Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Delavci

MIT navodila za uporabo programa MIT

Plače: Delavci

V primeru uporabe Kadrovske evidence, so vsa polja, ki se v kadrovski evidenci vodijo in so predvidena za prenos, zadimljena. Opcijo je možno izklopiti preko sistemske nastavitve VSI\XDELDVNOS.

Šifrant je namenjen vodenju podatkov za potrebe obračuna plač, regresa in izplačil o katerih se poroča na REK-1 obrazcu. Večino podatkov lahko pridobimo s prenosom podatkov iz kadrovske evidence. Podatki, ki so odvisni le od izplačil, se pridobijo v paketu plač, običajno že ob samem obračunu ali arhiviranju plač.

Če podjetje nima nameščene kadrovske evidence, se sorodstvena razmerja in družinski člani vnašajo v plačah, sicer pa sta desna menija Sorodstvene vezi in Družinski člani dostopna le v kadrovski evidenci.

Za posameznega delavca je mogoče dodajati priponke. Priponke se dodajajo s hitro tipko za priponke VSI_priponke.PNG. V šifrantu je v prvem polju vidno, da ima delavec priponke in število priponk.

OD_Delavci_priponke.PNG

 Slika 1 - Oznaka, da so na šifrantu dodane priponke in število priponk

Ob vstopu v šifrant Delavci se pojavi vnosno okno, preko katerega lahko izberemo

  • delavce, ki so opravičeni do izplačila; opravičenost do izplačila je odvisna od izplačila samega. Pri mesečnih nastavitvah za plačo se bodo ponudili vsi delavci, ki so v izbranem mesecu opravičeni do izplačila plače. Ponudijo se delavci, ki po datumu vstopa in izstopa ustrezajo nastavitvam.

          Pri izplačilu regresa se ponudijo vsi delavci, ki so bili v izbranem letu zaposleni. Zopet je pomemben datum vstopa in izstopa.

  • aktivne delavce (glede na status Aktiven = A)

  • neaktivne delavce (glede na status Aktiven = N)

  • delavce katerim smo drugi delodajalec (status Aktiven = D)

  • vsi delavci

OD_Delavci.JPG

Slika 2 - izbira delavcev

 

Podatki, ki se nahajajo samo v paketu plače

Atribut ..... vsakemu delavcu posebej določimo način obračuna plače. Brez tega podatka izračun plače ni mogoč. Glede na izbrani način obračuna bomo vnesli vsaj en podatek v polja (polja se lahko vnesejo tudi v kadrovski evidenci):

         Točke .... ob atributu T vnesemo število točk

         Mesečna bruto osnova .... ob atributu B vnesemo mesečno bruto osnovo (vključuje tudi dodatke na delovno dobo). Osnovo je pametno vpisati v primeru porodnic, katerim se tudi v času porodniškega dopusta obračunava in plačuje dodatno pokojninsko zavarovanje

         Urna bruto osnova .... ob atributu U vnesemo bruto urno osnovo

         Delovno mesto .... ob atributu D je pomembno delovno mesto in tarifna priloga.

 (Z izdajo 906-000 to polje vsebuje tudi Kadrovska evidenca)

Osnova za prispevke .... pomemben podatek pri delavcih napotenih na delo v tujino (detaširani delavci). Prispevki se obračunajo od vpisane osnove za prispevke.

Leto osnove, Število ur v letu osnove, Bruto v letu osnove, Osnova za refundacijo .... podatki so med seboj povezani in so pomembni za izračun refundacij. Osnova za refundacijo se izračuna in vpiše samodejno ob vpisu števila ur in bruto osnove. V primeru, ko delavec v podjetju še nima obračunane plače oz. je ni prejemal v podjetju celo leto, se prvi trije podatki vpišejo ročno. Sicer se enkrat letno uporabi Izračun osnov za refundacije.

Urna postavka preteklega meseca in Povprečni bruto preteklega meseca .... oba podatka se izračunata ob arhiviranju plače. Oba podatka sta odvisna tudi od nastavitev ključev, konkretneje polja Osnova preteklega obdobja/meseca. Izračun lahko ponovimo Izračun osnov za nadomestila. Povprečni bruto preteklega meseca se preračuna na polni delovni čas.

Urna postavka preteklega obdobja in Povprečni bruto preteklega obdobja .... obe postavki predstavljata vrednost, ki bi jo delavec dobil, če bi delal. Lahko se odločimo za avtomatski izračun ob samem obračunu plače s pomočjo formule za osnovno plačo. Oziroma postavki izračunamo vsak mesec pred obračunom plač v meniju Izračun osnov za nadomestila. Enako kot predhodni postavki sta odvisni od iste nastavitve na ključu, kar pomeni, da se vse štiri postavke izračunavajo iz istih zneskov. Tudi tukaj je povprečni bruto preteklega obdobja preračunan na polni delovni čas.

Osnova iz meseca .... v primeru (npr. skrajšanega delovnega časa), ko je potrebno za izračun osnove za nadomestila več mesecev zaporedoma uporabljati isto urno postavko (zadnjega meseca pred skrajšanjem delovnega časa), v polje vpišemo leto in mesec zadnjega 'pravilnega' obračuna.

Razmerje Bruto\Neto .... podatek se izračuna samodejno ob arhiviranju plače in predstavlja razmerje med bruto in neto plačo. Podatek lahko uporabimo za lažji preračun - obrutenja neto zneska. Izračun je vedno le približek.

Izjava za olajšavo .... delavcem, ki ne dosegajo za zakonom določenih bruto mesečnih zneskov, smo dolžni obračunati dodatno dohodninsko olajšavo. Po privzeti vrednosti se vpiše oznaka D - delavec se strinja z upoštevanjem dodatne olajšave. V kolikor pa poda izjavo, da se z upoštevanjem olajšave ne strinja, se vpiše oznaka N - delavec se ne strinja z upoštevanjem dodatne olajšave.

 

Povezave - gumb v orodni vrstici desno zgoraj

Preko gumba Povezave v tem šifrantu lahko na hitro pregledamo obračunane plače posamezniku. Gre za hitri pregled, ki na dveh zavihkih nudi informacije o netu, kreditih, povračilu stroškov in višini izplačil. Na drugem zavihku je podrobnejši pregled aktivnih kreditov.

povezave.PNGpovezave_1.PNG

Slika 3 - pregled trenutno obračunane plače in kreditov posameznega delavca preko gumba Povezave

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Funkcionalnosti desnega menija:

Dohodninske olajšave

Bonitete in nom.zneski

Krediti

Materialni stroški

Članarine

Atributi za plače

Informativni izračun dohodnine

Sorodstvene vezi

Družinski člani

Preberite še:

Prenos podatkov iz kadrovske evidence

Izračun osnov za nadomestila

Izračun osnov za refundacije

 

V primeru uporabe Kadrovske evidence, so vsa polja, ki se v kadrovski evidenci vodijo in so predvidena za prenos, zadimljena. Opcijo je možno izklopiti preko sistemske nastavitve VSI\XDELDVNOS. 

 

 

 

 

 

 

Vsi podatki v šifrantu Delavci so pomembni. Posebej atribut, vstop in število delovnih ur. Brez teh podatkov obračun ni mogoč.