Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Enotna kadrovska evidenca

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Posebnosti enotne kadrovske evidence

 

Enotna kadrovska evidenca se uporablja v primeru več pravnih oseb, katerim kadruje ena sama kadrovska služba. Podatki vseh delavcev, ne glede v katerem podjetju so zaposleni, se vodijo izključno v eni kadrovski evidenci.

 

Pogoji za delovanje enotne kadrovske evidence

Prvi pogoj za enotno kadrovsko evidenco je posebna baza, ki je kreirana prav iz naslova enotne kadrovske evidence. Baza mora biti vpisana v sistemskih nastavitvah 'podrejenih' baz (v smislu kadrovske evidence) XENOTNAKAD. Takoj, ko je določena nadrejena baza, vstop v kadrovski paket posamezne baze ni več mogoč.

 

Preko SQL-a je potrebno postaviti replikacijske ukaze, ki ustrezno replicirajo podšifrante potrebne za normalno delovanje kadrovske evidence (stroškovna mesta, delovna mesta, projekti, ....). Podšifranti se običajno nastavljajo v primarni bazi, ki ni enaka kot je nadrejena kadrovska. Največkrat je to baza najmočnejše pravne osebe v skupini pravnih oseb.

 

Šfranti kot so Stroškovna mesta morajo biti opremljeni s podatkom kateri pravni osebi pripadajo. Vpiše se ustrezna baza v polje Baza SQL.

 

Izpolnjen mora biti šifrant Firme. Tu se vpišejo vsi podatki posamezne pravne osebe.

 

Ob nadgradnji se na določene tabele ne postavijo sekundarni ključi (npr. KAD_KOR_DOP).

 

 

Zaposlitev in premeščanje delavcev

Vnos delavca v šifrant Delavci je enak kot pri običajni kadrovski evidenci. V kateri pravni osebi je delavec zaposlen povemo z ustreznim stroškovnim mestom.

Pregled šifranta v spodnjem delu ekrana nudi pregled 'kartice' zaposlitve. Delavca namreč lahko premeščamo iz enega v drugo podjetje (posojamo) zato je kartica zaposlitve nujna. Podatki se morajo namreč prenesti v vse baze, ker se potrebujejo (npr. evidenca prisotnosti).

 

Vodenje dopustov

Za vodenje dopustov je nujna sinhronizacija koledarjev. Sinhronizacijo vodimo preko menija Dodatni postopki. Dopusti, ki so bili vpisani v koledar preko evidence prisotnosti, se najprej prepišejo v osnovno kadrovsko evidenco, evidenca prisotnosti pa se osveži s podatki iz kadrovske evidence.

Sinhronizacija se ne bo izvedla, v kolikor se ugotovijo nepravilnosti. Na primer: v evidenci prisotnosti se je vpisal dopust, v kadrovski pa na isti dan boleznina. Takemu primeru se lahko izognemo, če v kadrovski evidenci redno (vsaj pred urejanjem koledarjev) izvajamo sinhronizacijo koledarjev.

 

Preberite še:

 Delavci

 

 

 

 

Preden začnemo z vpisom določenih dni na koledar v kadrovski evidenci, izvedimo Sinhronizacijo koledarja.