos 'bere' iz arhiva sprememb in ne iz šifranta Delavci.

Podatki, ki se vodijo v arhivu sprememb po abecednem vrstnem redu:

Atribut plače

ATRIBUT

Cena u.dela

CENUDEL

Član 1

CLAN1

Član 2

CLAN2

Član 3

CLAN3

Član.4

CLAN4

Član.5

CLAN5

Dat. sprem.

DAT_VNOS

Dat.podalj del.razm.

DAT_PODALJ

Dat.veljave

DATV

Datum storna

DAT_STORNO

Davčna up.

SIFDU

DD izdal

DOV_IZDAL

DD velja do

DOV_DO

DD velja od

DOV_OD

Del. čas

DEL_CAS

Del.mesto

DEL_MESTO

Del.razmerje

DEL_RAZM

Delovnih dni

DEL_DNI

Določen čas do

DO

Enota

ENOTA

Invalidnost

INVALID

Izstop

IZSTOP

Kategorija inval.

INVAL_KAT

Kolektivna

KOLEKTIVNA

Kraj

KRAJ

Kraj zač.biv.

ZAC_KRAJ

Letnik šolanja

LETNIK

Mesečna bruto osnova

OSNOVA

Način zaposlitve

NAC_ZAPO

Nad kvoto

NAD_KVOTO

Nadrejeni

SIF_DEL_NAD

Naslov

NASLOV

Naslov zač.biv.

ZAC_NASLOV

Nastop v tujini dne

DETAS_OD

Nega družin. člana

NEGA_DR

Norma

NORMA

Ocena

OOCENA

Odstotek2

PROCENT2

Oznaka zavarovanca

OSIG

Plačilni razred

RAZRED

Področje izobrazbe

POD_IZO

Pog. za star. upok.

STAR_UPOK

Pogoj za upokojitev

UPOK_POG

Pogoji dela

POGOJI_D

Poslan v državo

V_DRZAVO

Poslovni subjekt

POSL_SUB

Pošta

POSTA

Prej.del.doba

DOBA_DO

Prej.doba v firmi

DOBA_SOZD

Prekin. v tujini dne

DETAS_DO

Program šolanja

STIP_PROG

Prva zaposlitev

PRVA_ZAP

Razl zap. za dol.čas

DO_RAZLOG

Razl. prekinitev

SIF_PRE

Razlog zav.

RAZL_ZAV

Registrska štev.

REG_IPZ

Rezident

REZIDENT

Spremenil

LOGNAME

St. strok. izobrazbe

STR_IZO

St. strok. usposoblj

STR_USP

St. šol. izobrazbe

SOL_IZO

St.izob.

STOPNJA_IZ

Status

STATUS

Stop. telesne okvare

INVAL_STOP

Storno

STORNO

Storno - logname

LOG_STORNO

Str. mesto naročnika

STRM_J

Str.mesto

STRM

Šif.delavca

SIF_DEL

Šifra inv.

INVALID1

Šola

SOLA

Šola M-1

SOLA_M1

Št. urnika del. časa

ST_URNIKA

Št.del.dovoljenja

DOV_STEV

Št.knjižbe

ZSTK

Štipendist

STIPENDIST

Štipendist do

STIP_DO

Štipendist od

STIP_OD

Tarifni razred

TARIFNI

Ted.del.č. za izr.DD

URT_DD

Telesna okvara

TELESNA_OK

Tip

IND

Točk

TOCK

Trans. račun

ZIRO

Trans. račun

ZIRO1

Ur na teden

URT

Urna bruto osnova

OSNOVA_UR

Višina mesečne štip.

STIP_ZNESK

Vr. prevoza2

PREVOZ2

Vr.prevoza

PREVOZNAC

Vrsta invalidnosti

INVAL_VRST

Vrsta izobrazbe

VRSTA_IZO

Vstop

VSTOP

Začasna poštna št.

ZAC_POSTA

Zamrznitev štip. do

STIP_DO_ZM

Zamrznitev štip. od

STIP_OD_ZM

Zaposlitev za čas

DOL_CAS

Zavarovanec

ZAV_PIZ

 

 

Preberite še:

Delavci

Arhiv sprememb

Sistemske nastavitve

Seznam najpogostejših polj z validi

Prenos podatkov v druge pakete

Dopusti

Ključi za izračun stalnosti in minulega dela

 

Arhiv sprememb podatkov je izrednega pomena in neposredno vpliva na prenos podatkov v druge pakete, na izpis sistemizacij, statistik ...