Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

VSI_Delovna mesta

Kadrovski podsistem: Katalog delovnih mest

Katalog delovnih mest je obvezen za vsa podjetja. V šifrant delovnih mest lahko delovna mesta zapisujemo na način, ki hkrati tvori sistemizacijo delovnih mest.

Naziv delovnega mesta lahko zapišemo v moškem in tudi ženskem sklonu, kar je uporabno za izpis pogodb o zaposlitvi.

Nadrejeno delovno mesto je polje s katerim kreiramo sistemizacijo delovnih mest. Delovno mesto, ki nima nadrejenega delovnega mesta, naj bo delovno mesto, ki je rangirano v najnižji plačilni razred. Delovno mesto, kateremu bo to delovno mesto nadrejeno, bo pomenil napredovanje v plačilnem razredu na istem delovnem mestu. Podrejeno delovno mesto je torej nadrejenemu popolnoma enako, razen v plačilnem razredu (enako v nazivu).

Število delovnih mest določimo samo na delovnem mestu brez nadrejenega del. mesta. Torej glavno delovno mesto določa skupno število delovnih mest.

Datum odprtja delovnega mesta je obvezno, sicer delovnega mesta ne moremo dodeliti delavcu. Prav tako ne moremo dodeliti ukinjenega delovnega mesta.


Šolske in strokovne izobrazbe predstavljajo zahtevano izobrazbo. Enako tudi zahtevane delovne izkušnje in poskusna doba.

Hkrati s kolektivno pogodbo izberemo tudi tarifni razred, plačilni razred in urno bruto osnovo iz tarifne priloge. Določiti ali potrditi je potrebno povprečno mesečno število ur (ponudi se 174 ur) za preračun urne postavke.

Ostali podatki za delovno mesto niso obvezni. Podjetja jih uporabljajo za pomoč v spremljanju proizvodnje.

 

Desni meni šifranta

Preko desnega menija je na voljo

  • Značilnosti delovnega mesta ... opcija značilnosti delovnega mesta in izpis napotnic na zdravniških pregledov

  • Kopiranje značilnosti delovnega mesta ... omogočeno je kopiranje značilnosti iz enega na drugo delovno mesto

  • Kopiranje delovnega mesta ... kopiranje je predvideno samo za kopiranje nadrejenega na podrejeno delovno mesto. Zahteva se vpis drugačnega plačilnega razreda kot ga ima osnovno delovno mesto.

  • Dodatna znanja za delovno mesto ... vpišemo zahtevana dodatna znanja delovnega mesta

  • Seznam delavcev na delovnem mestu ... prikaz aktivnih delavcev na delovnem mestu