Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Sistemske nastavitve

MIT navodila za uporabo programa MIT

Plače: Sistemske nastavitve

 
 
Sistemska spremenljivka Skupina Opis spremenljivke

Prednastavitev

Opis
OD_NORMA DOKUMENTI Vnos norme .T. Norma se vnaša na nivoju celotne plačilne liste.
OD_OOCENA DOKUMENTI Vnos osebne ocene .T. Osebna ocena se vnaša na nivoju celotne plačilne liste.
XDO_DPZ DOKUMENTI Dodatni postopek za izračun DPZ Posebnost naročnika. Za izračun posameznih deležev se uporablja dodatni postopek prirejen za potrebe naročnika.
XOSN_DEL1 DOKUMENTI Formula za osnovno plačo Izračun urne postavke hkrati ob obračunu plače za delavce zaposlene po branžni pogodbi 'kot če bi delal'. Zapiše se v polje Osnova preteklega obdobja.
XOSN_DEL2 DOKUMENTI Formula za osnovno plačo - individualni

Izračun urne postavke hkrati ob obračunu plače za delavce zaposlene po individualni pogodbi 'kot če bi delal'. Zapiše se v polje osnova preteklega obdobja.

XPO_OBR1 DOKUMENTI Fxp pred izračunom posebnih ključev Posebnost naročnika.
XPO_OBR2 DOKUMENTI Fxp po končanem obračunu Posebnost naročnika.
XPLAC_L DOKUMENTI-IZPISI Vrsta plačilne liste - ime reporta ODP_PL922 Plačilna lista oblikovana za vsakega naročnika.
FBRU KLJUCI Ključ za bruto. 500 Ključ za bruto znesek.
FDEV KLJUCI Izplačilo v tuji valuti Ključ za izplačilo v tuji valuti.
FDOH KLJUCI Ključ za dohodnino 505 Ključ za znesek dohodnine.
FINV KLJUCI Ključ za invalidnino
FIZ1 KLJUCI Ključ za izplačilo 1 900 Ključ za izplačilo.
FIZ2 KLJUCI Ključ za izplačilo2 901 Ključ za izplačilo drugi del.
FKRE KLJUCI Ključ krediti 602 Ključ za skupni znesek kreditov.
FKRN KLJUCI Ključ negativno izplačilo 899 Ključ za prikaz negativnega izplačila - če se pojavi je obvezen popravek obračuna.
FNET KLJUCI Ključ za neto 506 Ključ za neto znesek.
FNETDEV KLJUCI Neto v tuji valuti Ključ za neto v tuji valuti.
FOLAJ KLJUCI Ključ za dohodninske olajšave 503 Ključ za prikaz dohodninskih olajšav v skupnem znesku.
FOSN KLJUCI Ključ osnova dohodnine 504 Ključ za prikaz osnove za dohodnino.
FOSNPRI KLJUCI Osnova za prispevke 501 Ključ za prikaz osnove za prispevke.
FPPZ0 KLJUCI Ključ za prostovoljno pokojninsko zavarovanje 0 Ključ za dodatno pokojninsko zavarovanje iz neta - strošek delavca.
FPPZ1 KLJUCI Ključ prostovoljno pokojninsko zavarovanje 1 Ključ za dodatno pokojninsko zavarovanje na bruto - strošek delodajalca
FPPZ2 KLJUCI Ključ prostovoljno pokojninsko zavarovanje 2 Ključ za dodatno pokojninsko zavarovanje iz bruta - strošek delavca; zmanjšuje bruto; prispevki in dohodnina so obračunani
FPRI KLJUCI Ključ za prispevke 502 Ključ za skupni znesek prispevkov.
FSAM KLJUCI Ključ samoprispevki Ključ za skupni znesek samoprispevkov.
XDELAVCIJE OPCIJE Spisek polj v pomoči iz šifranta delavcev SIF_DEL,PRIIMEK
XDPZODSTEJ OPCIJE Ključi, ki se ne upoštevajo pri obračunu DPZ-ja Ključi od katerih se ne obračuna DPZ, če je le ta določen v %.
XPPZ_OBR OPCIJE Vrsta obračuna PPZ - ja 1

Način obračuna DPZ - vse tri postavke in postavka, ki se zmanjšuje ali povečuje v primeru premajhnega ali prevelikega zneska.

CE_KRED PREDNASTAVITVE Šifre kreditorjev - za čebelico Šifre kreditorjev, ki dejansko pomenijo varčevanje. Navedeni so tudi na plačilni listi.
FDOHT PREDNASTAVITVE Spisek ključev za doh. detaši. Ključ za znesek zadržane dohodnine.
FMIN PREDNASTAVITVE Minimalna plača 538.53 Minimalna plača za polni delovni čas - vpis oz. potrditev ob vstopu v program.
FMINPLA PREDNASTAVITVE Seznam ključev, ki se šteje v min. plac. Ključi, ki se praviloma ne vštevajo v znesek, ki mora biti najmanj minimalna plača. V kolikor pa pride do potrebe plačila prispevkov brez dejanskega izplačila, pa se ti zneski upoštevajo (mnogokrat preprečimo plačilo prispevkov državi).
FNEPDOP PREDNASTAVITVE Neplačan dopust - spisek prispevkov ki se ne plač. 01,02,03,04,05,13,15,16,17,21,31,32,33,34 Seznam prispevkov, ki se ne plačajo ob neplačanem dopustu ali neupravičeni odsotnosti.
FONDUR PREDNASTAVITVE Dejanski mesečni fond ur 0 Dejanski mesečni fond ur - vpis ob obračunu plač.
FPOPR PREDNASTAVITVE Slovensko povprečje 1279.40 Slovensko povprečje - vpis oz. potrditve ob vstopu v program.
FTOCKA PREDNASTAVITVE Vrednost točke 1.00000 Vrednost točke - vpis ob obračunu plač.
FURE PREDNASTAVITVE Vsota ur za katero velja vrednost točke. 176 Vsota ur za katero velja vrednost točke - vpis ob obračunu plač.
FURE1 PREDNASTAVITVE Povprečna mesečna obveznost 176 Povprečna mesečna obveznost - vpis ob obračunu plač.
FZAJ PREDNASTAVITVE Zajamčena plača 237.73 Zajamčena plača - vpis oz. potrditev ob vstopu v program.
OD_BENCIN PREDNASTAVITVE Višina kilometrine - materialni stroški 0.18 Višina kilometrine za povračilo stroškov prevoza na delo.
OD_URDAN PREDNASTAVITVE Delovnih ur na dan 0 Nastavitev števila delovnih ur v dnevu, za avtomatske izračune števila delovnih dni za obračun prevozov na delo. Če se v polje ure ob vnosu ur vnaša dneve, potem mora ta nastavitev imeti vrednost 0.
XDEL_CAS PREDNASTAVITVE Polni delovni čas podjetja 8 Polni delovni čas podjetja.
XDET_PRISP PREDNASTAVITVE Način obračuna prispevkov za detaširane delavce Način obračuna prispevkov za detaširane delavce: 1 - prispevki se obračunajo od osnove vpisane na delavcu; 2 - prispevki se obračunajo od osnove delovnega mesta s pripadajočimi dodatki; 3 - prispevki se obračunajo od celotne osnove na enak način, kot za delavce zaposlene v Sloveniji
XDOD_DEV PREDNASTAVITVE Spisek ključev za devizne dodatke Spisek ključev za devizne dodatke.
XKOL_POG PREDNASTAVITVE Naziv kolektivne pogodbe Naziv kolektivne pogodbe.
XOBRSTIM PREDNASTAVITVE Obračun stimulacij Stimulacija izračunana s pomočjo faktorjev na posameznem ključu. Možna sta dva ključa prav za ta namen: ključ za stimulacijo iz rednega dela in posebej iz nadur.
XPPZ_MAX PREDNASTAVITVE PPZ maksimalni dovoljeni znesek 220.51 Maksimalni dovoljen znesek za dodatno pokojninsko zavarovanje, od katerega ni potrebno plačati prispevkov in dohodnine (prispevek delodajalca na bruto FPPZ0+ prispevek delavca iz bruto FPPZ1)
XPPZ_MIN PREDNASTAVITVE PPZ minimalno dovoljeni znesek 22.05 Minimalni znesek za dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga je potrebno plačati ob sklenivi dodatnega pokojninskega zavarovanja (prispevek delodajalca na bruto FPPZ0+ prispevek delavca iz bruto FPPZ1)
XPPZ_PMAX PREDNASTAVITVE Največji neobdavčeni odstotek bruto za PPZ 5.844 Maksimalni dovoljen % od delavčeve bruto plače za dodatno pokojninsko zavarovanje, od katerega ni potrebno plačati prispevkov in dohodnine (prispevek delodajalca na bruto FPPZ0+ prispevek delavca iz bruto FPPZ1)
XUREPM PREDNASTAVITVE Vsota ur preteklega meseca. 176
XSTAZOSN PREDNASTAVITVE Višina osnove od katere se obračuna minulo delo 0 Osnova od katere se izračuna dodatek za minulo delo. Nastavitev 0 - količnik na ključu se ne upošteva, 1 - upošteva se količnik na ključu, kar pomeni od dejanskega zneska na ključu