Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

GK_Glavna_knjiga

​​​

GLAVNA KNJIGA

Večina poslovnih dogodkov zajemamo v pomožnih knjigovodstvih, ki v glavno knjigo pošiljajo podatke, lahko takoj ali kot tedenski, mesečni predlogi temeljnic. Z zbirnimi temeljnicami zagotovimo manjše število knjižb v glavni knjigi in s tem večjo preglednost in boljšo obvladljivost.
 
Z ročnimi temeljnicami usklajujemo podatke, avtomatske temeljnice pa program generira pri pripravi zaključnih in otvoritvenih stanj.
Sočasno lahko pri vnosu spremljamo stanje na konto kartici z neknjiženimi, knjiženimi ali začasnimi temeljnicami za konto vnosa preko opcije ​Promet kontov temeljnice
 
Temeljnico pa lahko kreiramo tudi z uvozom podatkov iz excel-a.
 
Glede na organizacijsko strukturo podjetja lahko program Glavna knjiga definiramo tako, da bodo iz pomožnih knjig poslane temeljnice v Glavno knjigo imele satus KNJIŽENE ali NEKNJIŽENE:
 
 
 
 
1. temeljnice pomožnih knjig imajo v meniju Vnos in knjiženje status NEKNJIŽENE , lahko jih pred knjiženjem uporabnik še pregleda, izpiše ali pa jih nad temeljnico prevzame lastništvo.
2. temeljnice takoj po prenosu iz pomožnih knjigovodstev dobijo status KNJIŽENO, podatki so že vidni v meniju Poročila.

Začasne temeljnice so namenjene simuliranju poslovnih dogodkov. 
 
V glavni knjigi izvajamo preglede zaključenih obdobij v pomožnih knjigah, kontroliramo neskladja po kontih in simbolih.
 
Pregled in izpis temeljnic pomožnih knjig, popravljanje in kreiranje ročnih temeljnic, priprava začasnih knjižb in porazdelitev stroškov po ključih izvajamo v meniju Dokumenti.
 
Šifrante za glavno knjigo delimo na posebne in splošne šifrante. Dodajamo, popravljamo in osvežujemo jih v meniju Datoteke
 
V meniju Poročila pripravljamo davčna in bilančna poročila, analize po stroškovnih mestih in pomožnih knjigovodstvih.
 
V meniju Ostalo izvajamo testiranje knjiženih in neknjiženih podatkov, vzpostavimo kontrolo s pomožnimi knjigami, pregledujemo odprta obdobja po posameznih programskih paketih in izvajamo zaključke davčnega obdobja, preknjižbe za konte zaključevanja razreda 4 in 7 ter zaključimo poslovno leto. Če v Glavni knjigi vodimo več transakcijskih deviznih računov v tujih denarnih enotah, lahko izvedemo tudi obračun tečajnih razlik.

Ob pričetku novega poslovnega obdobja je potrebno za Glavno knjigo nastaviti obdobje knjiženja: Nastavitev obdobja knjiženja.
 
GK1.JPG 

 Slika 1 - Prikaz povezav glavne knjige s pomožnimi knjigovodstvi