Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_knjizenje_temeljnic

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Glavna knjiga - Knjiženje temeljnic

Glede na organizacijsko strukturo podjetja lahko temeljnice obdelujemo na dva načina:

1. po prenosu iz pomožnih knjig imajo status NEKNJIŽENE, nahajajo se v meniju Vnos in knjiženje, kjer temeljnice pred knjiženjem pregledamo, izpišemo ali pa jih prenesemo med temeljnice uporabnika

2.
temeljnice takoj po prenosu iz pomožnih knjigovodstev dobijo status KNJIŽENO, podatki iz temeljnic so že vidni v meniju Poročila.

Neknjižene temeljnice pomožnih knjig se nahajajo v meniju Vnos in knjiženje.
 
Po potrditvi izbora temeljnic lahko izvedemo knjiženje na dva načina:

 

 

- na pregledu izbranih temeljnic, kjer lahko knjižimo vse temeljnice konkretnega izbora naenkrat ali pa knjižimo samo eno temeljnico.

9935606_3.JPG


Slika 1 - Možnost knjiženja na izboru temeljnic

- na pregledu postavk posamezne temeljnice, kjer lahko knjižimo samo temeljnico, ki jo trenutno pregledujemo.

 GK35.JPG

 Slika 2 - Knjiženje izbrane temeljnice

 Po potrditvi opcije za knjiženje ene ali več temeljnic program pokaže posebno okno.

 GK38.JPG

Slika 3 - Izbor temeljnic in kontrole pred potrditvijo knjiženja

Pojasnilo posameznih opcij na maski za knjiženje:

IZBOR TEMELJNIC ZA KNJIŽENJE:
 
 
 
V primeru, da smo izbrali opcijo Knjiženje vseh temeljnic, imamo možnost, da tudi med vsemi izbranimi temeljnicami, izberemo samo določene.
S posebnimi ikonami izberemo poljubno številko temeljnic OD in DO.
 
GK39.JPG 

Slika 4 - Izbor temeljnic za knjiženje

KONTROLE POSTAVK ZA KNJIŽENJE:
 
 
 
Pri knjiženju so vzpostavljene določene kontrole, ki jih je možno tudi izklopiti:
 
GK40.JPG 

Slika 5- Možne kontrole knjiženja

PRENOSI V SALDAKONTE IN VODENJE PROJEKTOV OB KNJIŽENJU:
Ob knjiženju temeljnic program izvede prenos podatkov v paket Saldakonti in paket Vodenje projektov. Prenos se izvede, če imamo na temeljnici, ki jo knjižimo, navedene konte, ki so v šifrantu Kontni plan označeni, da se spremljajo saldakontno oziroma po projektih (polje Vodenje proj. oz. v polju Saldakonti ima konto vpisano vrednost K-kupec ali D-dobavitelj). 
GK41.JPG 

Slika 6 - Knjiženje in avtomatski prenos postavk v saldakonte in vodenje projektov

Posebnost: Če je konto na temeljnici označen kot saldakontni konto in da se na njem spremljajo finančni instrumenti (Šifra FI v Kontnem načrtu), program zahteva za prekos v Saldakonte šifro FI. Ker prenosa iz GK v FP ni, se naročniku svetuje, da knjižbo vnese v Saldakonte in od tam kreira s prenosom temeljnico za Glavno knjigo. Druga možnost pa je, da pri knjiženju odznači prenos saldakontnega konta v Saldakonte.

 

Za izklop prenosa ob knjiženju uporabnik potrebuje pravico GK.ADMIN!

Po končanem postopki knjiženja program javi obvestilo. Pomembno je, da obvestilo ob knjiženju preverimo in morebitne napake odpravimo ter ponovno izvedemo knjiženje.

 

GK42.JPG 

 

Slika 7 - Obvestilo po izvedenem knjiženju temeljnic

Ob knjiženju je vzpostavljena kontrola tudi na saldo temeljnice po mesecih. Knjiženje se zavrne, če temeljnica ni saldirana glede na mesec.

9935606_4.JPG


 


 

 


 

 

nazaj na navodila za Glavno knjigo