Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Porocila_Obrazci

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​

Poročila: Posebna poročila 

Meni je razdeljen na:
- posebna poročila, ki jih pripravljamo s posebnimi Obrazci vključno z Arhivom obrazcev
- Izpis/izvoz GK: priprava podatkov za revizijo
- Pregled arhiva obrazcev
- Priprava XML za 
AJPES: Letna poročila in ČPPS

Posebna poročila: za potrebe internega in zunanjega poročanja pripravimo posebne obrazce, s katerimi definiramo pogoje za zajem podatkov. S temi obrazci pripravimo mesečna ali letna poročila poslovanja podjetja z možnostjo avtomatskega polnjenja obrazca za Bilanco stanja in Izkazom uspeha ali DuPont analizo.

GK12.JPG

Slika 1 - Posebna poročila