Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OD_Dodatno pokojninsko zavarovanje

Plače: Dodatno pokojninsko zavarovanje

Pogodbo o dodatnem pokojninskem zavarovanju lahko sklene podjetje za svoje delavce z eno od zavarovalnic. Običajno ima vsako podjetje največ en pokojninski načrt, so pa tudi izjeme. Številko pokojninskega načrta vpišemo na delavca.

Posebnost dodatnega pokojninskega zavarovanja je oprostitev plačila dohodnine in prispevkov od zneska, ki ne presega 5,844% delavčeve bruto plače. V skupnem znesku je premija sicer lahko tudi večja, vendar je od presežka potrebno plačati tako prispevke kot dohodnino.

Enačba s katero preverimo, da ne presegamo dovoljeni znesek:

Najvišji bruto = (stari bruto brez premije + premija podjetja)/1,05844

 

Premija hkrati ne sme biti nižja ali višja od zakonsko določenega zneska. Oba zneska je potrebno vpisati v sistemske nastavitve in sicer v sistemski nastavitvi XPPZ_MIN ter XPPZ_MAX.

 

Premija na bruto

Delodajalec ima praviloma prioritetno pravico koristiti zakonsko ugodnost. Delež delodajalca, ki ga vpišemo na delavca v polje PPZ%1, če ga določimo v % od bruto zneska ali v polje PPZ znesek 1, če ga določimo v nominalnem znesku.

Za pravilen obračun je potrebno nastaviti ustrezni ključ (običajno ključ s številko nad 901) in sicer kot posebni sistemski ključ ter številko ključa vpisati v sistemsko nastavitev FPPZ1.

Ključ bomo najlažje pravilno nastavili z izbiro P10 v polju Ključ1 (glej sliko 1), vpisati mu je potrebno ustrezno vrsto stroška.

Ključ se prikazuje na plačilni listi vedno v pozitivnem znesku. Od tega zneska se ne obračunajo prispevki in dohodnina, zato ni del bruto zneska in osnove za prispevke. 

OD_DPZ_1.JPG 

Slika 1 - nastavitev ključa za premijo DPZ na bruto

Če delodajalec plačuje DPZ porodnicam oz. delavcem na očetovskem dopustu, je treba ure porodniške/očetovskega dopusta​ vnesti na ključ z obračunom 18. Da bo program lahko izračunal maksimalni znesek DPZ-ja, je treba takim delavcem vnesti bruto plačo v polje Mesečna bruto osnova. Po koncu porodniške pa je treba zneske bruto plače ustrezno popraviti ali postaviti na 0, odvisno od atributa izračuna plače.

Premija iz bruto

V kolikor delodajalec ne koristi celotne zakonske ugodnosti (t.j. do maksimalnega zneska oz. zneska, ki ne presega 5,844% delavčeve bruto plače) ima delavec pravico razliko do celotne ugodnosti koristiti delavec sam. Premija zmanjša bruto znesek delavca.

Višino premije vpišemo v polje PPZ%2 ali v polje PPZ znesek2. Če delavec želi v celoti koristiti zakonsko ugodnost, se zapiše kot procenti delež 5,844%. Ob obračunu plače se bo izvedel preračun in kontrola in premija delavca iz bruto se bo ustrezno zmanjšala.

Za pravilen obračun je potrebno nastaviti ustrezni ključ (običajno ključ s številko pod 500) in sicer kot bruto ključ ter številko ključa vpisati v sistemsko nastavitev FPPZ2.
 
Ključ bomo najlažje pravilno nastavili z izbiro B17 v polju Ključ1 (glej sliko 1).

 

Ključ se na plačilni listi vedno prikaže v negativnem znesku, saj dejansko zmanjša osnovo za prispevke in dohodnino oz. zmanjša bruto znesek. Negativni znesek je iz razloga pravilnega izračuna prispevkov in dohodnine. Tak se bo videl tudi na rekapitulacijah. Plačilni nalogi se bodo kljub temu pripravili v pozitivnem znesku. Obvezno je potrebno vpisati številko drugega naloga za nakazilo.

 

Premija iz neto

Delavec seveda lahko plača premije več kot je zakonska ugodnost, vendar mora od tega zneska plačati vse prispevke in dohodnino, torej se znesek odšteje od neto zneska.

Višino premije vpišemo v polje PPZ%0 ali v polje PPZ znesek0. Nastaviti je potrebno ključ (številka nekje med 600 in 800). Za lažjo nastavitev izberemo oznako v polju Ključ1 N03. Številko ključa vpišemo v sistemsko nastavitev FPPZ0.