Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Desni meni Delavci_atributi

MIT navodila za uporabo programa MIT

Plače: Desni meni šifranta Delavci\Atributi za plače

  

Pregled izjem

Običajno ima večina delavcev v podjetju določen enak način obračuna plač (bruto, točke, urna postavka ali urna postavka delovnega mesta). Pregled nam ponuja samo delavce, ki so glede na vse zaposlene delavce, v manjšini po načinu obračuna plače.

 

Sočasen vnos manjkajočih atributov

Predvsem ob prvem vnosu delavcev ali prenosu iz kadrovske evidence se lahko zgodi, da je veliko delavcev brez vpisanega atributa. Z možnostjo sočasnega vnosa je možno vsem, ki so še brez tega podatka, vpisati izbrani atribut. Posamezne delavce izločimo preko gumba Dodatno.

Preberite še:

Delavci