Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Dokumenti

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Glavna knjiga - Dokumenti

Meni Dokumenti je namenjen pripravi, pregledu in knjiženju rednih temeljnic, bodisi ročno izdelanih ali prenešenih iz drugih programskih paketov. Lahko pa pripravimo posebne Začasne temeljnice s posebnim statusom "začasne", ki jih po potrebi lahko tudi vključimo v posametna končna poročila v meniju Poročila. V primeru vklopljene pocije lahko tudi delimo stroške po ključih, ki so definirani v šifrantu Razdelitveni ključi.

9938746_4.JPG


Slika 1 - Postopki v meniju Dokumenti

Načini prenosa v Glavno knjigo iz pomožnih programskih paketov: 

S sistemsko spremenljivko XPREN_GK lahko podjetju nastavimo način prenosa iz pomožnih knjig v Glavno knjigo:
Možnosti so:

1. Ob knjiženju dokumenta v pomožnem paketu se avtomatsko generira temeljnica in se prenese v Glavno knjigo. Postavke\knjižbe na temeljnici so zbirne ( po kontu, stroškovnem mestu, projektu, enotah)

2. Po knjiženju dokumenta v pomožnem paketu se prenos podatkov izvaja v meniju Ostalo. V tem primeru lahko pripravimo zbirno mesečno temeljnico ali po posameznih postavkah\knjižbah. 

Temeljnice se lahko v Glavno knjigo prenesejo na dva različna statusa:

 

 

1. Takoj knjiženo: takšne temeljnice dobijo takoj status "knjižene" in so podatki že na voljo v meniju Poročila

2. Prenešeno iz pomožnih knjig - neknjiženo: takšne temeljnice se nahajajo v meniju Dokumenti, kjer jih je možno  izpisati, določene podatke tudi popraviti ali pa spremeniti status na "ročne temeljnice uporabnika" s posebno opcijo Prenos med temeljnice uporabnika. Po izvedenem pregledu prenešenih temeljnic jih moramo še knjižiti.

Nastavitev za obliko statusa prenešenih temeljnic nastavimo v sistemski spremenljivki XTAKOJ_KNJ.