Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Porocila_Analiza_strm

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Glavna knjiga - Analiza stroškovnih mest

Poročilo Analiza stroškovnih mest je namenjeno pregledu prometa po stroškovnih mestih z možnostjo združevanja po analitičnih šifrah stroškovnih mest (pod pogojem seveda, da je navedena hierarhija definirana v šifrantu. Predlagamo, da je šifrant stroškovnih mest organiziran po hierarhičnem principu (kot kontni načrt). Program namreč pri izpisih omogoča združevanje stroškovnih mest (po enem, dveh... mestih).

GK378.JPG
Slika 1 - Poročilo Analiza stroškovnih mest in omejitve pregleda

Izborni pogoji so:


Enota: šifra enote (*=vse) iz šifranta Enote
Projekt: omejitev na šifro Projekta]
Simbol: šifra simbola (*=vse) iz šifranta [[VSI_SIMB|Simboli

Konti: vnos konta, * za vse, lahko vnesemo K-vsi konti kupcev, D-vsi konti dobaviteljev
Str. mesto: šifra stroškovnega mesta (*=vse)
Združi str.m.: združitev stroškovnih mest po hierarhiji glede na število označenih X
Od dne - do: datumsko obdobje od -do
Brez simbolov: možnost vposa simbolov-vrste prometa, ki naj bodo iz poročila izvzeti. Predlagamo, da ima podjetje odprt poseben simbol za knjižbe, ki se izvajajo ob zaključevanju leta (predvsem pri Zaključevanje razredov 4 in 7. V primeru, da želimo izpisati konto kartice brez zaključnih knjižb, torej dejanski promet, lahko izločimo knjižbe tako, da v to polje vpišemo poseben simbol.
Izloči knjižbe zaključka leta: ne prikažejo se knjižbe, ki imajo v polju TIP_DOK vpisano vrednost ZK-zaključne knjižbe. To so knjižbe zaključne temeljnice, ki se avtomatsko kreira ob zaključku leta.
Temeljnice: izbor statusa temeljnic:
knjižene - samo knjižene temeljnice
vnešene - neknjižene in knjižene - zajemajo vnešene/prenešene še neknjižene temeljnice in knjižene temeljnice
začasne-neknjižene in knjižene temeljnice - zajemajo začasne temeljnice in knjižene temeljnice
VSE: neknjižene-začasne -knjižene: vsi statusi temeljnic (razen brisanih)
 

GK377.JPG
Slika 2 - Predogled podatkov glede na omejitvene pogoje

nazaj na navodila za Glavno knjigo