Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Pretvornik

MIT navodila za uporabo programa Orkester

KONVERZIJA PODATKOV V STANDARD ZBS.XML

(primer pretvorbe datoteke ZC.txt- zbirni centri, množična plačila)

Določene banke uporabljajo standard ZBS.XML, ki se po strukturi nekoliko razlikuje od uveljavljenega standarda ISO SEPA XML 20022.
Naročniki, ki so prej uporabljali Zbirne centre za oddajo plačil iz naslova osebnih dohodkov, lahko sedaj to isto datoteko v txt obliki pretvorijo v ZBS.XML strukturo.

Na spletni strani SEPA Slovenija http://www.sepa.si/SloPrenova/KonverterNPIDO_SEPA/Konverter.htm se nahaja poseben program, ki si ga oseba, ki pripravlja plačila, namesti na svoj računalnik.
 
NAMESTITEV PROGRAMA:

S klikom na navedeni link se nam odpre spletno mesto SEPA Slovenije.
 
PLP122.JPG

Slika 1 - Spletni program za konvertiranje podatkov

S prikazanim linkom si namestimo program na želeno mesto na računalniku. Namestitev naj bo lokalna (Save as) . V shranjeni zip datoteki se nahajajo navodila in zagonski program za namestitev programa. Zaženemo setup.exe in izvedemo postopek namestitve, kot je navedeno v navodilih.

PLP123.JPG

Slika 2 - Zagonski program za namestitev programa

Na namizju se nam pripravi ikona za dostop do programa, s katero vstopimo v program.
 
PLP124.JPG

Slika 3 - Na namizju se nam kreira ikona za dostop do programa

Definiranje osnovnih šifrantov:

Najprej moramo v programu dopolniti Šifrant s podatki našega podjetja:

PLP125.JPG

Slika 4 - Meni Šifranti in vnos obveznih podatkov

Definirati moramo osnovne podatke našega podjetja: IBAN, Naziv, Naslov, Kraj, Davčna številka, Pravna/Fizična oseba
.

PLP126.JPG

Slika 5 - Pravilno definirani podatki podjetja

Napolniti moramo tudi šifrant prejemnikov, to so v našem primeru naši zaposleni. Podatke o zaposlenih izvozimo iz programa Plače (Datoteke\Delavci) v XLS datoteko.
V navodilih za program je navedeno, kje si lahko uporabnik pogleda predlogo datoteke za uvoz. Predlagamo, da najprej podatke iz paketa Plače izvozimo v navadno XLS datoteko, nato pa posamezne stolpce kopiramo v predlogo datoteke za uvoz.

PLP127.JPG

Slika 6 - Predloga za uvoz prejemnikov

V Plačah pripravimo podatke z opcijo desnega menija Izvoz podatkov iz šifranta Delavci. Datoteko shranimo na lokalni disk. Izberemo naslednja polja: Transakcijski račun (ZIRO), Naziv osebe (PRIIMEK), Naslov (NASLOV), Kraj (KRAJ), Davčna številka (DAV_ST).
 
PLP128.JPG

Slika 7 - Priprava podatkov o zaposlenih (prejemnikov)

Podatke kopiramo v predlogo XLS, vsak stolpec posebej. Po izvedenem kopiranju zapolnimo z oznako F – fizična oseba še stolpec PravnaFizicaOseba.
 
PLP129.JPG

Slika 8 - Priprava excel datoteke

Uvoz prejemnikov:

Pripravljeno datoteko uvozimo v program:
PLP130.JPG

Slika 9 - Uvoz podatkov v program za konvertiranje

Priprava datoteke txt in uvoz v program za pretvorbo:                                                                                                              

V paketu Plače pripravimo datoteko ZC:
PLP131.JPG

Slika 10 - Priprava txt datoteke za nakazila plač

Datoteka je pripravljena v txt obliki.
Odpremo program za pretvorbo podatkov in potrdimo ikono ZBS. Program zahteva potrditev shranjene txt datoteke ZC. PO potrditvi datoteke program pretvori podatke v ZBS.XML obliko.
 
 PLP132.JPG

Slika 11 - Pretvorba v ZBS

Na nekaterih postavkah se lahko pojavi klicaj, kar pomeni, da poziciji določen podatek manjka. Lahko je to Koda namena ali Prejemnik, ki ga lahko naknadno ročno dodamo z ikono Dodaj.
 
PLP133.JPG

Slika 12 - Napake posameznih zapisov je potrebno odpraviti

Po izvedeni pripravi in ureditvi podatkov izvedemo še prenos v XML datoteko.
 
PLP134.JPG

Slika 13 - Izvoz v standard SEPA XML

Datoteka je pripravljena na potrjenem shranjenem mestu in jo lahko uvozimo v bančni program.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  program NPIDOkonvSEPA.zipprogram NPIDOkonvSEPA.zip

 

ND-01104658-Navodila za uporabo programa NPIDOkonvSEPA.docxND-01104658-Navodila za uporabo programa NPIDOkonvSEPA.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prejemnik_za_uvoz.xlsxPrejemnik_za_uvoz.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpolnjena_datoteka_prejemnikov.xlsxIzpolnjena_datoteka_prejemnikov.xlsx