Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Refundacije

MIT navodila za uporabo programa MIT

Plače: Refundirana nadomestila

Do refundiranih nadomestil je delavec upravičen v primeru boleznin nad 20 oz. 30 dni, poškodb pri delu, nege družinskega člana, krvodajalske akcije, vojaških vaj .... glej Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač ...Ur.l. RS 130/2004.

Za izračun refundiranih nadomestil se vedno uporabi urno postavko, ki je vpisana na delavcu in refundacijski količnik za pripadajoče leto.

V primeru prve zaposlitve delavca, vpišemo urno postavko, ki bi jo delavec prejel kot, če bi delal. Ker se urna postavka izračuna iz bruto zneska in števila ur, v tem primeru v polje bruto vpišemo urno postavko in število ur določimo 1. Leto je tekoče leto.

Prav tako moramo ročno vpisati bruto plačo in število ur, če je bil delavec v preteklem letu zaposlen pri drugem delodajalcu.

Pri dalj časa zaposlenih delavcih izračun urne postavke za refundacijo izvedemo enkrat letno, običajno takoj, ko so arhivirane plače izplačane v preteklem letu.

Urna postavka za refundacijo je pri večini obračunov omejena in sicer nadomestila ne morejo biti nižja od zajamčene plače in ne višja od urne postavke, ki bi jo delavec prejel, če bi delal - povprečna urna postavka preteklega obdobja.

 

Obračuni namenjeni za izračun refundiranih nadomestil

Različni obračuni so iz razloga gornje omejitve.

Vsi obračuni, razen obračuna 07, ki nima nobenih omejitev, so omejeni na najnižjo, to je zajamčeno plačo.

Navzgor, urno postavko lahko omejimo na urno postavko preteklega obdobja ali preteklega meseca oz. na povprečno plačo preteklega obdobja ali povprečno plačo preteklega meseca. Izbira gornje omejitve je na strani uporabnika, ki se bo odločil v skladu z lastnim sistemom obračuna in zakonskimi predpisi.

(02) Refundacije: osnova za refundacije omejena na minimum (minimalna plača) in maximum (urna postavka preteklega obdobja)

(03) Refundacije: osnova za refundacije omejena na minimum (minimalna plača) in maximum (urna postavka preteklega meseca)

(13) Refundacije: osnova za refundacije omejena na minimum (minimalna plača) in maximum (pov. plača preteklega obdobja)
 
(17) Refundacije: osnova za refundacije omejena na minimum (minimalna plača) in maximum (pov. plača preteklega meseca)
 
(07) Refundacije: osnova za refundacije brez omejitev

 

Preberite še:

Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač ...Ur.l. RS 130/2004 in ustrezne dopolnitve ali spremembe zakona

 

Plačilo za refundirano nadomestilo ne sme biti nižji od zajamčene plače in ne višji od plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal. Obračun 07 te kontrole nima omejene in jo uporabnik uporabi na lastno odgovornost.