Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Ostalo_razred_47

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Glavna knjiga - Zaključevanje razredov 4 in 7

Avtomatsko zaključevanje razredov 4 in 7 se izvaja v meniju Ostalo.

GK280.JPG
Slika 1 - Zaključevanje razredov v meniju Ostalo

Izborni pogoji so:
Enota: Šifra enota, ki mora biti vpisana v primeru vodenja po enotah (*=vse enote). V primeru, da imamo vklopljene enote, lahko naredimo zaključek razreda za posamezno enoto ali za vse enote skupaj (*). Postavke dobijo enoto, ki je vpisana v osnovnih podatkih. S tem se ohrani zgodovina podatkov in je kartica za enoto usklajena.
Od konta: prvi konto razreda za zapiranje s prometom
Do konta: zadnji konto razreda za zapiranje s prometom
Od dne,do: poslovno obdobje knjižb, ki naj bodo zajete v zaključevanje
Davčni datum: davčni datum zaključnih preknjižb
Na konto: konto zaključnih preknjižb
Simbol: poseben simbol zaključnih preknjižb (svetujemo, da se odpre poseben simbol, na katerega se knjižijo vse zaključne preknjižbe), ki ga bo mogoče na poročilih izločiti v primeru, ko želimo za zaključeno obdobje dobiti nazaj poročilo iz dejanskega prometa brez zaključnih preknjižb.

Poročila, ki to omogočajo v Glavni knjigi so:
Kartica po kontu
Brutobilanca
Stroškovna kartica
Analiza stroškovnih mest
Posebna in davčna poročila
Brutobilanca po stroškovnih mestihVpogled v pomožne knjige
Pregled prometa v obdobju

Dokument/opis: poljuben opis, program ponudi prednastavljeno besedilo Zaključna preknjižba
Koda potrditve: naključne črke in številke, ki jih moramo prepisati v prazno okno.

Postopek priprave zaključnih preknjižb se izvede po potrditvi prepisane kode v prazno okno (potrditev kode s tipko "enter").
Podatki so na voljo najprej na predogledu. Z opcijo desnega menija izvedemo pripravo temeljnice.

GK281.JPG
Slika 2 - Pripravljene knjižbe zaključka razreda 4

Konti, zajeti v pogoju Od konta - do konta bodo imeli protiknjižbe vedno v dobro, zaključna preknjižba na kontu, ki je vpisan v polje 'Na konto' pa bo v breme.


Pri vodenju po enotah je možno zaključevati razred za vse enote hkrati, zaključne preknjižbe pa se zapišejo na novo izbrano enoto. Če bi želeli zapiranje po enotah, je potrebno zapirati enote posamezno.

Zaključevanje razredov 4 in 7 pripravi iz salda (brutobilance) temeljnico po kontih in jo vpiše med neknjižene temeljnice. Podatki se seštevajo po kontih, znotraj teh pa po enotah in stroškovnih mestih (če se konti vodijo po teh podatkih).

GK282.JPG
Slika 3 - Pripravljena temeljnica z zaključnimi knjižbami

- Če je konto, ki se zapira, označen, da se vodi po stroškovnih mestih, pa ti niso vneseni (za vse postavke obdobja, ki se zapira), se vpiše splošno stroškovno mesto iz sistemske spremenljivke XSTRM_SPL za paket VSI.
- Če se konto, ki se zapira ali novi konto (Na konto) NE vodi po stroškovnih mestih, se to ne vpiše na nove postavke, tudi če imajo predhodni podatki stroškovno mesto slučajno vpisano.
- Če je novi konto (Na konto) označen, da se vodi po stroškovnih mestih, se vpiše stroškovno mesto konta, ki se zapira. 
- V primeru, da konto, ki se zapira, nima stroškovnih mest, pa se vpiše splošno stroškovno mesto. 

- Če se katerikoli od kontov vodi po projektih, se vedno vpiše splošni projekt iz sistemske spremenljivke XPROJ_SPL za paket VSI.

 

 

V primeru, ko ročno zapiramo konte razreda 4 in 7, se pogosto zgodi, da ne zapiramo tudi po stroškovnih mestih, zato se lahko na zaključni in otvoritveni temeljnici pojavijo tudi konti razreda 4 in 7. Da do tega ne pride predlagamo, da na zaključnih temeljnicah razreda 4 in 7 izvedete v meniju Dokumenti \ Vnos in knjiženje z opcijo desnega menija Združevanje stroškovnih mest.

 

 

 

 

nazaj na navodila za Glavno knjigo