Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Desni meni Delavci_materialni

MIT navodila za uporabo programa MIT

Plače: Desni meni šifranta Delavci\Materialni stroški

 

Vnos materialnega stroška

 

Vnos materialnega stroška za posameznega delavca naredimo na običajni način z vnosom (hitra tipka F3) preko tabele, ki se nam ponudi. Za vnos materialnega stroška mora biti pripravljen ustrezni materialni strošek in  ključ na katerem se bo obračunan materialni strošek prikazal. Na polju šifra materialnega stroška se bodo ponudil vsi materialni stroški iz šifranta Materialni stroški, na polju pa vsi ključi, ki po nastavitvi ustrezajo obračunu materialnega stroška.

 

 OD_Materialni_1.JPG

Slika 1 - delavcu dodelimo materialni strošek za povračilo prevoza na delo; na plačilni listi bo prikazan na ključu 700

 

Sočasni vnos
 
V primeru materialnega stroška, do katerega so upravičeni vsi ali veliko delavcev, je uporabna funkcija sočasnega vnosa. Izberemo materialni strošek in določimo ključ. Z gumbom Dodatno si pridobimo seznam vseh delavcev. Materialni strošek se bo vpisal vsem označenim delavcem.  

 OD_Materialni_2.JPG

 Slika 2 - sočasni vnos prehrane na delu