Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Izbor_temeljnic

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Glavna knjiga - Opis opcij desnega menija pregleda temeljnic

V desnem meniju pregleda temeljnic se nahajajo opcije, ki se avtomatično vklapljajo in izklapljajo glede na izbor uporabnika.
 
1. PREVZEM TEMELJNICE
 
 
 

Prevzem lastništva nad temeljnicami drugih uporabnikov:

Opcija je aktivna v primeru, da se nahajamo na pregledu Temeljnice drugih uporabnikov. Temeljnico je izdelal drug uporabnik programskega paketa Glavna knjiga, zapisano je njegovo uporabniško ime. S prevzemom lastništva se spremeni prejšnje uporabniško ime na naše ime. Temeljnica izgine iz pregleda Temeljnic drugih uporabnikov in se nahaja med Temeljnicami uporabnika MIT_MILENA.

GK27.JPG

 Slika 1 - Opcija za prevzem lastništva nad temeljnico 

2. Prevzem lastništva prenešene temeljnice iz pomožnih knjigovodstev:

V primeru, da želimo prevzeti temeljnico, ki je bila kreirana v pomožnih paketih, izberemo opcijo Prevzem temeljnice (ARHIV).
Številka temeljnice se bo ohranila.

GK28.JPG

Slika 2 - Opcija za prevzem lastništva nad temeljnico iz drugega paketa

Postavke na temeljnici, ki so bile kreirane v pomožni knjigi, dobijo status B-brisano oz. arhivirano, istočasno pa se identične postavke kopirajo. Kopirane postavke imajo vpisan paket GK in uporabniško ime delavca, ki je prevzem izvedel.
 
Med "ročne" lahko prenesemo samo tiste temeljnice, katerih PAKET je vpisan v sistemsko spremenljivko XKO_TE_POM. Pred vklopom sistemske spremenljivke se moramo prepričati, da se naročnik pisno strinja s posledico, da z vklopitvijo te spremenljivke ne bo omogočen vpogled v pomožna knjigovodstva. SLEDLJIVOST NE BO ZAGOTOVLJENA!
 
Primer temeljnice 12-00480
GK71.JPG

Slika 3 - Prenesene postavke iz pomožne knjige MBK

GK72.JPG

Slika 4 - Sprememba statusa prenesenih postavk na B in kopiranje identičnih knjižb z novim LOGNAME in PAKET-om 

Na ta način vemo, da je bila temeljnica nekoč prenesena iz pomožnega programskega paketa, spremenil pa jo je nek konkreten uporabnik.
Temeljnica se nahaja med temeljnicami uporabnika MIT_MILENA.
Postavke so sedaj enake ročno vnesenim knjižbam. Na to temeljnico lahko sedaj dodamo nove knjižbe.
 
GK29.JPG

Slika 5 - Temeljnica uporabnika

Izvedemo vstop na temeljnico z opcijo V redu, kjer z ikono Dodaj ali F3 izvedemo dodajanje novih knjižb.
GK73.JPG

Slika 6 - Dodajanje postavk na temeljnico

Temeljnici smo dodali dve novi postavki. V primeru, da vnesemo saldakontni konto, se bo nova postavka na temeljnici 12-00480 prenesla v saldakonte. Enako velja za Projekte.
GK74.JPG

Slika 7 - Dodani knjižbi in njun zapis v bazi podatkov

Temeljnico knjižimo. Postavke s statusom B- brisano nimamo možnost pregledovati preko programa, so evidentirane kot arhivske postavke.
 
 
3. Knjiženje temeljnice
 
 
 
Z opcijo izvedemo knjiženje konkretne temeljnice, na kateri se trenutno nahajamo.
 
4. Knjiženje vseh temeljnic:
 
 
 
Z opcijo izvedemo knjiženje vseh temeljnic, ki so prikazane na konkretnem izboru.
 
5. Izpis temeljnice:
 
 
 
Z opcijo izvedemo izpis temeljnice, na kateri se trenutno nahajamo.

GK266.JPG

Slika 8 - Prikaz opcije za izpis

6. Izpis vseh temeljnic:
 
 
 
Z opcijo izpišemo vse temeljnice (eno za drugo), ki so prikazane na konkretnem izboru.
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

nazaj na navodila za Glavno knjigo