Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Porocila_Promet

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Glavna knjiga - Pregled prometa v obdobju

Meni je namenjen pregledu prometa po kontih, z možnostjo omejitve enote, stroškovnega mesta in obdobja.

Uporablja se za hiter pregled podatkov na kontu, pri čemer za spremembo pogojev ni potrebno zapuščati pregleda, pač pa se pogoji določajo kar na pregledni maski.

GK_Pregled prometa v obdobju.PNG

Slika 1 - Poročilo za pregled prometa obdobja

Izborni pogoji so:

Enota: šifra enote (*=vse)
Konto: vnos konta, * za vse, lahko vnesemo K-vsi konti kupcev, D-vsi konti dobaviteljev
Str. mesto: šifra stroškovnega mesta (*=vse)
Od dne - do: datumsko obdobje od -do po datumu veljave ali davčnim datumom

V desnem zgornjem kotu ekrana so prikazani seštevki zneskov v breme, v dobro in saldo (breme - dobro). Seštevki so prikazani za:
- Otvoritev: postavke na 01.01.(oz. datuma, ki je določen v sistemski XZAK_OBD kot datum otvoritve) izbranega leta v polju Od dne.
- Promet do: promet med otvoritvijo in datumom, zapisanim v polju Od dne.    
- Promet obd.: promet izbranega obdobja  
- Skupaj: skupen promet otvoritve, prometa do obdobja in prometa obdobja

Znesek v polju Otvoritev in Promet do se zapiše v vsakem primeru, čeprav postavke niso prikazane na spodnjem pregledu. Na pregledu so le postavke, ki so zajete v prometu obdobja!

Ob vsaki spremembi izbornih pogojev je potrebno izvesti Osvežitev pregleda.

 

nazaj na navodila za Glavno knjigo