Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Vnos_temeljnice_KK

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Glavna knjiga - Promet kontov temeljnice

Pri vnosu, korekturah ali na predogledu nove temeljnice je vzpostavljena možnost tekočega spremljanja stanja konto kartice. Brez preklopa med meniji lahko uporabnik ali na vnosu za trenutni konto ali pa po vnosu na samem pregledu preveri vnesene postavke kontov temeljnice z že knjiženim prometom. 

1. Vnos nove temeljnice:  Na desni strani ekrana za vnos naredimo desni klik in izberemo opcijo Promet kontov temeljnice. Odpre se posebno okno, v katerem je prikazano:
- skupaj seštevek konta otvoritve
- skupaj seštevek konta vnosa na knjiženih temeljnicah
- skupaj seštevek konta vnosa na neknjiženih temeljnicah
- skupaj seštevek konta vnosa na začasnih temeljnicah temeljnicah
- seštevek za Ta vnos še ni viden, ker vneseni znesek še ni shranjen. Ta postavka ima znesek viden na Korekturah 
- Skupaj za obdobje: program vedno vzame obdobje od otvoritve do datuma na vnosu temeljnice

Okno zapremo z desnim klikom na enak način, kot smo ga odprli. 

GK_vnos_KK_4.JPG


2. Pregled vnosov za temeljnico: 
Primer: Vnos temeljnice 17-00262: na pregledu lahko preko ikone GK_vnos_KK_2.JPG preverimo neknjižene postavke temeljnice v poročilu. 

Polja na pregledu:
Konto: kaže samo tiste konte, ki so trenutno vneseni na temeljnici
Datum od= datum zaključenega obdobja, datum do je datum veljave na temeljnici.
Vključeno je knjiženo stanje na kontih + vnos neknjižene temeljnice, omejitev samo na to temeljnico. 
Kolone: Konto, Otv. breme, Otv. dobro, V breme do, V dobro do, V breme obd., V dobro obd., Skupaj breme, Skupaj dobro, Saldo, Naziv konta. ​

GK_vnos_KK_1.JPG

Enak pregled se pokaže z opcijo dodatnega menija (deni klik):

GK_vnos_KK_3.JPG