Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Porocila_Temeljnica

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Glavna knjiga - Poročila: Temeljnice


Poudarek je na možnosti pregleda vseh temeljnic z vsemi možnimi statusi na enem pregledu. Omogočen je tudi vpis samo ene temeljnice.

Omogočena je tudi ohranitev izbranega datuma. Osnovni datum je Datum veljave. 

9935606_T1.JPGV polju Opis lahko vidimo status temeljnice.

- Začasna temeljnica pomeni, da se temeljnica nahaja v meniju Dokumenti \ Začasne temeljnice. 
- Knjiženo pomeni, da je temeljnica že potrjena s knjiženjem. 
- Predlog temeljnice pomeni, da je temeljnica neknjižena in se nahaja v meniju Dokumenti \ Vnos in knjiženje. 
- Brisana pomeni, da smo jo sicer vnesli, dobila je številko, vendar smo jo kasneje na "neknjiženih" brisali. 

Statuse temeljnic na pregledu izbiramo z Izborom Temeljnice in ikono poleg polja. 

9935606_T2.JPG
V primeru, da se postavimo na konkretno temeljnico, lahko naredimo izpis temeljnice (dodatni meni - desni klik) ali posebna ikona za tiskanje na maski.

V primeru, da potrdimo V redu, preidemo na pregled postavk posamezne temeljnice. Na tem pregledu lahko v dodatnem meniju (desni klik) izvedemo naslednje korake:

Opcije v desnem meniju:

Seštevki

Izpis temeljnice

​Dokumenti: Prejeti/Izdani računi

Kopiranje temeljnice z negativno vrednostjo

Kopiranje temeljnice

Kopiranje z brisanjem

Menjava simbola temeljnice

GK_temeljnice_novo3.JPG

Slika 3 - Opcije desnega menija na izbrani temeljnici

 

nazaj na navodila za Glavno knjigo
 

Preknjižbe otvoritvenih stanj