Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Plačilni_promet

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​​​

PLAČILNI PROMET

Je poseben programski paket, v katerem dnevno ali za plačila v prihodnosti pripravimo plačilne nalogezdružujemo več plačil za partnerja in si tako zmanjšamo stroške, pripravimo datoteke za prenos plačil na bančne programe v TKDIS ali XML strukturi in s povezavo na saldakonte spremljamo plačila v teku.

Obdelane bančne izpiske uvozimo v TKDIS ali XML obliki in z avtomatskim ali ročnim zapiranjem plačil poskrbimo za ažurno vodenje neto odprtih postavk.

Zaradi tajnosti podatkov iz naslova nakazil osebnih dohodkov in honorarjev ter drugih izplačil pa lahko pripravimo tudi datoteko za množična plačila.

Pripravo plačilnih nalogov in uvoz bančnih izpiskov izvajamo v meniju Obdelave.

Na postavki bančnega izpiska lahko vzpostavimo povezavo na paket Prodaja preko polja Predračun.

Šifrante za plačilni promet delimo na splošne in posebne šifrante. Dodajamo, popravljamo in osvežujemo jih v meniju Datoteke.

V meniju Poročila pregledujemo knjižene izpiske in izvajamo vpogled v saldakonte in konto kartice.

V meniju Ostalo prenašamo dnevno, tedensko ali mesečno podatke v glavno knjigo, saldakonte in spremljanje projektov.

Z brisanjem starih izpiskov in plačilnih nalogov sprostimo arhiv podatkov.


Z izdajo 909 je na osnovni ekran dodano še:
- okno s pregledom že zaključenega davčnega obdobja za cel sistem ter zaključeno obdobje v SAK in GK
- obvestilo o še ne prenesenih postavkah v SAK in GK

9940285_1.JPG

V primeru težav pri pripravi ali uvozu izmenjevalnih XML datotek z bančnimi programi si lahko ogledamo primere in pojasnila na naslednji spletni strani: Posebnosti pri izmenjavi datotek z bančnimi programi.
 
 
 
 
PLP1.JPG 

Slika 1 - Prikaz povezav plačilnega prometa z ostalimi moduli