Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OD_Desni meni Delavci_dohodnina

Plače: Desni meni šifranta Delavci\Dohodninske olajšave

Vpis dohodninske olajšave

Vpis dohodninske olajšave izvedemo preko okna, ki ga prikazuje Slika 1 in sicer delavec uveljavlja dohodninske olajšave, ki so navedene v desnem okencu. Z dvojnim klikom ali s pomočjo gumbov na sredini okna olajšave prestavljamo iz leve na desno stran in obratno. Izpis olajšav pa nam ponudi pregled olajšav skozi vsa leta do katerega obstajajo ustrezni arhivi dohodninskih olajšav. Določene dohodninske olajšave bodo vidne tudi v šifrantu Delavci v levem spodnjem delu ekrana.

OD_Dohodninske olajšave.JPG

Slika 1 - delavec v letu 2012 poleg splošne olajšave uveljavlja še posebno olajšavo za prvega otroka

Izpis olajšav

 Izpis olajšav nam ponudi seznam trenutno veljavnih dohodninskih olajšav. Tistih, ki jih delavec uveljavlja v tekočem letu. Če namesto ponujene šifre delavca vpišemo * dobimo seznam vseh delavcev in njihovih dohodninskih olajšav.

 

Sočasni vnos

Sočasni vnos nam omogoča hitri vpis ali brisanje olajšav vsem delavcem oz. samo izbranim. Seznam delavcev, kot ga vidimo na Sliki 2, dobimo s pritiskom na gumb Dodatno. V polju Olajšava izberemo ustrezno olajšavo in izberemo opcijo Vnesi oz. Briši.

OD_Dohodninske olajšave_1.JPG

Slika 2 - sočasni vnos splošne olajšave na vse izbrane delavce

  

Preberite še:

Delavci