Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Poročila

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​
Glavna knjiga - Poročila

Meni Poročila je namenjen pregledu in izpisu knjiženih in neknjiženih podatkov.

V menij pripravljamo različna poročila za zunanje in notranje poročanje, datoteke v predpisanih oblikah za revizijo, izvajamo analizo in primerjavo s pomožnimi knjigami.

Možnosti izpisov in pregledov so naslednje:
 
GK_POROČILA904.JPG 

Slika 1 - Vsebina opcij v meniju Poročila

Opis posameznih poročil:
 

Dnevnik knjiženja

Kartica po kontu

Kartica po kontu s partnerjem

Temeljnica

Po številki dokumenta, simbolu

Brutobilanca

Stroškovna kartica

Analiza stroškovnih mest

Povprečna stanja

Posebna poročila

        1. Obrazci - izračun, izpis

        2. Arhiv obrazcev

        3. Izpis / izvoz GK

        4. AJPES: Letna poročila in ČPPS

Denarni tok na TRR

Brutobilanca po stroškovnih mestih

Vpogled v pomožne knjige

Pregled prometa v obdobju

Bruto bilanca z analitiko

-------------------------------------------------------------------
Poročila iz Saldakontov: 

1. Kartica partnerja

2. Odprte postavke

        - Odprte postavke

        - Odprte postavke po starosti

        - Struktura odprtih postavk

        - Odprta plačila V primeru, da izveremo v pripravi podatkov tudi neknjižene temeljnice in da te temeljnice nimajo saldo 0, potem program javi obvestilo in zneska nesaldirane temeljnice ne vključi v poročilo.

 

nazaj na navodila za Glavno knjigo