Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Tarifne priloge

MIT navodila za uporabo programa MIT

Kadrovska evidenca: Tarifne priloge

Tarifne priloge so osnova za pripravo sistemizacij delavcev in delovnih mest ter hkrati tudi osnova za izračun plač. Tarifno prilogo kreiramo za vsako kolektivno pogodbo z določenim datumom od kdaj tarifna priloga velja. Določene moramo imeti tudi tarifne razrede.

Eden od osnovnih pogojev je tudi natančna razdelitev posameznih tarifnih razredov na plačilne razrede. Le ti delavcem omogočajo horizontalno napredovanje. Razdelitev tarifnih razredov na plačilne razrede je odvisna od internih predpisov podjetja ali od branžne pogodbe, če se podjetje tako odloči.

Kreiranje tarifne priloge

Tarifno prilogo za določeno kolektivno pogodbo kreiramo zaporedno od najnižjega tarifnega/plačilnega razreda do najvišjega. Plačilnih razredov kasneje ni možno vrivati.

Vsak tarifni razred ima najnižji plačilni razred.  Plačilni razredi so zaporedni skozi celotno tarifno prilogo.

Kreiranje tarifne priloge se začne s I. tarifnim in 1 plačilnim razredom. Ker gre to za najnižji plačilni razred I. tarifnega razreda določimo tip = 1 (osnovni plačilni razred). Osnovni plačilni razred ima v vsakem tarifnem razredu relativno razmerje enako 1,0000. Določimo le Bruto osnovo, ki ne sme biti nižja od določene osnove v branžni pogodbi.  (Slika 1)

Sledi določitev naslednjega plačilnega razreda istega tarifnega razreda (Slika 2). Tip tega plačilnega razreda je enak 0 in tukaj moramo določiti relativno razmerje glede na najnižji plačilni razred našega tarifnega razreda. Bruto osnova se izračuna takoj in prikaže v zadimljenem oknu. S decimalnimi mesti relativnega razmerja korigiramo bruto osnovo.

Postopek nadaljujemo za vse plačilne razrede skozi tarifne razrede.

KAD_Tarifne priloge 1.JPGKAD_Tarifne priloge 2.JPG

Slika 1 - osnovni plačilni razred I. tarifnega razreda                                  Slika 2 - plačilni razred I. tarifnega razreda

 

Kopiranje z novim datumom veljave

Preko desnega menija lahko enostavno kopiramo 'staro' tarifno prilogo v novo - z novim datumom veljave. Tarifna priloga dejansko pripada isti kolektivni pogoji. S kopiranjem najprej določimo nov datum veljave. Novo pogodbo nato poljubno povečamo oz. spremenimo s pomočjo opcije preračuna oz. uskladitev tarifne priloge.

 kopiranje1.PNG

Slika 3 - kopiranje tarifne priloge A z datumom veljave 1.1.2010 v novo, z novim datumom veljave


 

Pregled tarifne priloge

Preko desnega menija tarifno prilogo lahko pregledamo glede na bruto osnovne zneske plače (Slika 3) ali po relativnih razmerjih (Slika 4).

Plačilni razredi so skozi tarifne razrede zaporedni od 1 do končnega števila vseh plačilnih razredov.

V skrajno levi koloni so prikazana relativna razmerja, ki se vedno računajo glede na najnižji plačilni razred I. tarifnega razreda.

Znotraj posameznega tarifnega razreda pa so relativna razmerja izračunana glede na najnižji plačilni razred konkretnega tarifnega razreda (razmerje, ki ga določimo ob kreiranju tarifne priloge)

KAD_Tarifne priloge 3.JPGKAD_Tarifne priloge 4.JPG

Slika 4 - tarifna priloga v bruto zneskih                                      Slika 5 - prikaz iste tarifne priloge v relativnih razmerjih